Do 3 kwietnia spadek ruchu w Europie utrzymywał się na poziomie 33 proc., wynika z danych Webfleet, pozyskanych z 50 tys. flot mających blisko milion pojazdów. Za 100 proc przyjmowana jest standardowa gęstość ruchu drogowego. Redukcja aktywności transportu osiągnęła ten poziom 25 marca i pozostaje stabilna, za wyjątkiem niedziel, gdy maleje o 40 proc. Zanik ruchu nie jest jednolity w krajach Europy i zależy od podjętych regulacji krajowych.

""

logistyka.rp.pl

We Włoszech spadek sięgnął 52 proc. i na tym poziomie utrzymuje się od poniedziałku, 23 marca.

""

logistyka.rp.pl

W Hiszpanii, po wprowadzeniu 30 marca dalszych obostrzeń, spadek ruchu pogłębił się  do 54 proc. z 46 proc. 23 marca.

""

logistyka.rp.pl

W Niemczech po wprowadzeniu 23 marca powszechnej izolacji społecznej ruch zmalał o 12 proc. (1 punkt proc. spadku).

""

logistyka.rp.pl

We Francji ruch powiększył się w ostatnich dniach i spadek wyniósł na 3 kwietnia 59 proc., gdy 23 marca sięgnął 63 proc.

""

logistyka.rp.pl

W Wielkiej Brytanii ruch zmalał o 46 proc., co oznacza spadek o 5 punktów procentowych w stosunku do 23 marca.

""

logistyka.rp.pl

W Holandii zarejestrowany 3 kwietnia spadek ruchu wyniósł 23 proc. i był o 3 punkty proc. mniejszy niż 23 marca.

""

logistyka.rp.pl

W Polsce 3 kwietnia ruch był o 31 proc. mniejszy od normalnego, co oznacza ubytek ruchu równy 3 punktom procentowym.

""

logistyka.rp.pl

W Austrii ruch 3 kwietnia zmalał o 36 proc. względem normlanego ruchu.

""

logistyka.rp.pl

W Belgii 3 kwietnia ruch samochodowy zmalał o 38 proc.

""

logistyka.rp.pl