Co trzeba wiedzieć o Krajowym Rejestrze Sądowym?

Baza powstawała przez kilka lat. Od wejścia w życie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (20 sierpnia 1997 roku) do jej uruchomienia minęły prawie cztery lata. KRS stał się dostępny dla wszystkich obywateli Polski pierwszego stycznia 2001 roku. Początkowo tylko w formie tradycyjnych odpisów.

Dostęp do zgromadzonych tam rekordów nie był możliwy z każdego Sądu działającego w kraju. Ustawodawca stworzył siatkę 21 Sądów Rejonowych, gdzie co najmniej jedna taka placówka znalazła się w każdym województwie w Polsce. 

Dopiero kilkanaście lat później, w 2012 roku, baza została zdigitalizowana i udostępniona w internecie. Na mocy szeregu nowelizacji do ustawy, jakie weszły w życie w 2011 roku, dzisiaj możemy korzystać z takich usług, jak wyszukiwarka KRS w bazie ALEO.com, do której każdy ma darmowy dostęp. Wystarczy tylko połączenie z internetem. 

Mimo tego, że jest to najprostszy sposób, by szybko uzyskać cyfrowy odpis, który ma taką samą moc prawną, jak tradycyjny, „papierowy” dokument, to w polskim porządku prawnym wciąż istnieje możliwość udania się do odpowiedniego Sądu Rejonowego i otrzymania odpisu w tradycyjnej formie.

KRS wciąż zachował swoją charakterystyczną strukturę, która składa się z rejestrów oraz działów. Zbiór stale ewoluuje, są do niego dodawane kolejne informacje. Przykładowo w grudniu 2020 roku ustawodawca zadecydował o dodaniu informacji o dłużnikach niewypłacalnych.

Z jakich baz danych składa się Krajowy Rejestr Sądowy?

Na pierwszy rzut oka zarówno baza NIP, jak i KRS są bardzo podobne względem siebie, bo obie mają charakter otwarty, czyli każdy z nas może z nich skorzystać w dowolny sposób. Na przykład z serwisu ALEO.com, czy to z komputera PC, czy ze smartfona.

Różnic jest jednak sporo, a jedna z najważniejszych dotyczy danych, które składają się na obie te bazy. Krajowy Rejestr Sądowy nie był budowany od zera, a raczej „wchłonął” kilka mniejszych baz, które działały zarówno w II Rzeczypospolitej, jak i w pierwszych latach po transformacji ustrojowej.

Krajowy Rejestr Sądowy w jednym miejscu łączy informacje z takich baz, jak:

Rejestr Handlowy, Rejestr Fundacji, Rejestr Stowarzyszeń, Rejestr Przedsiębiorstw Państwowych.

Ustawodawca wyszedł tu z bardzo słusznego założenia, że dalsze utrzymywanie siatki drobnych, rozproszonych baz, nie ma żadnego sensu. Zarówno po stronie kosztów, systemu obiegu dokumentów jak i komfortu obywateli, którzy chcieliby szybko dotrzeć do wybranych informacji.

Wchłonięcie kilku mniejszych zbiorów przez KRS doskonale widać już po samej strukturze bazy danych. Nadrzędnym kryterium podziału informacji są rejestry:

przedsiębiorców, stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dłużników niewypłacalnych.

Jakie informacje odnajdziemy w KRS?

Kolejnym elementem podziału KRS są tak zwane działy tematyczne. Tych obecnie jest sześć. Jeśli przeanalizujemy informacje ze wszystkich tych sekcji, uzyskamy dostęp do ogromnej liczby ciekawych danych, które dają nam pełne spektrum informacji o podmiotach gospodarczych. 

Dział I skrywa informacje o strukturze prawnej organizacji. Jeśli dana spółka powstała na przykład z połączenia kilku podmiotów, to informacje te będą widoczne właśnie w tej sekcji. Jeśli interesuje nas raport o osobach uprawnionych do reprezentowania działalności na zewnątrz, to takie informacje skrywa Dział II. 

Dział III daje nam dostęp do rekordów PKD, które pozwalają szybko zapoznać się z kodami Polskiej Klasyfikacji Gospodarczej, dzięki czemu można szybko dowiedzieć się, jaki jest główny obszar działania firmy. To skarbnica wiedzy, jeśli chcemy tworzyć na przykład personalizowane oferty handlowe.

Kolejne sekcje pozwalają na prześledzenie informacji o zaległościach podatkowych. Pod wieloma względami pełni on funkcję weryfikacyjną. Jeśli okaże się, że dany podmiot zalega z daninami publicznymi, to partnerzy biznesowi mogą podjąć decyzję o wycofaniu się ze współpracy.

Dwa ostatnie działy dają dostęp do danych o powołaniu i odwołaniu kuratora czy ewentualnym powołaniu zarządu komisarycznego lub wszczęciu postępowania naprawczego. Można też odnaleźć tam dane syndyka lub ustanowionego zarządcy przymusowego.

Materiał Promocyjny