Refinansowanie dla przewoźników

ARP Leasing proponuje firmom dotkniętym kryzysem refinansowanie leasingu operacyjnego.

Publikacja: 06.05.2020 15:06

Refinansowanie dla przewoźników

Foto: logistyka.rp.pl

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz ogłosiła 6 maja uruchomienie programu pomocy finansowej dla przewoźników. – Chcemy, aby w nowych warunkach, które wymuszą przedefiniowanie łańcuchów wartości i dostaw, nasza rodzima branża zachowała swoją konkurencyjność i była gotowa do odpowiedzi na nowe wyzwania – wyjaśnia Emilewicz.

Refinansowanie leasingu

ARP Leasing proponuje refinansowanie leasingu taboru oraz pożyczki na kapitał obrotowy i płace. Wnioski składa się przez internet. Refinansowanie dostępne jest dla taboru mającego do 3 lat, o dmc powyżej 3,5 tony, z karencją 12-miesięczną i okresem finansowania do 6 lat łącznie z karencją. Maksymalna kwota przypadająca na klienta to 5 mln zł.

Czytaj więcej w: Pakiet Mobilności nie do zatrzymania

Opłata wstępna i opłaty manipulacyjne są zniesione, natomiast oprocentowanie to WIBOR 1M i marża zgodna z siatką cen dla produktu. Koszty ubezpieczeń (OC, AC i NNW) wliczone są do rat. Zabezpieczeniem leasingu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC, poręczenie głównych udziałowców leasingobiorcy.

Oferta przeznaczona jest dla firm o przychodach minimum 4 mln zł netto, które ostatni rok zakończyły dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) oraz dodatnim wynikiem finansowym netto. Muszą prowadzić pełna księgowość i funkcjonować co najmniej 12 miesięcy.

Czytaj więcej w: Stawki za przewozy dramatycznie spadły

Wiceprezes ARP Paweł Kolczyński wyjaśnia, że refinansowanie w przypadku kosztów leasingu standardowego ciągnika siodłowego z naczepą może wzmocnić bieżącą płynność spółki kwotą ok. 111 tys. zł.

Pożyczki obrotowe

ARP proponuje także pożyczkę na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym, w wysokości od 0,8 do 5 mln zł na firmę, z 14-miesięczna karencją i 6-letnim okresem finansowania. Prowizja przygotowawcza wynosi 0,2 proc., natomiast nie ma prowizji za rozpatrzenie wniosku, od niewykorzystanej kwoty pożyczki oraz od przedterminowej spłaty. Pożyczka może być uruchamiana jednorazowo lub w transzach. Zabezpieczenie pożyczki stanowią hipoteka na nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP S.A. (minimum 120 proc. wg wartości rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP oraz zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy.

ARP Leasing należy do Agencji Rozwoju Przemysłu. ARP S.A. przeznaczy  1,7 mld zł na działania służące przeciwdziałaniu skutkom epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

ARP Leasing oferuje przedsiębiorcom także pożyczkę na wypłatę wynagrodzeń.

Więcej na: https://www.arp-tarcza.pl

Ludzie i firmy
Efektywna sprzedaż wielokanałowa potrzebuje wsparcia profesjonalistów
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Ludzie i firmy
Etyka i zysk: jak odpowiedzialny biznes staje się nieodłączną częścią nowoczesnej strategii przedsiębiorstw
Ludzie i firmy
Ponad 25 000 punktów DPD Pickup – DPD Polska tworzy największą sieć out-of-home w Polsce
Ludzie i firmy
Kto zostanie Człowiekiem Roku branży TSL?
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Ludzie i firmy
Rzeczpospolita nagrodziła wyróżniające się firmy branży TSL