Opracowując i wdrażając odpowiedzialne, zrównoważone strategie rozwoju, firmy opierają się na trzech głównych filarach: wpływie na środowisko, oddziaływaniu na społeczeństwo i budowaniu struktur wewnętrznych zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego. Ze względu na dynamicznie postępujące zmiany klimatyczne i związaną z nimi konieczność podjęcia natychmiastowych działań ograniczających chociażby stężenie dwutlenku węgla w atmosferze, duża grupa przedsiębiorstw koncentruje swoje wysiłki właśnie w tym obszarze. Równie istotne pozostają zabiegi mające na celu zmniejszenie ilości odpadów i redukcji użycia surowców np. drewna, energii, czy wody. W osiągnięciu zamierzonych rezultatów pomagają modele cyrkulacyjne, takie jak pooling nośników CHEP. Kluczem do sukcesu ekologicznego i biznesowego w tym zakresie są innowacje i współpraca.

Logistyka stanowi istotny element działalności wielu firm, szczególnie tych zajmujących się sprzedażą produktów szybko zbywalnych. To, w jaki sposób dostarczają swoje dobra do klientów ma znaczący wpływ na środowisko. Funkcjonowanie w modelu gospodarki o obiegu zamkniętym pomaga w przestrzeganiu norm emisyjnych i ogranicza negatywny wpływ działalności człowieka na planetę. Aby inicjować, wdrażać i skutecznie promować zmiany w tym obszarze, firmy muszą postawić na innowacje. Jednym z liderów w implementacji cyrkularnych rozwiązań w łańcuchu dostaw jest CHEP. Pooling palet oferowany przez CHEP w zrównoważonym modelu share&reuse pozwala ograniczyć ilość odpadów, znaczącą zmniejszyć emisję CO2 i usprawnić proces dostaw.

Izabella Maczkowska-Ciborowska

Izabella Maczkowska-Ciborowska

Mat. Partnera

Skala naszej działalności pozwala nam wdrażać rozwiązania mające bezpośrednie przełożenie na ekologię. CHEP to jedna z najbardziej zrównoważonych firm logistycznych na świecie, posiadająca innowacyjny system zarządzania paletami, który wspiera łańcuchy dostaw tysięcy naszych klientów. Optymalizujemy procesy i koszty oraz redukujemy negatywny wpływ środowiskowy. Ciągle wdrażamy innowacje w naszych produktach np. neutralne pod względem emisji CO2 ćwierćpalety Q+ wykonane w 70% z materiałów pochodzących z upcyklingu. To m.in. takie rozwiązania powodują, że na poziomie globalnym, w ramach grupy Brambles zajmujemy pierwszą pozycję w naszej kategorii w Dow Jones Sustainability Index. Nasi partnerzy wiedzą, że nieustannie rozwijamy się, aby móc zapewnić im zrównoważone usługi i produkty – mówi Izabella Maczkowska-Ciborowska, dyrektor generalna CHEP na Polskę i kraje bałtyckie.

W dzisiejszych czasach o przewadze konkurencyjnej w równej mierze co jakość i cena, decyduje sposób prowadzenia biznesu. Firmy, które swoje działania prowadzą odpowiedzialnie mogą liczyć na długoterminowe zaufanie klientów, partnerów biznesowych, inwestorów i instytucji finansowych. CHEP jako Top Employer na poziomie globalnym, regionalnym i krajowym, rozpoznaje wartość swoich pracowników oraz stawia na ich rozwój i satysfakcję w miejscu pracy. Odpowiednie polityki zatrudnienia w bezpośredni sposób przekładają się na doświadczenie pracowników i pracowniczek oraz ciągłość wiedzy w organizacji. Promowanie równości, różnorodności i inkluzywności (Diversity, Equity & Inclusion) w miejscu pracy pozwala pozyskiwać nowe talenty i uwzględniać nie tylko praktyki i perspektywy głównego nurtu. Stały dopływ idei, synergia zróżnicowanych doświadczeń i poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy budują grunt pod innowacyjne rozwiązania. Połączenie misji, jaką jest poprawa środowiska naturalnego i środowiska pracy, wpływa pozytywnie na realizację celów biznesowych. Jak wskazują dane Accenture z 2022 r. w przypadku firm istnieje pozytywna korelacja między odpowiedzialnością biznesu a lepszymi wynikami finansowymi. W krajach skandynawskich, USA i Wielkiej Brytanii 25 proc. firm, które są najbardziej zaawansowane w tym zakresie, osiąga średnio czternastokrotnie wyższy wzrost przychodów i czterokrotnie wyższy wzrost zysku operacyjnego niż 25 proc. firm, które są w tym obszarze najmniej zaawansowane.

W CHEP dążymy do zrównoważonego rozwoju, opartego na wspólnym zaangażowaniu z partnerami biznesowymi. Wiemy, że skala działalności czyni z nas nie tylko rynkowego lidera w rozwiązaniach poolingowych, lecz również wzór do naśladowania. Dlatego m.in. bierzemy udział i promujemy europejską inicjatywę Lean & Green Polska, która pozwala wytyczać trendy w budowaniu zielonego łańcucha dostaw. Co więcej, kierujemy się wartościami równości i różnorodności w miejscu pracy, przejawiającej się w liczbie kobiet na stanowiskach kierowniczych, czy w dobrych praktykach inkluzywnych, co stanowi ważny punkt odniesienia dla partnerów biznesowych – mówi Izabella Maczkowska-Ciborowska.

Przy ogromnej dynamice zmian środowiskowych, społecznych i prawnych, biznes musi być elastyczny. Zdolność adaptacji do zmian ma decydujący wpływ w dzisiejszych czasach. Jak pokazały doświadczenia minionych lat związane z pandemią, sytuacją geopolityczną, bezpieczeństwem energetycznym i zaburzeniem łańcuchów dostaw, to gotowość do wprowadzenia szybkich, szeroko zakrojonych zmian ma wpływ na sukces przedsiębiorstwa. Prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny pozwala być nieustannie dobrze przygotowanym na takie wyzwania. Najwyższe standardy dbałości o środowisko i pracowników oraz wysoce wykwalifikowane, świadome wyzwań i transparentnie funkcjonujące struktury zarządcze są podstawą odporności organizacyjnej. W połączeniu z długoterminową współpracą z godnymi zaufania partnerami biznesowymi, elementy te czynią biznes stabilnym. To właśnie trwałość firmy w obliczu kryzysów pozwala w kluczowych momentach uzyskać przewagę konkurencyjną. Ciągle ulepszając zrównoważone i odpowiedzialne rozwiązania, CHEP pomaga partnerom umacniać się na pozycji liderów branży.

Materiał Promocyjny