Inteligentne magazyny to hit tego roku

W 2019 roku największe wzrosty analitycy Knight Frank przewidują w sektorach nieruchomości przemysłowych i handlowych.

Publikacja: 25.02.2019 14:37

Inteligentne magazyny to hit tego roku

Foto: logistyka.rp.pl

– Sektor nieruchomości przemysłowych na świecie przyciągnął w 2018 roku 130 mld dol., co oznacza wzrost o 55 proc. w stosunku do średniej z dekady – wynika z raportu Knight Frank „Global Outlook 2019″.

Z raportu, który analizuje globalne rynki nieruchomości zarówno komercyjne jak i mieszkaniowe i wskazuje możliwości inwestycyjne, wynika, że strategie inwestycyjne zmieniają się w odpowiedzi na ekonomiczną niepewność na rynkach globalnych, a sektory nieruchomości przemysłowych oraz biurowych są obecnie najbardziej atrakcyjne i zapewniające najwyższe stopy zwrotu – wynika z analiz.

Stojący na czele działu globalnych rynków kapitałowych w firmie Knight Frank, Andrew Sim stwierdził: „Największe gospodarki na świecie odczuwają skutki spowolnienia wzrostu gospodarczego i niepewnej sytuacji politycznej. W związku z tym oczekujemy, że inwestorzy będą dostosowywać swoje strategie tak, aby zmaksymalizować zyski, jako że same zakupy nieruchomości na największych rynkach (tzw. gateway markets) okazują się niewystarczającym rozwiązaniem.

– Szybki rozwój przedsiębiorstw w połączeniu z postępem technologicznym przynosi znaczące zmiany o charakterze strukturalnym w sposobie prowadzenia działalności biznesowej. Zarówno na rynkach detalicznych, jak i w szerszym środowisku biznesowym, zachodzący w skali globalnej fenomen zmusza do szybkiej adaptacji inwestorów w branży nieruchomości – piszą autorzy raportu. – W centrum zainteresowania ponownie znalazły się sektory specjalistyczne oraz nowe możliwości rozwoju, przy czym jeszcze większą wagę przykłada się do zarządzania dochodami i aktywami tak, aby zmaksymalizować zyskowność.”

Jak podkreślają a analitycy Knight Frank, rozwój sektora e-commerce to najważniejszy czynnik powodujący zmiany strukturalne na skalę globalną w handlu detalicznym. – Najbardziej zaludnione miasta jak Londyn, gdzie wydatki na rynku handlu elektronicznego (e-commerce) stanowiły blisko 10 proc. PKB w 2018 r., mogą się spodziewać,  że popyt na nieruchomości magazynowe i centra logistyczne nie osłabnie. Wprawdzie oczekuje się, że liderem pod względem wolumenu sprzedaży w Europie będzie Londyn, jednak to Madryt stanie się największym triumfatorem, ze wzrostem prognozowanym na poziomie 7 proc. – wynika z analiz. – Na większości najważniejszych rynków globalnych w porównaniu z innymi rodzajami aktywów, prognozuje się wysoką sprzedaż w segmencie nieruchomości przemysłowych. W czołówce najbardziej dynamicznie rozwijających się miast znalazły się Hongkong i Singapur, choć dla każdego z nich sprzedaż w roku 2019 będzie nieco niższa niż w roku ubiegłym.

Odpowiedzialny za europejskie rynki kapitałowe Richard Laird, partner w firmie Knight Frank stwierdził: Spodziewamy się, że duży popyt nadal będzie się utrzymywał w miarę dojrzewania rynku e-commerce, a firmy będą rywalizować o idealne lokalizacje tak, aby dostawy towarów mogły odbywać się w szybkim tempie”.

Eksperci przewidują, że w ciągu najbliższych kilku lat zapotrzebowanie na ten rodzaj nieruchomości będzie się utrzymywać się na wysokim poziomie, zwłaszcza, że detaliści inwestują w powierzchnię i jakość magazynów, aby utrzymać szybki wzrost. – Zmiany w kierunku bardziej wydajnych i zautomatyzowanych magazynów oraz związane z tym nakłady kapitałowe oznaczają także, że nieruchomości przemysłowe będą w coraz większym stopniu traktowane jak długofalowe źródło zysków w miarę, jak najemcy będą wydłużać okresy najmu – przewidują eksperci. – Mimo oczekiwanego spadku sprzedaży detalicznej w niektórych dużych miastach, w dalszym ciągu istnieją możliwości inwestowania na najważniejszych, rozwiniętych, globalnych rynkach nieruchomości handlowych. Melbourne, Madryt i Szanghaj odnotują największy wzrost wolumenu sprzedaży nieruchomości handlowych w 2019 r.

Andrew Sim komentuje, że wzrost e-handlu nadal hamuje handel tradycyjny i wielu sprzedawców detalicznych jest zmuszonych szybko się dostosować do tego zjawiska. – Jednakże nawet jeśli sprzedawcy są zmuszeni zmniejszyć skalę działania, to coraz pewniejsze jest, że handel tradycyjny nadal ma istotną rolę do odegrania i może stanowić uzupełnienie e-handlu zamiast z nim kolidować – ocenia.

– Sektor nieruchomości przemysłowych na świecie przyciągnął w 2018 roku 130 mld dol., co oznacza wzrost o 55 proc. w stosunku do średniej z dekady – wynika z raportu Knight Frank „Global Outlook 2019″.

Z raportu, który analizuje globalne rynki nieruchomości zarówno komercyjne jak i mieszkaniowe i wskazuje możliwości inwestycyjne, wynika, że strategie inwestycyjne zmieniają się w odpowiedzi na ekonomiczną niepewność na rynkach globalnych, a sektory nieruchomości przemysłowych oraz biurowych są obecnie najbardziej atrakcyjne i zapewniające najwyższe stopy zwrotu – wynika z analiz.

Pozostało 87% artykułu
Rynek
Łakomy dla logistyków rynek żywności w Polsce
Rynek
Posucha na inwestycyjnym rynku magazynowym
Rynek
Sektor logistyczno-magazynowy ma przed sobą dekadę rozwoju
Rynek
Miliardy na fotowoltaikę na magazynach
Rynek
Największy popyt na magazyny jest na Górnym Śląsku
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?