Standardy ułatwią logistykę

Cyfryzacja logistyki jest już koniecznością spowodowaną wymaganiami konsumentów.

Publikacja: 01.07.2019 14:16

Standardy ułatwią logistykę

Foto: Cyfrowe rozwiązania umożliwiają sprawniejsze dostawy.

Ich oczekiwania są wysokie – chcą dostępności, przejrzystości, całodobowego dostępu do informacji czy mechanizmów do przewidywania terminów dostaw. Jak wynika z badania Capgemini, aż 86 proc. projektów cyfryzacji łańcucha dostaw nie zostaje sfinalizowanych. Co powoduje tak ogromną lukę między oczekiwaniami konsumentów oraz firm, a finalizacją projektów cyfryzacji?

Liczby mówią same za siebie…

Firmy podchodzą bardzo entuzjastycznie do projektów cyfryzacji, zwracając szczególną uwagę na zwrot z inwestycji (ROI), utrzymujący się średnio na poziomie 18 proc. To oznacza istotną redukcję kosztów (na co wskazuje 77 proc. badanych) i wzrost przychodów (56 proc.), które stanowią główne cele digitalizacji łańcucha dostaw.

""

fot. AdobeStock

logistyka.rp.pl

Jakie problemy pojawiają się na drodze do celu? W wielu przypadkach wyzwania mogą dotyczyć przestarzałej infrastruktury IT, braku dostępu do sieci w strefach produkcyjnych i magazynowych. Kolejną barierą są ograniczenia organizacyjne, szczególnie widoczne w przypadku korporacji lub zbyt dużej ilości oddziałów firmy, co znacznie utrudnia aplikację zmian w obrębie całej organizacji.

Głównym problemem, według raportu, jest jednak zbytnie rozproszenie inwestycji oraz trudność we wdrażaniu projektów pilotażowych na dużą skalę. Badane organizacje mają średnio 29 projektów digitalizacji łańcucha dostaw w fazie projektowania, weryfikacji poprawności koncepcji lub w fazie pilotażowej.

W wielu przypadkach wyzwania stojące przed digitalizacją logistyki mogą dotyczyć przestarzałej infrastruktury IT czy braku dostępu do sieci w strefach produkcyjnych i magazynowych

Tylko 14 proc. z nich z powodzeniem wdrożyło przynajmniej jedną z tych inicjatyw w kilku miejscach lub w całej firmie. Jednakże wśród firm, które z powodzeniem zrealizowały taki projekt, 94 proc. dostrzega, że ich wysiłki zostały nagrodzone spodziewanym wzrostem obrotów. Firmy te zarządzają średnio sześcioma projektami w fazie proof of concept – mają ich niemal dwa razy mniej niż organizacje, które poniosły porażkę przy wprowadzaniu cyfryzacji na szeroką skalę.

Digitalizacja na medal – na co zwrócić uwagę?

Firmy wskazują trzy podstawowe obszary, stanowiące podstawę odpowiednio przeprowadzonej transformacji. Proces cyfryzacji łańcucha dostaw nie może być traktowany w oderwaniu od pozostałych działów firmy – dotyczy on również planowania, zakupów, IT, HR. Nie wystarczy jedynie promować i skupiać się na obniżeniu kosztów usług. Równie ważne jest dostosowanie celów firmy, które powinno iść w parze z ogólnymi wysiłkami. Kluczowy w takich działaniach jest przepływ informacji oraz integracja partnerów w górę i w dół łańcucha. Ogromny wpływ ma również likwidacja barier pomiędzy działami wewnętrznymi i partnerami, aby jak najszerzej rozciągnąć wymagany łańcuch dostaw oraz maksymalizować korzyści wynikające z procesu cyfryzacji.

Ważna jest edukacja pracowników, przedstawianie korzyści cyfryzacji, etapów procesu, który często budzi lęk o istniejące miejsca pracy, a następnie stworzenie odpowiedniej strategii przyciągania oraz zatrzymania utalentowanych pracowników.

Wdrożenie w praktyce

Działający w ponad 50 krajach Maspex, który 30 proc. obrotów zawdzięcza eksportowi, wdrożył jednolity standard GS1 służący wymianie informacji z operatorem logistycznym Pekaes. – Klienci wymagają dostaw małymi samochodami, w określonych godzinach, z wyprzedzeniem w postaci rozmowy telefonicznej przed dostawą. Musimy pracować szybciej, taniej i bardziej precyzyjnie – wyjaśnia zastępca dyrektora ds. logistyki w Maspex Dariusz Smaza.

""

fot. Pekaes

logistyka.rp.pl

Wybór padł na schemat GS1 XML, będący jednym ze standardów komunikacyjnych globalnego systemu GS1. Pozwolił on na zwiększenie przejrzystości informacyjnej, skrócenie czasu integracji z nowym partnerem biznesowym, obniżenie kosztów projektów EDI, wzrost przejrzystość transakcji elektronicznych w procesach transportowych, automatyzację pracy oraz przyspieszenie usuwania błędów związanych z nieprawidłowymi danymi w komunikatach.

Dokumentacja w formie drukowanej i lokalne nośniki informacji zostały zastąpione przez technologię chmury oraz cyfrowe systemy zarządzania logistycznego. – Projekt trwał niemal rok i przez ten ten czas zapewniliśmy niezbędne zasoby do budowy i wykonania nowego systemu. Wychodziliśmy też z założenia, że ta technologia jest bardzo perspektywiczna i zapewni nam możliwości szybkiego rozwoju – dodaje Smaza.

Przyznaje, że wyzwaniem okazały się być odmienne standardy. – Np. stosowane przez nas listy przewozowe nie istniały po stronie naszego dostawcy. Mieliśmy też inne sposoby znakowania towaru, brakowało dodatkowego oznaczenia w postaci etykiet typu  „master palet” – tzw. kanapek, czyli oznaczenia miejsc paletowych, nie zaś pojedynczych palet. Natomiast sukcesywnie, krok po kroku, rozwiązywaliśmy te problemy i dziś w pełni korzystamy z wdrożonych standardów – zapewnia Smaza.

– Nowoczesne technologie, którymi dysponujemy, pozwalają tworzyć nam nie tylko  nowe produkty, dopasowane do trendów rynkowych i konsumenckich potrzeb, ale także dostarczać je do naszych klientów szybciej i sprawniej – podsumowuje Smaza.

Autorka jest menedżerem ds. standardów GS1 w TSL w GS1 Polska

Materiał Partnera
Jakość w logistyce – dlaczego firm nie stać na pozorne oszczędności?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Innowacje w logistyce
AI, IoT, Big Data i telematyka w zarządzaniu flotą pojazdów
Innowacje w logistyce
Poznański Instytut Technologiczny będzie konkurować z Fraunhoferem
Innowacje w logistyce
Telematyczne przejęcie zatrzęsie Europą
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Innowacje w logistyce
Aktywne znaki zaświecą na głównych drogach