Kierowcy ciężarówek nie podlegają kwarantannie

Kierowcy ciężarówek są zwolnieni z kwarantanny niezależnie od pojazdu jakim przekraczają granicę.

Publikacja: 21.03.2020 16:42

Kierowcy ciężarówek nie podlegają kwarantannie

Foto: logistyka.rp.pl

Ministerstwo Infrastruktury przypomniało 21 marca, że kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym (w tym międzynarodowym transporcie kombinowanym), po przekroczeniu granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny. – O takie rozwiązanie zabiegała branża transportowa – przyznał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Zwolnienie z odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej dotyczy również kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zatrudnionego przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który legitymuje się świadectwem kierowcy.

Czytaj więcej w: http://Coraz większy ruch na granicach

Zwolnienie z odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej dotyczy również kierowców zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym (w tym międzynarodowym transporcie kombinowanym) wracających z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:

– w celu odbioru w Rzeczypospolitej Polskiej lub po odebraniu za granicą odpoczynku,

– po przerwie w świadczeniu pracy (pobraniu czasu wolnego od pracy, urlopu, po zwolnieniu lekarskim).

Czytaj więcej w: Podczas pandemii kierowcy mogą dłużej pracować

Przewoźnicy informowali, że niektóre oddziały Straży Granicznej interpretowały przepisy w sposób zawężający, w praktyce uniemożliwiając zagranicznym pracownikom polskich przedsiębiorstw wyjazd do domu. O ujednolicenie przepisów wnioskowało ZMPD. W polskich firmach międzynarodowego transportu drogowego pracuje 80 tys. kierowców z zagranicznym paszportem.

Ministerstwo Infrastruktury przypomniało 21 marca, że kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym (w tym międzynarodowym transporcie kombinowanym), po przekroczeniu granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny. – O takie rozwiązanie zabiegała branża transportowa – przyznał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Zwolnienie z odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej dotyczy również kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zatrudnionego przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który legitymuje się świadectwem kierowcy.

Ludzie i firmy
Kto zostanie Człowiekiem Roku branży TSL?
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Ludzie i firmy
Kobiety Nautiqus
Ludzie i firmy
W biznesie liczą się zaufani partnerzy
Ludzie i firmy
Rzeczpospolita nagrodziła wyróżniające się firmy branży TSL
Materiał Promocyjny
Sieć kampusowa 5G dla bezpieczeństwa danych
Ludzie i firmy
Zielona rewolucja w logistyce
Ludzie i firmy
Brak kierowców spędza sen z oczu przewoźników