Artykuł Sponsorowany

Znaczenie mają wiek i kondycja floty, wykwalifikowani i zmotywowani kierowcy, zgodność działania z przepisami, a także systemy telematyczne, które porządkują i ułatwiają zarządzanie zasobami, dbanie o oszczędności oraz zapewniają bezpieczeństwo: kierowców, pojazdów i ładunku. Oprócz tego liczy się umiejętne wykorzystanie danych w biznesie. Systemy telematyczne umożliwiają optymalne wykorzystanie dostępnej floty samochodowej, eliminację pustych przejazdów i przestojów, a także odpowiednio szybką reakcję, gdy pojawią się problemy w trasie. Standardem dla firmy transportowej XXI wieku jest wykorzystanie narzędzi cyfrowych ułatwiających zarządzanie flotą pojazdów i integracja telematyki z innymi systemami oraz wykorzystanie IoT i Big Data.

Systemy telematyczne TSL w transporcie a Big Data i IoT

Podstawowym celem, dla którego stosuje się telematykę w logistyce oraz transporcie jest usprawnienie realizacji zadań. Każdy aspekt dotyczący realizacji zlecenia (rozumie się przez to np. czas oraz prędkość jazdy, poziom spalania paliwa itp.) ma duży wpływ na funkcjonowanie i sukces firmy. Telematyczne systemy w TSL integrują wiele kanałów przesyłowych, w tym między innymi: Internet, sieci komórkowe, urządzenia monitorujące pogodę, radary, kamery uliczne, łączność radiową, bazy danych geograficznych oraz systemy nawigacji satelitarnej, czujniki i detektory znajdujące się w samym pojeździe (do takich należy między innymi tachograf). „Sztuczna inteligencja może prognozować tendencje i zdarzenia na drodze na podstawie analizy danych telematycznych. To pozwala na lepsze zrozumienie ruchu drogowego, co jest cenne dla zarządzania ruchem oraz planowania infrastruktury drogowej” – podkreśla Dariusz Terlecki, Regional Director Poland & EE w Webfleet.

Rola Internet of Things (IoT) oraz Big Data w zarządzaniu flotą pojazdów również jest nie do przecenienia. Szybkość i jakość przesyłania danych to niezmiernie ważne czynniki, ponieważ wpływają one na sprawność działania firm transportowych. Rozwój w zakresie technologii cyfrowych spowodował utworzenie różnych systemów telematycznych, które mają na celu poprawę wydajności, visibility – możliwość monitoringu dostaw w czasie rzeczywistym, zapewniają także bezpieczeństwo oraz oszczędności finansowe.

Kompleksowy system telematyczny, taki jak Webfleet, stanowi podstawę działania i podejmowania decyzji o charakterze zarówno operacyjnym, jak i strategicznym. Systemy wspierane przez telematykę dostarczają przedsiębiorcy, często w czasie rzeczywistym, szczegółowych informacji o tym, w jakim stanie znajdują się poszczególne podzespoły pojazdu. Wgląd w tego typu dane umożliwia np. na przeprowadzanie z wyprzedzeniem przeglądów technicznych czy prac naprawczych, co pozwala w porę zapobiegać awariom oraz unikać nieplanowanych przestojów pojazdów.

Systemy wchodzące w zakres IoT pozwalają na śledzenie stylu jazdy, analizę prędkości, mierzenie czasu trwania postojów oraz innych kluczowych z punktu widzenia działania firmy transportowej parametrów. Informacje te umożliwiają identyfikację obszarów, które należy usprawnić, a także przeprowadzenie odpowiednich szkoleń dla kierowców, co przekłada się m.in. na minimalizację ryzyka wypadków. „Webfleet oferuje różne rozwiązania wykorzystujące AI. Dobrym przykładem jest Webfleet Video, rozwiązanie integrujące dane na temat jazdy z nagraniami z kamer samochodowych. Wbudowana sztuczna inteligencja pozwala nie tylko na lepszą analizę zdarzeń drogowych, ale przede wszystkim na proaktywne zapobieganie ryzykownym sytuacjom, wspieranie kierowców i poprawę ich bezpieczeństwa” – dodaje Dariusz Terlecki, Regional Director Poland & EE w Webfleet.

System Webfleet pozwala na dokładne monitorowanie trasy każdego pojazdu należącego do floty. Szczegółowe monitorowanie tras pozwala na identyfikację nieproduktywnych godzin pracy i nieopłacalnych tras. Efektem jest wprowadzenie zmian zapewniających oszczędności czasu i kosztów. W przypadku awarii lub innych naglących sytuacji możliwe staje się szybkie przekierowanie pojazdów po to, by móc przynajmniej ograniczyć konsekwencje opóźnienia i zwiększyć ogólną efektywność floty.

Zatem dzięki analizie informacji płynących z systemu Webfleet zarządzający flotami mogą  odpowiednio planować serwis pojazdów, prowadzić analizę stylu jazdy i wydajności pracy kierowców, i wprowadzać odpowiednie korekty, a także monitorować pojazdy w czasie rzeczywistym i optymalizować trasy.

Zarządzanie flotą firmy transportowej, a Internet i dane

Jeszcze kilkanaście lat temu analiza danych biznesowych była zadaniem niezwykle czasochłonnym i obarczonym dużym ryzykiem występowania błędów ludzkich. W XXI wieku, kiedy to nowoczesne technologie cyfrowe stale ewoluują, zarządzanie flotą firmy transportowej stało się nie tylko prostsze, ale także bardziej efektywne. W dużej mierze jest to możliwe właśnie dzięki zastosowaniu rozwiązań opartych na IoT oraz analizie dużych zbiorów danych (Big Data). Rozwiązania te, o ile są przez przedsiębiorcę wykorzystywane w odpowiedni sposób, wspólnie stanowią potężne narzędzie, które jest w stanie zrewolucjonizować dotychczasowe sposoby zarządzania flotą pojazdów.

Oprogramowanie oraz narzędzia nowej generacji, które operują na dużych zbiorach danych (Big Data), opierają swoje działanie na zaawansowanych algorytmach. Dzięki temu można nie tylko w krótkim czasie przetwarzać ogromne ilości danych, ale także – co jest również bardzo ważne – prezentować wyniki w zrozumiałym i przejrzystym formacie. Istotny jest również sposób pozyskiwania danych, które następnie ulegają agregacji i przetworzeniu. Dzięki wykorzystaniu rozwiązań z zakresu IoT (np. nowoczesnych czujników i sensorów, które mają dostęp do Internetu), zadanie to odbywa się w sposób zupełnie automatyczny. Przekłada się to bezpośrednio na jakość otrzymywanych danych.

Big Data a zarządzanie flotą transportową w nowoczesnym przedsiębiorstwie

Wpływ Big Data na zarządzanie flotą pojazdów jest ogromny. To właśnie na podstawie szczegółowych, wyrażonych w liczbach informacji podejmuje się strategiczne decyzje biznesowe. Dzięki precyzyjnej analizie danych można dokładnie monitorować różne aspekty funkcjonowania floty samochodowej i podejmować optymalne decyzje oparte na faktach.

Artykuł Sponsorowany