Ułatwienia w szkoleniach kierowców zawodowych

Szkolenia internetowe, ściślejszy nadzór nad ośrodkami szkoleń i zwolnienie z części badań lekarskich.

Publikacja: 11.08.2021 12:19

Ułatwienia w szkoleniach kierowców zawodowych

Foto: Fot. DAF

Rada Ministrów przyjęła 10 sierpnia projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, który dostosowuje polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej.

Koniec z fikcją

Kierowcy zawodowi będą mieli możliwość odbycia kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu (e-learning). Resort spodziewa się, że przyspieszy to realizację szkoleń i ułatwi ich przeprowadzenie.

Czytaj więcej w: Brytyjczycy chcą użyć wojska do dostaw żywności

Aby ograniczyć ewentualne nieprawidłowości w szkoleniu, formę on-line będzie można stosować dopiero po uzyskaniu zgody wojewody wydawanej na wniosek przedsiębiorcy prowadzącego szkolenie. Zgodę będzie mógł otrzymać ośrodek, który odpowiednio długo prowadzi działalność i spełnia dodatkowe wymagania dotyczące posiadanej infrastruktury i kadry. Służy to umożliwieniu korzystania z e-learningu jedynie sprawdzonym ośrodkom szkolenia, które będą dawać gwarancję prowadzenia szkolenia on-line w sposób rzetelny i zgodny z prawem. Dodatkowo ośrodki te będą musiały przeprowadzać metodą tradycyjną zajęcia nieobjęte e-learningiem.

Ministerstwu Infrastruktury zależy na ograniczeniu lub zminimalizowaniu fikcyjnego stwierdzania obecności kierowców w dokumentacji szkoleniowej. Do kursu kwalifikacyjnego i szkolenia okresowego będzie mogła przystąpić osoba, która posiada profil kierowcy zawodowego. Będzie go wydawał starosta albo prezydent miasta na prawach powiatu.

Czytaj więcej w: Ruszyła szósta edycja szkoleń akcji „Profesjonalni kierowcy”

Po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego i szkolenia kierownik ośrodka szkolenia będzie odpowiednio uzupełniał profil kandydata na kierowcę. Nastąpią także zmiany w raportowaniu o rozpoczętych i przeprowadzonych kursach i szkoleniach.

Karta kwalifikacji kierowcy

Ponadto MI wprowadziło zmiany dotyczące m.in. szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, nadzoru nad ośrodkami szkolenia oraz procedury uzyskiwania prawa jazdy i zawieszania uprawnień do kierowania pojazdami.

Czytaj więcej w: Wynagrodzenia rosną, a o kierowców i tak coraz trudniej

Projekt MI przewiduje wydawanie nowego dokumentu w postaci karty kwalifikacji kierowcy. Potwierdzi ona uprawnienia kierowcy do wykonywania pracy na tym stanowisku. Rozwiązanie to będzie dotyczyć kierowców, którym nie można wydać prawa jazdy ze względu na niespełnienie warunku zamieszkania na terytorium Polski.

Projekt znosi wykonywania nadmiarowych badań lekarskich i psychologicznych. Ponadto zniesiona zostanie rejonizacja badań lekarskich i psychologicznych w Wojewódzkich Ośrodkach Medycyny Pracy dla kierowców. Dzięki temu kierowca będzie mógł wybrać ośrodek, który przeprowadzi badanie w najkrótszym czasie.

Kierowca zawodowy instruktorem

Obecnie warunkiem uzyskania uprawnienia instruktora nauki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii C i C+E oraz D i D+E jest posiadanie prawa jazdy tych kategorii co najmniej przez rok oraz co najmniej 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B.

Czytaj więcej w: Nowe zasady wynagrodzeń kierowców nie do przyjęcia

Projekt przewiduje możliwość uzyskania uprawnienia instruktora nauki jazdy dla kategorii C lub C+E oraz D lub D+E bez konieczności wykazania doświadczenia w szkoleniu osób ubiegających się prawo jazdy kategorii B. Dla kategorii C lub C+E konieczne będzie posiadanie udokumentowanego co najmniej 10-letniego doświadczenia w wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy tych kategorii. W przypadku kategorii D lub D+E warunkiem uzyskania uprawnienia instruktora nauki jazdy będzie posiadanie co najmniej 10-letniego udokumentowanego doświadczenia w wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego osób albo transportu osób w komunikacji miejskiej na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego wymagane jest posiadania prawa jazdy tych kategorii.

Nowe rozwiązania trafią do parlamentu, a po uzyskaniu podpisu prezydenta mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Rada Ministrów przyjęła 10 sierpnia projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, który dostosowuje polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej.

Koniec z fikcją

Pozostało 95% artykułu
Ludzie i firmy
Etyka i zysk: jak odpowiedzialny biznes staje się nieodłączną częścią nowoczesnej strategii przedsiębiorstw
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Ludzie i firmy
Efektywna sprzedaż wielokanałowa potrzebuje wsparcia profesjonalistów
Ludzie i firmy
Ponad 25 000 punktów DPD Pickup – DPD Polska tworzy największą sieć out-of-home w Polsce
Ludzie i firmy
Kto zostanie Człowiekiem Roku branży TSL?
Ludzie i firmy
Rzeczpospolita nagrodziła wyróżniające się firmy branży TSL