Od lewej: Andrzej Adamczyk, Carlo M. Borghini, Ołeksandr Werstowski, Maciej Małecki i Krzysztof Mami Materiał Promocyjny

Dla obrony wolności potrzebna jest dobrze zorganizowana kolej

Wojna w Ukrainie unaoczniła strategiczne znaczenie kolei dla bezpieczeństwa państwa, gospodarki oraz dla społeczeństwa.

Regulacje Ue

Ułatwienia dla producentów aut przy wprowadzaniu normy Euro 7