Rosja wprowadziła od 20 marca „Zielony korytarz” dla importu podstawowych dóbr konsumenckich. Oznacza to zniesienie ceł oraz innych ograniczeń dla importerów oraz sieci handlowych. Zerowe stawki cele obejmują m.in. leki. NIe wiadomo jednak, czy Rosja dopuściła wwóz objętej dotąd embargiem żywności.

Tego samego dnia Rosja zamknęła granice z Białorusią.

Ponadto rosyjska inspekcja transportu drogowego ogłosiła odstąpienie od 21 marca do 25 kwietnia od ważenia samochodów (w tym ciągników siodłowych z naczepami kurtynowymi) przewożących żywność i nieżywnościowe artykuły pierwszej potrzeby jak wyroby dla dzieci. Rosja wyłączyła kierowców ciężarówek z obowiązku kwarantanny. Polegają oni na indywidualnych środkach ochrony zdrowia.

Według danych Biura Transportu Międzynarodowego do Rosji jeździ 2 tys. polskich firm, które dysponują 20 tys. samochodów ciężarowych. To 8 proc. floty na polskich rejestracjach wykonującej przewozy międzynarodowe.

Straż Graniczna informuje, że w 2019 roku granicę polsko-rosyjską oraz polsko-białoruską (przez nią wiedzie główny szlak do Rosji) przekroczyło 1,2 mln samochodów ciężarowych, o niecałe 5 proc. więcej niż w 2018 roku.