Drogowy

Unijne ciężarówki są "wrogie" i już nie wjadą do Rosji

Rząd Rosji wprowadził zakaz wjazdu ciężarówek zarejestrowanych we „wrogich” państwach. Rosjanom jest jednak nie na rękę blokada handlu zagranicznego, dlatego wprowadzili wiele wyjątków.

Produkty i Usługi

Partnerstwo, innowacje, kompetencje – New Procurement na konferencji PROCON/POLZAK 2022