Inteligentne magazyny to hit tego roku

W 2019 roku największe wzrosty analitycy Knight Frank przewidują w sektorach nieruchomości przemysłowych i handlowych.

Publikacja: 25.02.2019 14:37

Inteligentne magazyny to hit tego roku

Foto: logistyka.rp.pl

– Sektor nieruchomości przemysłowych na świecie przyciągnął w 2018 roku 130 mld dol., co oznacza wzrost o 55 proc. w stosunku do średniej z dekady – wynika z raportu Knight Frank „Global Outlook 2019″.

Z raportu, który analizuje globalne rynki nieruchomości zarówno komercyjne jak i mieszkaniowe i wskazuje możliwości inwestycyjne, wynika, że strategie inwestycyjne zmieniają się w odpowiedzi na ekonomiczną niepewność na rynkach globalnych, a sektory nieruchomości przemysłowych oraz biurowych są obecnie najbardziej atrakcyjne i zapewniające najwyższe stopy zwrotu – wynika z analiz.

Stojący na czele działu globalnych rynków kapitałowych w firmie Knight Frank, Andrew Sim stwierdził: „Największe gospodarki na świecie odczuwają skutki spowolnienia wzrostu gospodarczego i niepewnej sytuacji politycznej. W związku z tym oczekujemy, że inwestorzy będą dostosowywać swoje strategie tak, aby zmaksymalizować zyski, jako że same zakupy nieruchomości na największych rynkach (tzw. gateway markets) okazują się niewystarczającym rozwiązaniem.

– Szybki rozwój przedsiębiorstw w połączeniu z postępem technologicznym przynosi znaczące zmiany o charakterze strukturalnym w sposobie prowadzenia działalności biznesowej. Zarówno na rynkach detalicznych, jak i w szerszym środowisku biznesowym, zachodzący w skali globalnej fenomen zmusza do szybkiej adaptacji inwestorów w branży nieruchomości – piszą autorzy raportu. – W centrum zainteresowania ponownie znalazły się sektory specjalistyczne oraz nowe możliwości rozwoju, przy czym jeszcze większą wagę przykłada się do zarządzania dochodami i aktywami tak, aby zmaksymalizować zyskowność.”

Jak podkreślają a analitycy Knight Frank, rozwój sektora e-commerce to najważniejszy czynnik powodujący zmiany strukturalne na skalę globalną w handlu detalicznym. – Najbardziej zaludnione miasta jak Londyn, gdzie wydatki na rynku handlu elektronicznego (e-commerce) stanowiły blisko 10 proc. PKB w 2018 r., mogą się spodziewać,  że popyt na nieruchomości magazynowe i centra logistyczne nie osłabnie. Wprawdzie oczekuje się, że liderem pod względem wolumenu sprzedaży w Europie będzie Londyn, jednak to Madryt stanie się największym triumfatorem, ze wzrostem prognozowanym na poziomie 7 proc. – wynika z analiz. – Na większości najważniejszych rynków globalnych w porównaniu z innymi rodzajami aktywów, prognozuje się wysoką sprzedaż w segmencie nieruchomości przemysłowych. W czołówce najbardziej dynamicznie rozwijających się miast znalazły się Hongkong i Singapur, choć dla każdego z nich sprzedaż w roku 2019 będzie nieco niższa niż w roku ubiegłym.

Odpowiedzialny za europejskie rynki kapitałowe Richard Laird, partner w firmie Knight Frank stwierdził: Spodziewamy się, że duży popyt nadal będzie się utrzymywał w miarę dojrzewania rynku e-commerce, a firmy będą rywalizować o idealne lokalizacje tak, aby dostawy towarów mogły odbywać się w szybkim tempie”.

Eksperci przewidują, że w ciągu najbliższych kilku lat zapotrzebowanie na ten rodzaj nieruchomości będzie się utrzymywać się na wysokim poziomie, zwłaszcza, że detaliści inwestują w powierzchnię i jakość magazynów, aby utrzymać szybki wzrost. – Zmiany w kierunku bardziej wydajnych i zautomatyzowanych magazynów oraz związane z tym nakłady kapitałowe oznaczają także, że nieruchomości przemysłowe będą w coraz większym stopniu traktowane jak długofalowe źródło zysków w miarę, jak najemcy będą wydłużać okresy najmu – przewidują eksperci. – Mimo oczekiwanego spadku sprzedaży detalicznej w niektórych dużych miastach, w dalszym ciągu istnieją możliwości inwestowania na najważniejszych, rozwiniętych, globalnych rynkach nieruchomości handlowych. Melbourne, Madryt i Szanghaj odnotują największy wzrost wolumenu sprzedaży nieruchomości handlowych w 2019 r.

Andrew Sim komentuje, że wzrost e-handlu nadal hamuje handel tradycyjny i wielu sprzedawców detalicznych jest zmuszonych szybko się dostosować do tego zjawiska. – Jednakże nawet jeśli sprzedawcy są zmuszeni zmniejszyć skalę działania, to coraz pewniejsze jest, że handel tradycyjny nadal ma istotną rolę do odegrania i może stanowić uzupełnienie e-handlu zamiast z nim kolidować – ocenia.

– Sektor nieruchomości przemysłowych na świecie przyciągnął w 2018 roku 130 mld dol., co oznacza wzrost o 55 proc. w stosunku do średniej z dekady – wynika z raportu Knight Frank „Global Outlook 2019″.

Z raportu, który analizuje globalne rynki nieruchomości zarówno komercyjne jak i mieszkaniowe i wskazuje możliwości inwestycyjne, wynika, że strategie inwestycyjne zmieniają się w odpowiedzi na ekonomiczną niepewność na rynkach globalnych, a sektory nieruchomości przemysłowych oraz biurowych są obecnie najbardziej atrakcyjne i zapewniające najwyższe stopy zwrotu – wynika z analiz.

Pozostało 87% artykułu
Rynek
W magazynach wracają budowy spekulacyjne
Rynek
Rynek magazynowy rośnie w tym roku
Rynek
Logistycy najaktywniejsi na rynku magazynowym
Rynek
Nearshoring ląduje w Polsce
Rynek
Rynek magazynowy ma przed sobą dobre lata
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy