Nowy wzór umowy dla spedytorów

W marcu Polska Izba Spedycji i Logistyki opublikuje nową wersję Ogólnych polskich warunków spedycyjnych.

Spedytorzy domagają się większych ciężarówek

W połowie roku Komisja Europejska rozpatrzy zmianę dyrektywy o masach i wymiarach samochodów ciężarowych. Stowarzyszenia nadawców ładunków apelują o poluzowanie limitów wielkości i mas ciężarówek.

Kraków goli przewoźników samochodowych

Kraków ma najwyższe podatki od środków transportu. Za kilka lat znikną, zastąpione przez myto o wysokości zależnej od wielkości emisji CO2.

Spedytorzy domagają się ochrony KE przed monopolizacją rynku przez armatorów

Spedytorzy apelują do Komisji Europejskiej, aby nie przedłużała zgody na kartelizację armatorów morskich, którzy dyktują warunki na rynku. Został im rok na przekonanie polityków.

Do końca marca Anglia zawiesza kary

Brytyjskie ministerstwo transportu poinformowało polski resort, że do 31 marca brytyjskie służby nie będą wymierzać sankcji za jazdę bez wymaganych zezwoleń.

Transport drogowy będzie objęty ETS

Parlament Europejski i Rada wstępnie porozumiały się co do objęcia emisji transportu drogowego unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS).

Poszerzona sieć TEN-T w standardzie europejskim wjedzie na Ukrainę

Unia lepiej połączy drogami Ukrainę i Mołdowę dzięki włączeniu korytarzy transportowych do tych krajów do sieci bazowej TEN-T.

Nadszedł nowy kryzys energetyczny

Arjan van Weele z Eindhoven University of Technology oraz Frank Rozemeijer z Maastricht University mówią o wpływie sytuacji politycznej i gospodarczej na globalne łańcuchu dostaw.

Przewoźnicy walczą o odszkodowania za zmowę cenową, ale wyroku szybko nie będzie

Odszkodowania za zmowę cenową producentów ciężarówek na dobrej drodze. Sądy Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii rozpatrują pozwy przewoźników o odszkodowanie za straty spowodowane przez kartel.

Będzie łatwiej przejechać przez granicę z Ukrainą, która przystąpiła do WPT

Ministerstwo Finansów informuje, że 1 października Ukraina przystąpi do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej. Od tego dnia w przewozach do/z Ukrainy będzie można zastosować dwa globalne systemy tranzytowe: system TIR oraz system T1/T2.

Polska wprowadza odstępstwa od czasu pracy kierowcy

Komisja Europejska zgodziła się na wydłużenie czasu pracy kierowcy, odstępstwo obowiązuje do końca września. Przewoźnicy chcieliby stałego wydłużenia odstępstw.

Ukraina wypuści do Unii kierowców ciężarówek

Ukraina złagodzi przepisy dotyczące wyjazdu mężczyzn w wieku poborowym.

Użytkownicy dróg opodatkowani emisją CO2

Prawdopodobnie od 2028 roku w paliwie pojawi się podatek od emisji CO2. Zapłacą go wszyscy użytkownicy dróg.

Ukraińskie ciężarówki bez przeszkód wjadą do Unii Europejskiej

Ukraina podpisała z Komisją Europejską umowę o liberalizacji transportu drogowego.

Wolny wjazd dla przewoźników z Ukrainy

Komisja Europejska i Ukraina planują 13 lipca podpisać porozumienie o zniesieniu zezwoleń w transporcie drogowym.

Parlament Europejski uderzył w transport drogowy, który znacznie podrożeje

Parlament Europejski włączył 22 czerwca transport drogowy i morski do systemu handlu dwutlenkiem węgla ETS II. Przewoźnicy protestują, producenci taboru zadowoleni.

Busiarze jadą na luzie i dopiero składają wnioski o wydanie licencji

Unijna biurokracja dopadła przewoźników samochodów lekkich. Do tej pory nie podlegali pod rygory ustawy o transporcie drogowym, ale 21 maja kończy się czas beztroski.

Z Rosji i Białorusi wjedzie do Unii tylko poczta i tranzyt do Kaliningradu

Od północy 9 kwietnia UE wprowadziła zakaz wjazdu na terytorium państw członkowskich pojazdów ciężarowych zarejestrowanych w Rosji i na Białorusi.