Unia przygotowuje analizę systemu kar dla przewoźników

Kary pozostaną niskie, do czasu przeprowadzenia przez Brukselę analizy systemu kar.

Nowe zasady wynagrodzeń kierowców jeszcze nie ustalone

Sejm dopiero 26 lub 27 stycznia zajmie się nowelizacją ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców i niektórych innych ustaw.

UOKiK ukarał dilerów DAF-a za zmowę

Łączną karę 122 mln zł zapłaci 6 firm oraz ośmiu dyrektorów. Wyrok nie jest prawomocny.

Senat przychylił nieba przewoźnikom

Komisja senacka zaakceptowała postulowane przez przewoźników poprawki.

Przewoźnicy domagają się od rządu działań osłonowych

Branża jest zdania, że kilka zmian prawnych pozwoliłoby zamortyzować nagły wzrost kosztów wywołany Pakietem Mobilności.

Nowelizacja ustaw o wynagrodzeniu kierowców na ostatniej prostej

Przewoźnicy chcą w najbliższych dniach wprowadzić kilka drobnych poprawek do ustaw.

Zmiany rozliczenia kierowców pod choinkę

Zmiany w zasadach wynagrodzeń kierowców wprowadzane są na ostatnią chwilę.

Wynagrodzenia kierowców: krok we właściwym kierunku

To już pewne, ceny transportu wzrosną, ale może w Sejmie uda się zmodyfikować kilka zapisów.

Rząd zdecydował: koniec z podróżą służbową w transporcie

Koszty transportu drogowego w górę przez nowe przepisy Pakietu Mobilności.

Czy nowelizacja prawa o ruchu drogowym wystraszy kierowców?

Rząd przewiduje, że nowelizowane prawo o ruchu drogowym wejdzie w życie z nowym rokiem.

Ustawa mandatowa zacznie obowiązywać od stycznia przyszłego roku

Sejm przyjął ustawę, która poprawi sytuację ofiar i bliskich wypadków drogowych.

We Francji zimówki obowiązują też samochody ciężarowe

Francja wprowadziła w 48 departamentach możliwość wprowadzenia obowiązku stosowania opon zimowych.

Czy brytyjskie wyspy opanuje plaga zagranicznych ciężarówek?

Obawa o przedświąteczne zaopatrzenie sklepów i brak ciężarówek składnia brytyjski rząd do ułatwień w kabotażu.

Czy koszty pracy ponoszone przez przewoźników wzrosną o 30 mld zł?

Przewoźnicy skrytykowali projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Koszty zmian szacują na 30 mld zł rocznie.

Brak szczepionych kierowców winduje stawki do Włoch

W drugiej połowie października zabraknie samochodów w przewozach międzynarodowych.

Nieudane drugie podejście do regulacji wynagrodzeń kierowców

Przewoźnicy są niezadowoleni z drugiej propozycji Ministerstwa Infrastruktury nowelizacji ustaw regulujących wynagrodzenia kierowców.

Niemcy oddadzą miliardy euro polskim przewoźnikom

Rząd niemiecki odda niesłusznie pobrane w mycie kilka miliardów euro polskim przewoźnikom.