Unia ujednoliciła zasady przedłużania ważności dokumentów w transporcie drogowym

0x0000

UE wprowadzi od 4 czerwca jednolite zasady przedłużania ważności dokumentów i certyfikatów.

Instytucje UE przyjęły rozporządzenie automatycznie przedłużające okres ważności wybranych dokumentów oraz gwarantujące ich uznawanie przez organy administracyjne krajów UE. Zapisy rozporządzenia mają być stosowane od 4 czerwca. – Pandemia czasem uniemożliwia przewoźnikom odnawianie lub przedłużanie ważności certyfikatów i świadectw, licencji lub zezwoleń, dlatego zabiegaliśmy o takie rozwiązanie – wyjaśnia prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek.

Czytaj więcej w: Eksport żywności siada, przewoźnicy ostrożni z inwestycjami

ZMPD wskazuje, że przyjęte Rozporządzenie przewiduje następujące udogodnienia w zakresie transportu drogowego:

  • wydłużenie na okres 7 miesięcy świadectw kwalifikacji zawodowej, których okres ważności upływałby w okresie od 1 lutego 2020 do 31 sierpnia 2020; ważność oznakowania zharmonizowanym kodem unijnym „95”, uznaje się za przedłużoną o okres 7 miesięcy od daty wskazanej na każdym takim prawie jazdy lub każdej takiej karcie kwalifikacji kierowcy (Dyrektywa 2003/59/WE);
  • ważność praw jazdy, która w przeciwnym razie zgodnie z przepisami upłynęłaby w okresie między 1 lutego 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużoną o okres 7 miesięcy od daty upływu ważności podanej na każdym takim prawie jazdy (Dyrektywa 2006/126/WE);
  • regularne przeglądy tachografów przypadające na okres między 1 marca 2020 a 31 sierpnia 2020 powinny zostać przeprowadzone nie później niż sześć miesięcy od dnia, przed którym miały one zostać przeprowadzone. W przypadku gdy kierowca ubiega się o przedłużenie karty kierowcy właściwe organy państwa członkowskiego wydają nową kartę kierowcy nie później niż dwa miesiące od otrzymania wniosku. W przypadku gdy kierowca ubiega się o wydanie zastępczej karty kierowcy między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., właściwe organy państwa członkowskiego wydają kartę zastępczą nie później niż dwa miesiące od otrzymania wniosku (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/20141);
  • okresowe badania zdatności do ruchu drogowego, które miały zostać przeprowadzone w okresie między 1 lutego 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r. należy przeprowadzić w terminie późniejszym, lecz nie później niż siedem miesięcy po upływie pierwotnego terminu, a przedmiotowe świadectwa powinny zachować ważność do tego późniejszego terminu; ważność świadectw zdatności do ruchu drogowego, których data ważności przypada między 1 lutego 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużoną o okres siedmiu miesięcy (Dyrektywa 2014/45/UE);
  • w związku ze skutkami ekonomicznymi epidemii niektóre przedsiębiorstwa mogą nie spełniać wymogu dotyczącego zdolności finansowej- przewoźnicy mogą potrzebować więcej czasu niż zazwyczaj, aby wykazać, że wymóg dotyczący zdolności finansowej jest ponownie spełniany w sposób ciągły. W związku z tym przedłużono z sześciu do dwunastu miesięcy okres w odniesieniu do ocen zdolności finansowej przedsiębiorstw transportowych obejmujących całość lub część okresu między 1 marca 2020 r. a 30 września 2020 r. (Rozporządzenie nr 1071/2009);
  • ważność licencji wspólnotowych, która w przeciwnym razie zgodnie z przepisami upłynęłaby w okresie między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużoną o okres sześciu miesięcy. Uwierzytelnione wypisy zachowują odpowiednio ważność. Ważność świadectw kierowcy, która w przeciwnym razie zgodnie z przepisem upłynęłaby w okresie między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużoną o okres sześciu miesięcy (Rozporządzenie nr 1072/2009 oraz nr 1073/2009).

Rozporządzenie dopuszcza także możliwość wydłużenia o nie więcej niż 6 miesięcy stosowania nadzwyczajnych przepisów przez państwo członkowskie.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Poczta Polska: Więcej przesyłek z Chin mimo pandemii

Państwowy operator notuje duży wzrost liczby przesyłek trafiających do Polski z krajów Dalekiego Wschodu. ...

Blokady granic dla ciężarówek

Pomimo unijnych apeli o niezamykanie granic dla samochodów ciężarowych, takie blokady są wprowadzane. Zrzeszenie ...

Na granicy wewnętrznej skontrolowano prawie 2,5 mln osób wjeżdżających do Polski

Straż Graniczna podsumowała wyniki tymczasowo przywróconych kontroli granicznych, prowadzonych od 15 marca br. Rząd ...

DKV poszerza ofertę o monitoring pojazdów

Usługi pozycjonowania i nadzoru nad pojazdami uzupełnią usługi operatora kart paliwowych. DKV Euro Service ...

Madejak: Polska staje się magazynem Europy

E-commerce jest jednym z dominujących trendów na rynku nieruchomości magazynowych – mówi Maciej Madejak, ...

Magazyny rosną jak grzyby po deszczu

Popyt na magazyny utrzymuje się na wysokim poziomie. Rynek napędzany jest przez e-handel i ...