Dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński, profesor WSL, jest związany z Wyższą Szkołą Logistyki od początku istnienia Uczelni. Współpracował w tworzeniu podstaw programowych wielu specjalności, jest inicjatorem i kierownikiem studiów podyplomowych „Menedżer Logistyki. Zarządzanie operacyjne przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw” oraz inicjatorem utworzenia w Wyższej Szkole Logistyki i kierownikiem Katedry Controllingu i Systemów Informatycznych. Pełni także funkcję przewodniczącego Rady Portfela Projektów Instytutu Logistyki i Magazynowania w Sieci Łukasiewicz.

Czytaj więcej w: Walczyć z wirusem nie niszcząc gospodarki

Profesor Bogusław Śliwczyński specjalizuje się w dziedzinie zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem, w tym procesami logistycznymi i łańcuchami dostaw, controllingu operacyjnego i poprawy efektywności operacyjnej i ekonomicznej przedsiębiorstw, a także w obszarze inżynierii i optymalizacji procesów oraz wdrażaniu systemów informatycznych i platform cyfrowych z uwzględnieniem łańcuchów wartości. Jest jednym z prekursorów rozwoju naukowego controllingu operacyjnego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw w Polsce, autorem trzech monografii na ten temat („Controlling w zarządzaniu logistyką. Controlling operacyjny procesów i zasobów”, „Controlling operacyjny łańcucha dostaw w zarządzaniu wartością produktu” oraz wydanej w Stanach Zjednoczonych na rynek USA, Wielkiej Brytanii i Australii monografii „Controlling Supply Chains”).