Kobiety są bardziej zadowolone

Wśród zatrudnionych rośnie fluktuacja, chęć do emigracji, podobnie jak obawa utraty pracy.

Publikacja: 17.10.2019 08:01

Kobiety są bardziej zadowolone

Foto: logistyka.rp.pl

Branża logistyczna stała się dobrym pracodawcą, ponieważ nie odchodzą od niej pracownicy. Najbardziej zagrożone ucieczką są budownictwo, finanse, hotelarstwo i gastronomia, wynika z 37. edycji badania „Monitor Rynku Pracy” firmy rekrutacyjnej Randstad.

W ostatnim półroczu zmieniło 22 proc. Polaków pracodawcę. To o 2 p.p. więcej niż w II kw. br. Widoczna jest zbieżność pomiędzy mobilnością na rynku pracy a wielkością miejscowości zamieszkania, wiekiem oraz wzrostem wykształcenia pracowników. W miastach większych niż 50 tys. mieszkańców decyzję o zmianie miejsca pracy podjęło 29 proc. respondentów. Na wsiach i poza obrębem aglomeracji na zmianę przedsiębiorstwa zdecydowało się 15 proc. ankietowanych.

Odsetek osób decydujących się na zmianę pracodawcy spada wraz z wiekiem. 40 proc. osób od 18 do 29 lat zmieniło miejsce pracy. Na taki krok zdecydowało się 15 proc. respondentów w wieku od 50 do 64 lat.

W podziale na branże, najbardziej aktywni w poszukiwaniu nowego zatrudnienia są pracownicy hotelarstwa i gastronomii, gdzie 21 proc. twierdzi, że aktywnie szuka pracy. Na kolejnych pozycjach uplasowali się przedstawiciele przemysłu (18 proc.) i branży budowlanej (14 proc.), a w grupach zawodowych: top managerowie (19 proc.), kasjerzy i sprzedawcy (15 proc.), inżynierowie i robotnicy niewykwalifikowani (po 14 proc.).

Raport wskazuje, że już kolejny kwartał notowany jest niewielki spadek satysfakcji z wykonywanej pracy do 73 proc. w III kw. br. z 75 proc. w poprzednim okresie. Zadowolenie z tego co robi na poziomie 76 proc. deklarują mieszkańcy miast powyżej 200 tys. mieszkańców i 69 proc. mieszkańców wsi.

Jeśli chodzi o wiek respondentów, to 79 proc. osób w wieku od 18 do 29 lat odczuwa satysfakcję z wykonywanej pracy. W grupie wiekowej 50-64 czynnik ten ukształtował się na poziomie 63 proc. Bardziej zadowolone są kobiety niż mężczyźni. Satysfakcję z wykonywanej pracy odczuwa 76 proc. pań i 69 proc. panów.

Czytaj także: http://Kierowcy wciąż na topie poszukiwanych zawodów

Choć prognozowany wskaźnik bezrobocia zmaleje w 2020 roku do 5,1 proc. z 5,5 proc. w tym roku, to rynek pracy staje się mniej chłonny. III kw. br. to kolejny okres, w którym obawa o utratę pracy rośnie. 9 proc. pracowników uważa, że ryzyko utraty pracy jest duże, natomiast 21 proc., że średnie.

Niemal jedna czwarta badanych pracowników rozważa wyjazd do pracy za granicę w najbliższym roku: 4 proc. ogółu pracowników na stałe, 10 proc. na czas określony (zazwyczaj na okres kilku miesięcy – do pół roku lub na rok-dwa lata), a 10 proc. jeszcze nie wie na jak długo.

Wyróżnia się region wschodni, gdzie aż 30 proc. osób rozważa emigrację zarobkową, choć zdecydowana większość z nich nie planuje wyjazdu na stałe. Częściej wyjazd za granicę w celach zarobkowych rozważają osoby z najmłodszej grupy wiekowej (34 proc.), osoby z wykształceniem podstawowym (aż 36 proc.), pracownicy fizyczni – zarówno wykwalifikowani (36 proc.), jak i niewykwalifikowani (29 proc.), a także inżynierowie (33 proc.). Branżami, które mogą spodziewać się odpływu pracowników są przede wszystkim budownictwo (35 proc.), branża finansowa oraz hotelarstwo i gastronomia (po 33 proc.).

Monitor Rynku Pracy Randstad jest kwartalnym sondażem realizowanym w Polsce od 2010 roku. Najnowszy sondaż przeprowadziła firma badawcza Kantar Polska od 2 do 12 września 2019 roku na grupie 1000 respondentów.

Ludzie i firmy
Efektywna sprzedaż wielokanałowa potrzebuje wsparcia profesjonalistów
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Ludzie i firmy
Etyka i zysk: jak odpowiedzialny biznes staje się nieodłączną częścią nowoczesnej strategii przedsiębiorstw
Ludzie i firmy
Ponad 25 000 punktów DPD Pickup – DPD Polska tworzy największą sieć out-of-home w Polsce
Ludzie i firmy
Kto zostanie Człowiekiem Roku branży TSL?
Ludzie i firmy
Rzeczpospolita nagrodziła wyróżniające się firmy branży TSL