Polska przeciwna normie Euro VII

Polska jest przeciwna wprowadzeniu nowej normy czystości spalin, obawia się dalszych podwyżek cen samochodów.

Komisja Europejska proponuje cyfrowe prawa jazdy

Bruksela przedstawiła wnioski dotyczące modernizacji przepisów dotyczących praw jazdy oraz nowe przepisy ułatwiające egzekwowanie przepisów ruchu drogowego w ruchu międzynarodowym.

Transport musi bronić się przed cyfrowymi atakami

Przebudowująca ramy europejskiego porządku infrastruktury krytycznej i cyfrowej dyrektywa NIS 2 weszła w życie 16 stycznia. Niedługo zostanie wdrożona w Polsce, nakłada obowiązki także na firmy logistyczne.

Usunięcie z dróg spalinowych ciężarówek to niepotrzebny eksperyment

Przewoźnicy, spedytorzy i koncerny paliwowe protestują przeciwko planom usunięcia z ulic samochodów spalinowych.

Spedytorzy domagają się większych ciężarówek

W połowie roku Komisja Europejska rozpatrzy zmianę dyrektywy o masach i wymiarach samochodów ciężarowych. Stowarzyszenia nadawców ładunków apelują o poluzowanie limitów wielkości i mas ciężarówek.

Spedytorzy domagają się ochrony KE przed monopolizacją rynku przez armatorów

Spedytorzy apelują do Komisji Europejskiej, aby nie przedłużała zgody na kartelizację armatorów morskich, którzy dyktują warunki na rynku. Został im rok na przekonanie polityków.

Transport drogowy będzie objęty ETS

Parlament Europejski i Rada wstępnie porozumiały się co do objęcia emisji transportu drogowego unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS).

Poszerzona sieć TEN-T w standardzie europejskim wjedzie na Ukrainę

Unia lepiej połączy drogami Ukrainę i Mołdowę dzięki włączeniu korytarzy transportowych do tych krajów do sieci bazowej TEN-T.

Nadszedł nowy kryzys energetyczny

Arjan van Weele z Eindhoven University of Technology oraz Frank Rozemeijer z Maastricht University mówią o wpływie sytuacji politycznej i gospodarczej na globalne łańcuchu dostaw.

Użytkownicy dróg opodatkowani emisją CO2

Prawdopodobnie od 2028 roku w paliwie pojawi się podatek od emisji CO2. Zapłacą go wszyscy użytkownicy dróg.

Ukraińskie ciężarówki bez przeszkód wjadą do Unii Europejskiej

Ukraina podpisała z Komisją Europejską umowę o liberalizacji transportu drogowego.

Wolny wjazd dla przewoźników z Ukrainy

Komisja Europejska i Ukraina planują 13 lipca podpisać porozumienie o zniesieniu zezwoleń w transporcie drogowym.

Parlament Europejski uderzył w transport drogowy, który znacznie podrożeje

Parlament Europejski włączył 22 czerwca transport drogowy i morski do systemu handlu dwutlenkiem węgla ETS II. Przewoźnicy protestują, producenci taboru zadowoleni.

Busiarze jadą na luzie i dopiero składają wnioski o wydanie licencji

Unijna biurokracja dopadła przewoźników samochodów lekkich. Do tej pory nie podlegali pod rygory ustawy o transporcie drogowym, ale 21 maja kończy się czas beztroski.

Z Rosji i Białorusi wjedzie do Unii tylko poczta i tranzyt do Kaliningradu

Od północy 9 kwietnia UE wprowadziła zakaz wjazdu na terytorium państw członkowskich pojazdów ciężarowych zarejestrowanych w Rosji i na Białorusi.

Obowiązek powrotu ciężarówek nie do ruszenia, chyba że TSUE stwierdzi inaczej

Tylko TSUE może znieść przymus powrotu co 8 tygodni ciężarówek na bazę. Wyrok ma zapaść do końca tego roku.

Komisja Europejska utrudniła dodatkowo kabotaż wydłużając obowiązkową przerwę

TLP alarmuje, że unijne wytyczne w zakresie przewozów kabotażowych rozporządzenia 1072/2009 odcinają polskich przewoźników od unijnego rynku.

Komisja Europejska odpowiada na pytania o delegowaniu kierowców

Ministerstwo Infrastruktury udostępniło robocze tłumaczenie interpretacji przepisów o delegowaniu kierowców.