Tag: ratyfikowanie prototkołu dodatkowego do konwencji e-CMR

Do Anglii bez papierowych dokumentów

Wielka Brytania ratyfikowała protokół e-CMR. Jest to 24 kraj pozwalający na używanie elektronicznych dokumentów ...