Jak finansować zieloną transformację transportu?

Konferencja Euro-Trans 2021 już w poniedziałek, 20 września

Publikacja: 17.09.2021 14:11

konferencja Euro-Trans 2021

konferencja Euro-Trans 2021

Foto: SGH

Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Instytut Zarzadzania Uniwersytetu SzczecińskiegoWydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego 

zapraszają̨ do uczestnictwaw XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Euro-Trans 2021 

“Green Finance for Brownfield Transport Sector Transformation”, 

która odbędzie się w dniach 20-21 września 2021 r. 

Patronami Konferencji są:

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Waldemar Tarczyński i Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr hab. prof. SGH Piotr Wachowiak. 

W części oficjalnej Konferencji wystąpienie otwierające wygłosi 

Komisarz UE ds. transportu Adina-Ioana Vălean 

Konferencja Euro-Trans 2021 została włączona jako wydarzenie do harmonogramu aktywności na forum unijnym. 

Tematem przewodnim konferencji Euro-Trans 2021 jest 

“Green Finance for Brownfield Transport Sector Transformation”. 

Zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji kierujemy w szczególności do przedstawicieli środowiska biznesowego, obejmującego zarówno sektor bankowy, jaki i szerokie grono klientów tego sektora, w tym przedsiębiorstwa z branży transport-spedycja-logistyka (TSL). 

Podczas obrad będzie można zapoznać się z najnowszą wiedzą oraz opiniami ekspertów dotyczącymi stosowania kryteriów ESG (Environmental, Social responsibility, corporate Governance) przy ocenie przedsiębiorstw korzystających z usług finansowych. 

Przesłanką do podjęcia wielodyscyplinarnej dyskusji nad sytuacją sektora transportowego są zmiany, których kierunek został wytyczony przez europejską strategię i krajowe polityki publiczne realizowane w skali międzynarodowej i zgodnie z megatrendami. Debata będzie dotyczyć miedzy innymi zagadnień kształtowania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), kontynuacji procesu upowszechniania technologii cyfrowych oraz realizacji Strategii „European Green Deal”, która zakłada upowszechnienie technologii wytwarzania i wykorzystania wtórnych nośników energii zapewniających redukcję, a następnie wyeliminowanie emisji gazów cieplarnianych. “Green Finance” stanowi nowe i bardzo ważne narzędzie realizacji wymienionych polityk publicznych i z tego względu odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu nowych praktyk finansowania procesu transformacji sektora transportu. 

Gospodarzem jednej z sesji tematycznych pt. Economic challenges of sustainable transport będzie European Platform of Transport Sciences. W pierwszym i drugim dniu Konferencji zaplanowano także organizację kilkunastu 60 minutowych sesji tematycznych, w ramach których, oprócz wystąpień przedstawicieli nauki i biznesu, zaplanowano czas na pytania i wypowiedzi uczestników obecnych w sali obrad oraz online. Program konferencji dostępny pod adresem: www.sgh.waw.pl/euro-trans-2021 

Bieżące informacje o przygotowaniach i przebiegu konferencji można śledzić na platformie LinkedIn: https://www.linkedin.com/events/eurotrans2021greenfinanceforbro68239921463333560 35/ 

Zapraszamy do rejestracji na stronie: www.sgh.waw.pl/euro-trans-2021

Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Instytut Zarzadzania Uniwersytetu SzczecińskiegoWydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego 

zapraszają̨ do uczestnictwaw XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Euro-Trans 2021 

Pozostało 93% artykułu
Logistyka
Zielona energia w logistyce
Logistyka
„Rzeczpospolita” nagrodziła firmy branży TSL
Logistyka
2600 ciężarówek stoi w 58-kilometrowej kolejce na granicy Ukrainy z Polską
Logistyka
Przed godziną 11 rozpoczęła się blokada przejścia drogowego w Dorohusku-Jagodzinie
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Logistyka
Gala Liderów Logistyki 2022 i rozdanie nagród za nami!