Ulgi dla marynarzy zatwierdzone

Komisja Europejska zatwierdziła 16 grudnia pięć programów wsparcia na rzecz transportu morskiego zaproponowane przez Cypr, Danię, Estonię, Polskę i Szwecję.

Programy te, zgodne z zasadami pomocy państwa, mają zachęcać do rejestrowania statków w Europie oraz poprawić konkurencyjność europejskiego sektora transportu morskiego bez niepotrzebnego zakłócania konkurencji.

Komisja przyjęła pięć odrębnych decyzji, które dotyczyły:

  • wprowadzenia systemu podatku tonażowego oraz systemu ulg dla marynarzy w Estonii,
  • wydłużenia okresu stosowania systemu podatku tonażowego oraz systemu ulg dla marynarzy na Cyprze,
  • wprowadzenia nowego systemu ulg dla marynarzy w Polsce,
  • przedłużenia i rozszerzenia zakresu systemu ulg dla marynarzy w Danii, jak również
  • przedłużenia systemu ulg dla marynarzy w Szwecji.

Programy nie zakłócą konkurencji

Komisja oceniła pięć programów w świetle zasad pomocy państwa, w szczególności w świetle wytycznych w sprawie pomocy publicznej dla transportu morskiego, oraz ustaliła, że wszystkie te programy są zgodne z jej interpretacją wytycznych.

Co się tyczy systemów podatku tonażowego w Estonii i na Cyprze, Komisja uznała, że oba te systemy są zgodne z zasadami ograniczającymi stosowanie podatku tonażowego do kwalifikowalnych form działalności i jednostek pływających. Jeśli chodzi o opodatkowanie dywidend wypłacanych udziałowcom, Komisja uznała, że zarówno estoński, jak i cypryjski system podatku tonażowego gwarantują, że udziałowcy przedsiębiorstw żeglugowych będą traktowani w taki sam sposób, co udziałowcy w innym dowolnym sektorze.

W odniesieniu do systemów ulg dla marynarzy w Estonii, na Cyprze, w Polsce, Danii i w Szwecji Komisja ustaliła, że wszystkie pięć państw członkowskich zgodziło się stosować ulgi i korzyści wynikające z zaproponowanych przez siebie programów do wszystkich statków pływających pod banderą dowolnego państwa UE lub EOG.

Czytaj więcej w: http://Polscy przewoźnicy na tarczy

Komisja uznała, że programy te są zgodne z zasadami pomocy państwa, ponieważ przyczyniają się do poprawy konkurencyjności unijnego sektora transportu morskiego oraz zachęcają do rejestrowania statków w Europie. Jednocześnie pozwalają zachować wysokie europejskie normy socjalne, środowiskowe i bezpieczeństwa oraz zapewniają równe warunki działania.

Ucieczka do tanich bander

Aby ograniczyć ryzyko zmiany bandery oraz relokacji przedsiębiorstw żeglugowych do państw trzecich o niskich podatkach, w 2004 r. Komisja przedstawiła wytyczne w sprawie pomocy publicznej dla transportu morskiego umożliwiające państwom członkowskim wprowadzanie środków mających poprawić warunki podatkowe dla armatorów. Środki przewidziane we wspomnianych wytycznych mogą być stosowane wyłącznie w odniesieniu do przedsiębiorstw zajmujących się transportem morskim (który zdefiniowano jako transport towarów i osób drogą morską).

Najważniejszym spośród tych środków jest podatek tonażowy: przedsiębiorstwo żeglugowe może wnieść o to, by podatki naliczane były od jego hipotetycznego zysku lub tonażu statku, zamiast być opodatkowanym na ogólnych zasadach systemu podatku od przedsiębiorstw. Takie rozwiązanie może obniżyć wielkość odprowadzanych przez nie podatków oraz zwiększyć przewidywalność obciążeń podatkowych. W ramach systemów ulg dla marynarzy można częściowo lub całkowicie ograniczyć koszty pracy (tzn. podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne) marynarzy zatrudnionych na statkach pływających pod banderą jednego z państw UE lub EOG.

 

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

TRAKO 2019 | Poszukaj szansy podczas Dnia Edukacji i Kariery

Międzynarodowe Targi Transportu Szynowego TRAKO 2019 zapraszają na drugą edycję Dnia Edukacji i Kariery ...

Magazyny pod Warszawą

Warszawa nieustannie cieszy się największym powodzeniem wśród najemców magazynów. Po trzecim kwartale w budowie ...

Straszny tłok na niebie. Samoloty nie przylecą na czas

Ruch lotniczy nad Europą rośnie znacznie szybciej niż możliwości lotnisk. Coraz bardziej brakuje także ...

Pakiet Mobilności za wszelką cenę

Pomimo apeli przewoźników o przełożenie prac, Parlament Europejski chce w tej kadencji uzgodnić kluczowe, ...

Bałkański kierunek

Polskie firmy logistyczne coraz częściej wchodzą na Bałkany. Dla logistyków szczególnie atrakcyjne są adriatyckie ...

Madejak: Polska staje się magazynem Europy

E-commerce jest jednym z dominujących trendów na rynku nieruchomości magazynowych – mówi Maciej Madejak, ...