KE musi uznać przedłużenie wiz

Firmy transportowe muszą upewnić się, czy ich zagraniczni kierowcy wjadą do innych państw UE.

Publikacja: 14.04.2020 23:35

KE musi uznać przedłużenie wiz

Foto: logistyka.rp.pl

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa przewidująca m.in. przedłużenie okresów ważności wiz krajowych „D”. Polski rząd zgłosił wprowadzenie tego rozwiązania Komisji Europejskiej i innym państwom, aby cudzoziemcy posiadający przedłużone polskie wizy mogli przemieszczać się po obszarze Schengen.

Do czasu poznania stanowiska poszczególnych państw nie stanowi to jednak gwarancji uznania ważności wiz, a tym samym możliwości wjazdu na ich terytorium.

W związku z powyższym, przed rozpoczęciem podróży należy upewnić się czy wjazd na terytorium danego państwa na podstawie przedłużonej wizy będzie możliwy. Dotyczy to np. osób przemieszczających się w ramach czynności zawodowych.

Czytaj więcej w: Przewoźnicy zostaną bez zagranicznych kierowców

Najlepszym źródłem informacji będą służby graniczne poszczególnych państw. Takie postępowanie będzie konieczne do momentu poznania stanowiska państw członkowskich odnośnie uznania przedłużenia polskich wiz.

Obowiązujące od 31 marca specjalne rozwiązania dla cudzoziemców obejmujące m.in. przedłużenie z mocy prawa okresów pobytu i ważności wiz krajowych jest wyjątkowe i zostało wprowadzone w związku z koniecznością maksymalnego ograniczenia bezpośredniej obsługi klientów przez administrację państwową w obliczu panującej epidemii. Dlatego przedłużenie okresu ważności wizy nie będzie wiązało się z umieszczeniem w dokumencie podróży cudzoziemca nowej naklejki wizowej.

Rzecznik prasowy Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak zaznacza, że urząd będzie publikować dalsze komunikaty w tej sprawie.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa przewidująca m.in. przedłużenie okresów ważności wiz krajowych „D”. Polski rząd zgłosił wprowadzenie tego rozwiązania Komisji Europejskiej i innym państwom, aby cudzoziemcy posiadający przedłużone polskie wizy mogli przemieszczać się po obszarze Schengen.

Do czasu poznania stanowiska poszczególnych państw nie stanowi to jednak gwarancji uznania ważności wiz, a tym samym możliwości wjazdu na ich terytorium.

Ludzie i firmy
Kto zostanie Człowiekiem Roku branży TSL?
Ludzie i firmy
Kobiety Nautiqus
Ludzie i firmy
W biznesie liczą się zaufani partnerzy
Ludzie i firmy
Rzeczpospolita nagrodziła wyróżniające się firmy branży TSL
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Ludzie i firmy
Zielona rewolucja w logistyce
Ludzie i firmy
Brak kierowców spędza sen z oczu przewoźników