Dr Alan Beroud został jednomyślnie wybrany 3 lipca na przewodniczącego Międzynarodowego Związku Kolei UIC i będzie pełnił tę funkcję przez pozostałą część kadencji PKP do 31 grudnia 2025 roku. Zgromadzenie Ogólne UIC wybrało 8 lipca 2021 roku na przewodniczącego UIC Krzysztofa Mamińskiego, którego Walne Zgromadzenie Polskich Kolei Państwowych S.A. odwołało 29 marca z funkcji prezesa i powołało Alana Beroud. 

Podczas spotkania statutowego UIC w Lizbonie, które odbyło się 2-3 lipca br., prezes Alan Beroud przedstawił założenia i priorytety swojego przewodnictwa w organizacji na najbliższe lata. Główne zadania to m.in. większe zaangażowanie kolei z regionu Europy Środkowo-Wschodniej w międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe oraz prace UIC w zakresie innowacji i najnowszych technologii dla kolei, rozwijanie współpracy interregionalnej, a także promowanie kolei jako kluczowego elementu zrównoważonego transportu i efektywnych łańcuchów logistycznych, szczególnie w kontekście globalnych wyzwań klimatycznych. – W ostatnich latach kraje Europy Środkowo-Wschodniej, regionu z którego pochodzę i który mam zaszczyt reprezentować, przekonały się szczególnie, jak ważną rolę odgrywa kolej. Nie tylko jako kluczowe ogniwo w łańcuchach logistycznych, ale także jako element bezpieczeństwa i odporności państwa. Wiele zagadnień omawianych na forum UIC, wyzwań, przed którymi stoi nasza branża, ma jednak charakter bardziej uniwersalny i globalny, stąd tak istotne jest istnienie i rozwój tej organizacji, nazywanej niekiedy „kolejowym ONZ” – stwierdził Beroud. 

Czytaj więcej

Ostatnia szansa dla polskiej kolei

UIC ma 219 członków z 82 krajów. Uczestniczy w 137 technicznych grupach i nadzoruje 8 grup technicznych projektów. – Jestem przekonany, że pod jego przewodnictwem nasza organizacja będzie jeszcze bardziej doceniana za wkład w podnoszenie standardów kolei na świecie oraz promowanie innowacji. Mam na myśli m.in. technologię 5G wdrażaną dzięki pomyślnej koordynacji europejskiego przetargu na program testowy MORANE 2 dla FRMCS (międzynarodowego standardu komunikacji bezprzewodowej dla komunikacji i zastosowań kolejowych, następcy GSM-R). Działania UIC mają charakter globalny, o czym mogliśmy się przekonać np. na konferencji w Yaoundé, na której omawiano transformację cyfrową kolei w Afryce. Patrząc w przyszłość, przygotowujemy się do Światowego Kongresu UIC dotyczącego kolei dużych prędkości, który odbędzie się w Pekinie w lipcu 2025 r. Chcemy podkreślić gotowość UIC do zaangażowania się jako kluczowego ośrodka postępu technicznego i współpracy partnerskiej w sektorze kolejowym – zaznaczył dyrektor generalny UIC François Davenne. 

Polacy od kilku dekad są aktywni na arenie międzynarodowych organizacji transportowych. Na początku 2022 roku prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek po raz piąty został wybrany do prezydium Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego IRU. Od początku 2008 roku do końca 2015 roku prezydentem IRU był prezes ZMPD Janusz Łacny.