Od 18 kwietnia samochody ciężarowe o dmc powyżej 7,5 tony nie są przepuszczane przez przejście graniczne w Ogrodnikach. Przejście zostało otworzone w połowie marca, gdy rządy Polski i Litwy zdecydowały się otworzyć je, aby odciążyć Budzisko.

Powodem ograniczenia ruchu jest wąska i nieprzystosowana do ruchu ciężkiego droga wiodąca do przejścia.

Czytaj więcej w: Ruch o jedną trzecią mniejszy

18 kwietnia Straż Graniczna skontrolowała 6,8 tys. osób wjeżdżających do Polski na granicy wewnętrznej i 2,4 tys. na granicy zewnętrznej.