Więcej praw jazdy po załamaniu w 2020 roku

Pierwsze półrocze okazało się bardzo dobre dla ośrodków ruchu drogowego.