Ułatwienia dla producentów aut przy wprowadzaniu normy Euro 7

Rządy członkowie UE zgodziły się na poluzowanie nowej normy czystości spalin Euro 7, ale Rada będzie dopiero negocjowała zapisy z Parlamentem Europejskim.

Spedytorzy domagają się od Komisji Europejskiej likwidacji oligopolu armatorów

Polska Izba Spedycji i Logistyki uważa, że ważą się losy unijnego rozporządzenia wyłączającego spod unijnych zasad konkurencji wielkie alianse żeglugowe.

Nowa odsłona podatków dla zmotoryzowanych

Unijna polityka klimatyczna pozbawi państwa wpływów z podatków od paliw. Komisja Europejska obciąży podatkami przebieg samochodów.

Lepiej zapisać dane na wydruku z tachografu

Inteligentne tachografy II wersji z automatycznym zapisem przekroczenia granic i rejestracji załadunków oraz rozładunków mogą nie rejestrować wszystkich zdarzeń na kartach kierowcy.

Transport potknie się o nowe tachografy

Na początku 2025 roku może zabraknąć w ruchu międzynarodowym samochodów ciężarowych z powodu braku zainstalowanych tachografów.

Ciężarówki pojadą na biodieslu z importowanego oleju

Ekologiczna polityka Unii znacząco podniesie ceny paliw, po zastosowaniu domieszek biopaliw. Ich produkcja wymaga dużych ilości energii oraz importowanych tłuszczy.

Tachografowa gorączka wśród importerów ciężarówek

Przez opóźnienia Komisji Europejskiej, do wymiany w nowych ciężarówkach może być kilka tysięcy tachografów, wartych nawet 10 mln euro. Część samochodów może nie wyjechać na drogi.

Czy sektor TSL powinien bać się ESG?

ESG fundamentalnie zmieni sposób, w jaki operatorzy TSL będą funkcjonować i konkurować na rynku. Te firmy, które nie zmienią się dobrowolnie, będę wykluczane z przetargów, bo zagrozi to realizacji zrównoważonych celów ich potencjalnych kontrahentów.

Księgowością w przewoźników autokarowych

Co dobre dla przewoźników kolejowych nie podoba się małym operatorom autobusowym, którzy muszą spełniać takie same warunki jako dostawcy usług transportu publicznego.

Zakaz wjazdu do unii Europejskiej zarejestrowanych w Rosji naczep

Zakaz nie dotyczy jednak naczep zarejestrowanych na Białorusi. Pakiety dotyczą ograniczeń w handlu łącznie 7 tys. artykułów.

Przewoźnicy będą musieli wymieniać nowe tachografy

Od sierpnia w nowo zarejestrowanych pojazdach będą montowane tzw. „tachografy przejściowe” ze wszystkimi wymaganymi funkcjami, ale bez uwierzytelnienia lokalizacji.

Zbliżają się masowe zdalne kontrole ciężarówek

Europejskie służby kontrolne przygotowują się do korzystania z inteligentnych tachografów drugiej generacji. Pozwolą one błyskawicznie wykryć nadużycia czasu pracy kierowcy.

Bruksela będzie cyfrowo sterować kolejowym ruchem

Komisja Europejska opublikuje 11 lipca pakiet transportowych aktów prawnych w ramach tzw. Pakietu zielonego transportu. Obejmie on m.in. przeprojektowanie rozkładów jazdy i cyfrowe zarządzanie przepustowością.

Za miesiąc decyzja o długich ciężarówkach

Za miesiąc okaże się czy Komisja Europejska zezwoli na stosowanie w ruchu międzynarodowym długich zestawów. Koleje protestują, spedytorzy są na „tak”.

Komisja Europejska uszczelni import kurierskich przesyłek

Sztuczna inteligencja oraz scentralizowana baza danych pozwolą na skuteczniejsze pobieranie cła i VAT od importowanych przesyłek, przede wszystkim w e-handlu.

W tym roku KE ujednolici masy i wymiary długich zestawów

Wnoszą o to spedytorzy i przewoźnicy, poszukujący możliwości obniżenia kosztów transportu.

Szlaban dla białoruskich i rosyjskich naczep

Polska zgłosiła do UE propozycję zakazu wjazdu do Polski naczep rejestrowanych na Białorusi i w Rosji. Protesty polskich przewoźników na granicach tylko zawieszone, bo do spełnienia jest jeszcze kilka postulatów.

Za nieco ponad rok przewoźnicy zarejestrują tylko naczepy z certyfikatem emisyjności

Komisja Europejska grozi karami producentom naczep, jeśli do 2025 roku nie obniżą emisji CO2 z eksploatacji swoich pojazdów. Narzędzie, które miało to liczyć jest niegotowe.