W pierwszej połowie roku przychody logistycznego giganta wzrosły o 35% do 13,3 mld franków szwajcarskich. Zyski netto powiększyły się o 147% do 746 mln franków. Dział przewozów morskich zwiększył ilość dostarczonych kontenerów o 3% do 2,2 mln TEU, ale przychody wzrosły o 55% do 5,2 mld franków. Dział przewozów lotniczych powiększył przychody o 62% do 4 mld franków, przy 44-procentowym wzroście przewozów do 988 tys. ton. Duża dynamika wynika z konsolidacji (od maja) firmy Apex.

Przewozy drogowe powiekszyły przychody o 14% do 1,8 mld franków. Za wzrost odpowiada rosnący popyt w Europie. Zmalały o 2% przychody działu logistyki kontraktowej, co wynika ze sprzedaży działalności w Wielkiej Brytanii. Kuehne raportuje duże przyrosty w logistyce kontraktowej leków i w fulfilmencie dla e-handlu.

Spółka Kuehne+Nagel, która jest światowym liderem we frachcie morkim i lotniczym, korzysta na obecności w Azji, która w ostatnim roku umocniła się.