Materiał powstał we współpracy z PGE Energetyka Kolejowa

Sztandarowym projektem PGE Energetyka Kolejowa jest Zielona Kolej. – Program jest skierowany do przewoźników kolejowych, którym zapewniamy certyfikowaną energię pozyskaną z odnawialnych źródeł. Na Targach TRAKO podpisaliśmy list intencyjny z kolejnym przewoźnikiem - PKP Intercity – który zdecydował się przystąpić do programu. Otwiera to drogę do rozmów, które pozwolą ustalić, jakie ilości zielonej energii i dla jakich konkretnie kategorii pociągów dokona zakupu narodowy przewoźnik – opisuje prezes PGE Energetyka Kolejowa. 

Jego firma pozyskuje energię z OZE na rynku, w szczególności od Grupy PGE, lidera transformacji energetycznej w kraju. - W programie jest aktywnych już wielu przewoźników pasażerskich i towarowych, mamy jednak nadzieję, że uczestnictwo PKP Intercity, dodatkowo spopularyzuje program Zielona Kolej - dodaje. 

Nowe napędy na kolei to nie tylko prąd z odnawialnych źródeł, ale także wodór. – Uruchomiliśmy pierwszą instalację wodorową w Garbcach – w procesie elektrolizy powstaje tam wodór z energii pochodzącej z OZE. Rozmawiamy z przewoźnikami, aby budować magazyny wodoru tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. Wiemy jak to robić i potrafimy kompleksowo zaopatrzyć przewoźnika nie tylko w energię, ale także w energię zieloną, a nawet w ekologiczne paliwa – wymienia Sylwester Szczensnowicz. 

Ekodriving na kolei to kolejny program spółki PGE Energetyka Kolejowa. – Staramy się wypracować wspólnie z przewoźnikami rozwiązania optymalizujące prowadzenie pociągu, pozwalające oszczędzać energię, poprawić punktualność, a także jakość jazdy, np. poprzez poprawę dokładności zatrzymania wagonu przy peronie. Opracowaliśmy program Sensum, który podpowiada maszyniście jak prowadzić lokomotywę, aby zużyć jak najmniej energii. Program bazuje na sztucznej inteligencji i potrafi uwzględnić m.in. warunki pogodowe, czy ukształtowanie ternu. Rozwiązanie to jest na etapie testów, od 1 kwietnia przyszłego roku planujemy wdrożyć je już do produkcji – zapowiada prezes PGE Energetyka Kolejowa. 

Dla kolei kluczowa jest stabilność dostawy energii, co mają poprawić zintegrowane instalacje energetyczne. – Rozpoczęliśmy projekt mający na celu standaryzację podstacji trakcyjnych. Już dziś mamy zapewnione zasilanie podstacji trakcyjnych z GPZ dwoma liniami 110 kV z osobnych sekcji. Oznacza to, że każdy odcinek trakcji pomiędzy podstacjami jest zasilany z aż 4 linii 110 kV, co gwarantuje bezpieczeństwo dostaw energii nawet w przypadku awarii wybranego elementu systemu. Poziom bezpieczeństwa chcemy też podnosić poprzez wprowadzenie elastyczności sieci. Kluczowe jest w tym względzie ograniczenie szczytowych poborów energii generowanych przez przejeżdżające pociągi. Chcemy rozwijać magazyny, które będą dostarczać energię w szczytach zapotrzebowania i gromadzić ją w dolinach poboru. Testujemy w tym zakresie nasz magazyn w Garbcach. Próby wypadają bardzo obiecująco - opisuje Sylwester Szczensnowicz. Jak dodaje, magazyn może także gromadzić energię z rekuperacji, z hamowania pojazdów szynowych, a następnie udostępniać ją za pośrednictwem sieci do wykorzystania przez inne pociągi. – To także rodzaj energii odnawialnej, bo odzyskiwanej – dodaje. 

Realizowane przez Spółkę na wielu polach projekty mogą być prowadzone teraz w jeszcze szerszym zakresie dzięki efektowi skali w Grupie PGE.

Materiał powstał we współpracy z PGE Energetyka Kolejowa S.A.

PGE Energetyka Kolejowa