Tag: długi

Zadłużony transport

Długi sektora transportowego rosną szybciej niż średnia dla gospodarki. Wyższy od przeciętnej jest także ...

W branży transportowej gorsze nastroje

Gorsze nastroje przemysłu przetwórczego i rosnące długi przekładają się na gorsze rokowania przewoźników. Ponad ...