Zarząd spółki tłumaczy, że decyzja „podyktowana jest troską o zdrowie pracowników i partnerów biznesowych spółki oraz wiąże się z negatywnym wpływem pandemii COVID-19 na kanały dystrybucji produktów oraz ograniczeniem skuteczności łańcucha dostaw niezbędnego do kontynuowania działalności operacyjnej”.
Sprzedaż taboru stanęła, ale Wielton nie poinformował o anulowaniu przez klientów zamówień. Spółka zapewnia, że większość klientów wnosi jedynie o przesunięcie terminów dostaw.

Czytaj więcej w: http://Wielton wstrzymał produkcję w Wielkiej Brytanii i we Włoszech

Wielton podczas czasowego zawieszenia produkcji zamierza przeprowadzić prace modernizacyjne i optymalizacyjne na terenie zakładów znajdujących się w siedzibie firmy, związane między innymi ze zmianami umiejscowienia poszczególnych linii technologicznych, optymalnym ułożeniem procesu produkcyjnego oraz naprawami i remontami. Wymienione prace będą prowadzone przez zespół pracowników wykonujący powierzone zadania w ramach obniżonego wymiaru czasu pracy. Wobec zaistniałej sytuacji spółka zamierza skorzystać z wszelkich dostępnych form pomocy.
Pod koniec marca Wielton czasowo wstrzymał produkcję spółek zależnych – Lawrence David Ltd. w Wielkiej Brytanii i Viberti Rimorchi we Włoszech.