Pasażerowie przenieśli się na kolej

Sprzedaż paliw jest stabilna, rosną jednak przewozy kolejowe.

Co drugi uciekinier skorzystał z bezpłatnych pociągów PKP IC

Wielki wysiłek organizacyjny sprawił, że uchodźcy z Ukrainy bezpiecznie rozjechali się po Polsce, część trafiła także do innych krajów.

Intercity pobiło rekord przewozów. Pasażerowie przesiedli się z aut na kolej

PKP Intercity pobiło w maju rekord przewozów. Pomogły promocje biletów i drożejące paliwo.

Kazachstan inwestuje w porty morskie

Logistycy wożąc towary pomiędzy Chinami i Europą coraz częściej wybierają trasę przez Morze Kaspijskie. Kazachstan przygotowuje nową trasę tranzytową.

Nie będzie szerokiego toru do Wiednia

Komisja Europejska zezwoliła 23 maja na uproszczenie formalności w transporcie do i z Ukrainy. Tego samego dnia Koleje Austriackie wycofały się z projektu przedłużenia szerokotorowej linii z Koszyc do Wiednia.

Siemens Mobility goni Medcom

Niemiecki gigant dopiero przygotowuje pociągi z oszczędnymi falownikami, takimi, jakie już od czterech lat produkuje polska firma.

Kolejowa polsko-ukraińska spółka szybciej wywiezie zboże z Ukrainy

Ministerstwa Infrastruktury Polski i Ukrainy przygotowują utworzenie wspólnej polsko-ukraińskiej spółki spedycyjno-transportowej, której działalność usprawni przewozy kolejowe pomiędzy obu krajami.

Linia PKP LHS zwiększa przepustowość dzięki zbudowaniu stacji przeładunkowej

PKP LHS zakończyła jedną z większych inwestycji ostatnich lat, stację i mijankę na stacji Zamość – Majdan.

W transporcie długość ma znaczenie, szczególnie w zielonej gospodarce

W Europie zarówno kolejowi jak i samochodowi przewoźnicy przygotowują się do stosowania dłuższych zestawów. Obniżają w ten sposób koszty jednostkowe transportu.

Na Nowym Jedwabnym Szlaku pociągi biją rekordy prędkości

Poprawiły się czasy przewozu oraz spadły ceny. Koleje chcą odzyskać utraconych przez wojnę nadawców.

Rząd podwoił budżet rozbudowy regionalnych linii kolejowych

Do 11 mld zł wzrosła pula pieniędzy, o jakie mogą ubiegać się samorządy z Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku.

Polregio kupuje nowe pociągi. Na początek za 2 mld zł

Przytopione przez komisję Europejską Polregio walczy o przyszłość i odnawia tabor, przygotowując się na wejście na polski rynek bogatych konkurentów.

Rosjanie wyeliminują atakami ukraińskie elektrowozy i sparaliżują kolej

Rosjanie niszczą ukraińskie koleje, utrudniając eksport żywności. Ataki na kolejowe szlaki mają odciąć Odessę od zaopatrzenia i reszty kraju.

Wojna zapełniła kolejowe wagony, przewoźnicy dawno już tyle nie wozili

Koleje zamknęły pierwszy kwartał, a szczególnie marzec, bardzo dobrymi wynikami. Przyczyniała się do tego wojna, w tym napływ uchodźców.

W Rosji węgiel zatka kolejowe przewozy kontenerów z Dalekiego Wschodu

Kolejowa infrastruktura Rosji nie jest przystosowana do przenoszenia dużych potoków ładunków z części europejskiej na Daleki Wschód. Rozbudowa linii potrwa dekady.

Rośnie nerwowość na kolejowym Jedwabnym Szlaku, choć zakłóceń nie ma

Kolejowe przewozy przez Małaszewicze jeżdżą bez zakłóceń, miejsce na pociągach jest, maleją też stawki i opóźnienia. Jednak część operatorów bada możliwości transportu szklakiem kaspijskim.

Towary z Chin mają dłuższą drogę do Europy. Rosną opóźnienia i koszty

Zamknięcie dla unijnych samolotów przestrzeni powietrznej nad Rosją oraz polsko-białoruskiej granicy dla transportu samochodowego poważnie utrudniło przewozy pomiędzy Dalekim Wschodem i Unią Europejską.

Ukraińcy podliczają straty i wyceniają dewastację transportowej infrastruktury

Polscy przedsiębiorcy zastanawiają się, kto odbuduje infrastrukturę drogową i koleje Ukrainy. Przewoźnicy samochodowi odegrają dużą rolę.