Ulgi dla marynarzy zatwierdzone

Komisja Europejska zatwierdziła 16 grudnia pięć programów wsparcia na rzecz transportu morskiego zaproponowane przez Cypr, Danię, Estonię, Polskę i Szwecję.

Programy te, zgodne z zasadami pomocy państwa, mają zachęcać do rejestrowania statków w Europie oraz poprawić konkurencyjność europejskiego sektora transportu morskiego bez niepotrzebnego zakłócania konkurencji.

Komisja przyjęła pięć odrębnych decyzji, które dotyczyły:

  • wprowadzenia systemu podatku tonażowego oraz systemu ulg dla marynarzy w Estonii,
  • wydłużenia okresu stosowania systemu podatku tonażowego oraz systemu ulg dla marynarzy na Cyprze,
  • wprowadzenia nowego systemu ulg dla marynarzy w Polsce,
  • przedłużenia i rozszerzenia zakresu systemu ulg dla marynarzy w Danii, jak również
  • przedłużenia systemu ulg dla marynarzy w Szwecji.

Programy nie zakłócą konkurencji

Komisja oceniła pięć programów w świetle zasad pomocy państwa, w szczególności w świetle wytycznych w sprawie pomocy publicznej dla transportu morskiego, oraz ustaliła, że wszystkie te programy są zgodne z jej interpretacją wytycznych.

Co się tyczy systemów podatku tonażowego w Estonii i na Cyprze, Komisja uznała, że oba te systemy są zgodne z zasadami ograniczającymi stosowanie podatku tonażowego do kwalifikowalnych form działalności i jednostek pływających. Jeśli chodzi o opodatkowanie dywidend wypłacanych udziałowcom, Komisja uznała, że zarówno estoński, jak i cypryjski system podatku tonażowego gwarantują, że udziałowcy przedsiębiorstw żeglugowych będą traktowani w taki sam sposób, co udziałowcy w innym dowolnym sektorze.

W odniesieniu do systemów ulg dla marynarzy w Estonii, na Cyprze, w Polsce, Danii i w Szwecji Komisja ustaliła, że wszystkie pięć państw członkowskich zgodziło się stosować ulgi i korzyści wynikające z zaproponowanych przez siebie programów do wszystkich statków pływających pod banderą dowolnego państwa UE lub EOG.

Czytaj więcej w: http://Polscy przewoźnicy na tarczy

Komisja uznała, że programy te są zgodne z zasadami pomocy państwa, ponieważ przyczyniają się do poprawy konkurencyjności unijnego sektora transportu morskiego oraz zachęcają do rejestrowania statków w Europie. Jednocześnie pozwalają zachować wysokie europejskie normy socjalne, środowiskowe i bezpieczeństwa oraz zapewniają równe warunki działania.

Ucieczka do tanich bander

Aby ograniczyć ryzyko zmiany bandery oraz relokacji przedsiębiorstw żeglugowych do państw trzecich o niskich podatkach, w 2004 r. Komisja przedstawiła wytyczne w sprawie pomocy publicznej dla transportu morskiego umożliwiające państwom członkowskim wprowadzanie środków mających poprawić warunki podatkowe dla armatorów. Środki przewidziane we wspomnianych wytycznych mogą być stosowane wyłącznie w odniesieniu do przedsiębiorstw zajmujących się transportem morskim (który zdefiniowano jako transport towarów i osób drogą morską).

Najważniejszym spośród tych środków jest podatek tonażowy: przedsiębiorstwo żeglugowe może wnieść o to, by podatki naliczane były od jego hipotetycznego zysku lub tonażu statku, zamiast być opodatkowanym na ogólnych zasadach systemu podatku od przedsiębiorstw. Takie rozwiązanie może obniżyć wielkość odprowadzanych przez nie podatków oraz zwiększyć przewidywalność obciążeń podatkowych. W ramach systemów ulg dla marynarzy można częściowo lub całkowicie ograniczyć koszty pracy (tzn. podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne) marynarzy zatrudnionych na statkach pływających pod banderą jednego z państw UE lub EOG.

 

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Azja kusi logistyków

Wojna handlowa Chin z USA oraz chiński wirus chłodzą optymizm branży logistycznej. Menedżerowie i ...

Pakiet Mobilności do poprawki?

Wynegocjowany Pakiet Mobilności wymusza jazdę ciężarówek na pusto i zmusza przedsiębiorców do niszczenia środowiska. ...

Fracht lotniczy lekko w dół

Cały czas maleje popyt na lotnicze przewozy ładunków. W listopadzie lotnicze przewozy ładunków w ...

Przepadły korzystne dla polskich przewoźników poprawki do Pakietu Mobilności

Pakiet Mobilności na ostatniej prostej, w lipcu Parlament Europejski przyjmie Pakiet Mobilności. Komisja Transportu ...

Turcja wypowiedziała wojnę transportową

Wykorzystując zagrożenie wirusem, Turcja chce przejąć wart miliardy zł rynek transportowy. Przewoźnicy domagają się ...

Poprawa w rejestracjach ciężarówek w krajach UE

Majowe rejestracje ciężarówek w UE były o 44,4 proc. niższe niż rok wcześniej. Choć ...