Koleje jeszcze bardziej zielone

Największy polski kolejowy przewoźnik pasażerski przechodzi na energię ze źródeł odnawialnych od PGE Energetyka Kolejowa. Spółka gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo dostaw.

Publikacja: 26.09.2023 19:06

Od lewej: Adam Domański, Sylwester Szczensnowicz, Tomasz Gontarz, Krzysztof Świerczek

Od lewej: Adam Domański, Sylwester Szczensnowicz, Tomasz Gontarz, Krzysztof Świerczek

Foto: PGE Energetyka Kolejowa

Spółka PKP InterCity przystąpiła do programu Zielona Kolej prowadzonego przez PGE Energetyka Kolejowa. Jego celem jest zastępowanie dotychczasowych źródeł energii wykorzystywanych przez kolej, energią odnawialną pochodzącą z wiatraków i farm fotowoltaicznych. Realizacja założeń programu Zielona Kolei pozwoli zredukować emisje dwutlenku węgla na kolei o 8 mln ton. 

Stabilne dostawy energii

Obie spółki podpisały na gdańskich targach kolejowych TRAKO list intencyjny. – Nasze cele strategiczne są zbieżne. Intencją zainicjowanego przez PGE Energetyka Kolejowa programu Zielona Kolej jest zasilanie sektora kolejowego czystą energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych i osiągnięcie neutralności klimatycznej. Wspólnie z przewoźnikami pracujemy nad tym, aby zwiększać na kolei wykorzystanie energii pochodzącej z OZE – tłumaczy prezes zarządu PGE Energetyka Kolejowa Sylwester Szczensnowicz. 

Zapewnia, że odnawialne źródła energii bardzo dobrze sprawdzają się w tym zakresie.  – Przy wykorzystaniu rozwiązań hybrydowych i offshore, w które inwestuje Grupa PGE, będzie można zagwarantować stabilne dostawy prądu.  Rozwiązania hybrydowe to uzupełnienie dostaw z OZE w obszarze konwencjonalnej energetyki, które pozwolą praktycznie nieprzerwanie dostarczać energię elektryczną – tłumaczy prezes PGE Energetyka Kolejowa. Dodaje, że kluczowe w tym względzie będzie także zapewnienie elastyczności sieci, w czym pomóc ma budowa magazynów energii wspomagających pracę sieci dystrybucyjnej PGE Energetyka Kolejowa oraz instalacji OZE. Będą one ulokowane w miejscach, w których występują krótkotrwałe szczyty mocy pobieranej. Magazyny będą także gromadzić energię z rekuperacji, z hamowania pojazdów szynowych, a następnie udostępniać ją za pośrednictwem sieci do wykorzystania przez inne pociągi.  – To także rodzaj energii odnawialnej, bo odzyskiwanej z energii mechanicznej – dodaje prezes Szczensnowicz. 

PGE Energetyka Kolejowa zbiera doświadczenie z pierwszego magazynu energii w Garbcach na Dolnym Śląsku, o pojemności użytecznej 1,2 MWh. Program badawczy zakończy się w tym roku i pozwoli wysnuć wnioski jakiej wielkości instalacje magazynowe są niezbędne dla sprawnego zasilenia kolei. 

Przewoźnicy będą kupować zieloną energię od PGE Energetyka Kolejowa w zależności od wybranego przez przewoźnika modelu: np. na niektórych trasach lub dla określonych pociągów lub określonych ilości.

Ekonomia i ekologia

PKP Intercity to największy klient PGE Energetyki Kolejowej, zużywający rocznie 750 GWh, co odpowiada ponad jednej szóstej sprzedaży. Przewoźnik spodziewa się, że w 2025 roku połowa zakupionej przez niego energii będzie pochodziła z odnawialnych źródeł, a w 2030 roku 85 proc.

85 proc. taboru przewoźnika ma napęd elektryczny i dla PKP Intercity ceny energii to temat nr 1, gdy nieco ponad dwa lata temu wydatki na zakup prądu zajmowały trzecie miejsce na liście największych zakupów. Zielona energia, zastępując dotychczasowe źródła, nie będzie obciążona opłatami z tytułu praw do emisyjnymi CO2. 

Jednak zakupy zielonej energii to nie wszystko. Pozytywne rezultaty w zarządzaniu energią na kolei i korzyści środowiskowe można osiągnąć również dzięki oszczędnościom. PGE Energetyka Kolejowa oferuje w tym zakresie SENSUM – narzędzie do eco-drivingu bazujące na sztucznej inteligencji, które pozwala na optymalizację jazdy maszynistów. Dzięki niemu przewoźnicy są w stanie zaoszczędzić nawet do 15%, energii elektrycznej, co przełoży się także na ograniczenie wytwarzania CO2 o kilkaset tysięcy ton. 

- Zgodnie z naszymi szacunkami, SENSUM w ciągu 10 lat może wygenerować oszczędności energii elektrycznej na poziomie 400 GWh oraz zredukować emisje CO2 o 320 tys. ton – powiedział Sylwester Szczensnowicz. Narzędzie będzie dostępne w sprzedaży od kwietnia przyszłego roku. 

Polska branża kolejowa powołała Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK) skupiające kilkadziesiąt podmiotów odpowiedzialnych za 95 proc. krajowej konsumpcji energii elektrycznej na kolei. Celem tej inicjatywy jest zwiększenie efektywności energetycznej transportu kolejowego, a co za tym idzie także jego konkurencyjności, przy jednoczesnym zniwelowaniu negatywnego wpływu na środowisko. 

Europejski Zielony Ład zakłada, że do roku 2050 emisje dwutlenku węgla generowane przez branżę transportową powinny spaść o 90 proc. w stosunku do poziomu z 1990 roku.

Spółka PKP InterCity przystąpiła do programu Zielona Kolej prowadzonego przez PGE Energetyka Kolejowa. Jego celem jest zastępowanie dotychczasowych źródeł energii wykorzystywanych przez kolej, energią odnawialną pochodzącą z wiatraków i farm fotowoltaicznych. Realizacja założeń programu Zielona Kolei pozwoli zredukować emisje dwutlenku węgla na kolei o 8 mln ton. 

Stabilne dostawy energii

Pozostało 92% artykułu
Materiał partnera
Współczesna kolej to zielona kolej
Trako
TRAKO: rzut oka w przyszłość
Materiał partnera
Polregio wprowadza nowoczesne formy sprzedaży biletów
Materiał partnera
Koleje mają zagwarantowane dostawy energii
Trako
Rozwiązania prawno-organizacyjne mogłyby ułatwić wdrożenie nowych technologii
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy