Jak zmniejszyć emisje CO2 w logistyce?

Grupa Raben przeciera szlak branży w redukcji śladu węglowego z działalności logistycznej.

Publikacja: 28.10.2021 09:41

Jak zmniejszyć emisje CO2 w logistyce?

Foto: Raben

Cele klimatyczne wyznaczone przez Komisję Europejską obowiązują także branżę logistyczną. Grupa Raben już przygotowuje się do nowych wyzwań i zmniejsza obciążenie środowiska. Zaczęła 6 lat temu od raportów CSR dla działalności w Polsce. – W tym roku opublikowaliśmy pierwszy raport zrównoważonego rozwoju, który obejmuje nie tylko cele społeczne, ale także środowiskowe i ładu korporacyjnego. Raport powstał dla trzech krajów: Polski, Niemiec i Czech, które obejmują 85 proc. przychodów grupy. Za 2021 rok planujemy zaraportować całą Grupę, czyli wszystkie 14 krajów – zaznacza Head of Sustainability w Grupie Raben Ewelina Jabłońska – Gryżenia. 

Dodaje, że jako podmiot nie notowany na giełdzie Grupa Raben nie musi publikować raportów. – Chcemy być jednak postrzegani jako firma, która nie boi się pokazać najróżniejszych danych, tzw. niefinansowych. A do nich należą działania m.in. w obszarach: pracowniczym, środowiskowym, łańcuchu dostaw czy wsparcia lokalnych społeczności iinstytucji pozarządowych. Wkrótce dyrektywa obejmie obowiązkiem publikacji raportów wszystkie podmioty zatrudniające ponad 250 osób, więc lepiej przygotować się do tego zadania. Raport to pół roku pracy przy zaangażowaniu wszystkich departamentów. W sumie to zajęcie dla 80 osób – podlicza Head of Sustainability w Grupie Raben. 

Kredyt z ekologicznymi wskaźnikami

Grupa Raben nie poprzestaje na raportach. Niedawno uzyskała jeden z pierwszych w Europie dla sektora logistycznego kredyt połączony z celami zrównoważonego rozwoju (Sustainability Linked Loan – SLL). 

Gdy we wrześniu 2020 roku Grupa Raben zwróciła się do banków o przedłużenie kredytu konsorcjalnego na kwotę 225 mln euro, ze strony banków padła propozycja, aby rozważyć kredyt SLL. Do konsorcjum sześciu banków: BNP Paribas Bank Polska, który pełnił rolę koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju, ING Bank Śląski (pełnił funkcję agenta), Coöperatieve Rabobank (był koordynatorem dokumentacji) Commerzbank, mBank, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski dołączył UniCredit Bank i w kwietniu 2021 roku rozpoczęły się rozmowy i ustalanie wskaźników (KPI). 

Po stronie Grupy Raben w rozmowach brały udział 3 osoby (CFO, dyrektor ds. ryzyk i sustainability manager). Po stronie banków zasiedli pracownicy BNP Paribas (ten bank posiadał ekspertów z dziedziny zrównoważonego rozwoju i negocjował cele). – Wybór celów to wynik intensywnych rozmów naszych przedstawicieli i BNP Paribas oraz oszacowania realnych działań, zgodnych z założeniami naszej strategii zrównoważonego rozwoju oraz inicjatywy Eco2Way 2025. Kredyt podpisano w lipcu 2021 roku, a więc po zaledwie czterech miesiącach przygotowań – podkreśla Marek Zdanowicz, CFO Grupy Raben. 

Grupa zobowiązała się do 2025 roku zredukować intensywność emisji CO2 z obiektów Raben o 30 proc., z transportu o 10 proc., zwiększyć udział floty z klasą czystości spalin Euro V, Euro VI lub z napędem LNG/CNG/elektrycznym/wodorowym z 73 do prawie 100 proc. oraz zwiększyć udział kobiet na stanowiskach kierowniczych do 34 proc. – Nie możemy tworzyć parytetów, bo w tej branży pracują w większości mężczyźni. Odsetek kobiet w organizacji wynosi właśnie 34 proc. – wskazuje Head of Sustainability. 

Grupa musi przedstawić raz w roku, do 150 dni po zakończeniu roku kalendarzowego, realizację celów potwierdzoną przez niezależnego audytora. – Realizacja 2 z 5 celów daje nam bazową wartość marży kredytowej. Realizacja mniej niż 2 celów podnosi nam marżę, a realizacja więcej niż 2 ją obniża – tłumaczy Marek Zdanowicz. 

Analityka na początek

Firma logistyczna siadając do rozmów z bankami przygotowała całą analitykę, obliczając źródła emisji dwutlenku węgla. – W przypadku magazynów wymodelowaliśmy matematycznie budynek magazynowy, który używamy w Europie. W roku emituje 654 tony dwutlenku węgla, z tego 76 proc. pochodzi z konsumpcji prądu, 20 proc. ze zużycia gazu do ogrzewania. Reszta przypada na emisję freonów do klimatyzacji i oleju do pomp pożarowych oraz agregatów dieslowskich. Dlatego skupiliśmy się na prądzie – wylicza dyrektor generalny Raben Real Estate Marek Zychla. 

Firma skoncentrowała się na energii elektrycznej: fotowoltaice i pompach ciepła, które mogą ograniczyć emisje gazu. – Bez fotowoltaiki pompy też nie mają sensu, więc fotowoltaika jest podstawową technologią – zaznacza Zychla. 

Grupa Raben podpisała z PGE 7-letni kontrakt na dostawę od 1 stycznia 2023 roku prądu z dedykowanych dla operatora farm fotowoltaicznych. Ich powierzchnia wyniesie 40 ha, zaś łączna moc 35 MWp. Dostarczą rocznie 35 000 MWh. Budowa rozpocznie się na początku 2022 roku.

Rosnące koszty energii elektrycznej sprawiają, że coraz szybciej zwracają się inwestycje w ekologiczne rozwiązania. – W zależności do wybranego wariantu zwrot z inwestycji następuje w 5-9 lat, a cena prądu rośnie nawet z dnia na dzień – przyznaje Zychla. 

Większe niż z magazynów emisje CO2 pochodzą z transportu. – W przypadku transportu alternatywy są w fazie testów. W branży transportu ciężkiego możemy głównie zarządzać silnikami mniej emisyjnymi oraz zwiększyć wykorzystanie ekologicznego taboru. Cały dział IT transportu oraz zrównoważonego rozwoju połączyły siły zaangażowały się w stworzenie narzędzia do wyliczenia śladu węglowego. Praca zajęła 1,5 roku. Mieliśmy narzędzie do planowania tras, ale nie było narzędzia do obliczania emisji CO2. Większość szacowaliśmy po kilometrach i masie. Teraz dodatkowo do obliczeń bierzemy pod uwagę rodzaj silnika, typ pojazdu i przestrzeni załadunkowej, procent wypełnienia pojazdu, typ trasy (autostrada, droga krajowa, teren zurbanizowany). Kalkulator kompleksowo spełnia założenia normy EN 16258 i oblicza, ile CO2 emituje każda przesyłka – wyjaśnia Jakub Krzewina, Sustainability manager z Grupy Raben – Narzędzie jest w fazie testów już we wszystkich spółkach Grupy Raben.

Raben

Komentarz partnera

Ewelina Jabłońska - Gryżenia – Head of Sustainability w Grupie Raben

Grupa Raben świętuje właśnie 90-lecia istnienia w Europie. Tak długie funkcjonowanie na rynku i ciągła ekspansja świadczą nie tylko o rozumieniu branży, ale też o dobrym wyczuciu trendów biznesowych oraz potrzeb szerokiego grona interesariuszy. W ostatnich latach, w coraz większym stopniu dotyczą one zrównoważonego rozwoju. Jako firma społecznie odpowiedzialna, zdajemy sobie sprawę z obowiązków, jakie na nas spoczywają. Zarządzanie w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem potrzeb i oczekiwań otoczenia, jest dla nas kluczowe. Konsekwentnie realizujemy strategię zrównoważonego rozwoju opartą na trzech filarach: odpowiedzialny biznes, ochrona środowisko oraz wpływ społeczny. Przyjęty w 2021 roku dokument, definiuje nasze działania na lata 2021-2025 i pozwala działać na rzecz środowiska i wszystkich interesariuszy w sposób długofalowy, ustrukturyzowany i kompleksowy. Jego naturalną konsekwencją jest raportowanie wyników w poszczególnych obszarach. Co roku publikujemy raport zrównoważonego rozwoju, który jest zgodny z międzynarodowym standardem GRI (ang. Global Reporting Initiative) oraz poddany zewnętrznej weryfikacji. 

Bardzo poważnie podchodzimy do wyznaczania strategicznych celów, jak również mamy ustaloną drogę ich realizacji. Dowodem na to jest podpisana pięcioletnia umowa kredytowa powiązana ze zrównoważonym rozwojem (Sustainability Linked Loan – SLL) na kwotę 225 mln EUR i koordynowana przez 7 banków. Czujemy ogromne zobowiązanie, aby osiągnąć postawione nam cele (min. zmniejszenie intensywności emisji CO2 w całej działalności, równe szanse dla kobieti ich obecność na stanowiskach kierowniczych), gdyż ich realizacja powiązana jest z wysokością marży kredytu. 

Ważne miejsce w strategii zajmuje walka ze zmianami klimatu, m.in. poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla. W Polsce zakupiliśmy energię na lata 2021-2022 ze świadectwami pochodzenia ze źródeł odnawialnych. Oprócz tego podpisaliśmy z PGE Obrót siedmioletni kontrakt (Power Purchase Agreement), na mocy którego od 2023 roku w Polsce będziemy korzystać w 100% z zeroemisyjnej energii. PPA gwarantuje bezpośrednie dostawy zielonej energii z dedykowanych farm fotowoltaicznych wybudowanych specjalnie dla nas. Oznacza to znaczne zmniejszenie emisji w obydwu zakresach (1 i 2) w całej Grupie Raben w Europie i jednocześnie nasz wkład w rozwój krajowej zielonej energetyki. 

Cele klimatyczne wyznaczone przez Komisję Europejską obowiązują także branżę logistyczną. Grupa Raben już przygotowuje się do nowych wyzwań i zmniejsza obciążenie środowiska. Zaczęła 6 lat temu od raportów CSR dla działalności w Polsce. – W tym roku opublikowaliśmy pierwszy raport zrównoważonego rozwoju, który obejmuje nie tylko cele społeczne, ale także środowiskowe i ładu korporacyjnego. Raport powstał dla trzech krajów: Polski, Niemiec i Czech, które obejmują 85 proc. przychodów grupy. Za 2021 rok planujemy zaraportować całą Grupę, czyli wszystkie 14 krajów – zaznacza Head of Sustainability w Grupie Raben Ewelina Jabłońska – Gryżenia. 

Pozostało 92% artykułu
Magazyny
Tak dużego popytu na magazyny jeszcze nie było. Ceny pójdą w górę
Magazyny
Ile zieleni w „zielonych magazynach”?
Magazyny
Maleje wskaźnik pustostanów, rosną nowe magazyny
Lotniczy
Nadchodzą historyczne podwyżki cen w lotniczym cargo
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy