Rząd zapisał w pakiecie ustaw zwanych Tarczą Antykryzysową automatyczne przedłużenie wiz i pozwoleń o pracę dla cudzoziemców pracujących w Polsce. Organizacje przewoźników wskazują, że zapisy są wadliwe, bo nie pozwalają cudzoziemcom z przedłużonymi wizami na podróżowanie po krajach Schengen.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych cytuje komunikat Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w którym przyznaje, że „Cudzoziemiec nie będzie mógł na podstawie tak przedłużonego pobytu podróżować po terytorium innych państw obszaru Schengen”. ZMPD dodaje, że także Straż Graniczna przekazała opinię, że „obywatel kraju spoza UE, który wyjechał z terytorium RP i którego termin wizy skończył się, nie będzie ponownie wpuszczony na terytorium Polski”.

Czytaj więcej w: Prawa jazdy i badania ważne na czas stanu epidemii

Przewoźnicy wskazują, że ponieważ polskie konsulaty nie pracują, automatyczne przedłużenie wiz jest jedynym dostępnym rozwiązaniem.

Zrzeszenie przypomina, że co trzeci kierowca zatrudniony w polskich firmach zajmujących się przewozami międzynarodowymi ma zagraniczne obywatelstwo. Przedłużający się stan epidemii sprawia, że coraz więcej z nich będzie miało wizy z niepełnymi prawami, więc rosnące grono kierowców nie będzie w stanie wykonywać swojego zawodu.