Bliżej mobilnych kontroli drogowych

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Przewiduje on możliwość prowadzenia szczegółowych drogowych kontroli technicznych w stacjach mobilnych.

Publikacja: 20.05.2019 12:08

Bliżej mobilnych kontroli drogowych

Foto: fot. GITD

Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii Europejskiej. Proponowane zmiany przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. Nowe przepisy wprowadzają możliwość przeprowadzania szczegółowych drogowych kontroli technicznych w mobilnych stacjach kontroli drogowej i w wyznaczonych punktach. Skróci to to czas kontroli i zmniejszy koszty ponoszone przez przedsiębiorców. Dynamiczna kontrola umożliwi także wnikliwą ocenę poszczególnych elementów pojazdu, m.in. układu hamulcowego, kierowniczego czy zawieszenia.

""

fot. GITD

logistyka.rp.pl

Nowelizacja nakłada obowiązek posiadania przez kierowcę wykonującego przewozy drogowe protokołu aktualnej kontroli technicznej. Rozszerza również stosowanie systemu oceny ryzyka w zakresie liczby i wagi usterek wykrytych w pojazdach. Dyrektywa w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii Europejskiej dotyczy:

  • pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą,
  • pojazdów przeznaczonych do przewozu ładunków o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
  • przyczep o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz
  • ciągników kołowych, użytkowanych głównie na drogach publicznych do komercyjnego drogowego transportu towarów, których maksymalna prędkość przekracza 40 km/h.
""

fot. GITD

logistyka.rp.pl

Projekt ustawy wprowadza obowiązek, by wstępne kontrole drogowe stanu technicznego pojazdów objętych dyrektywą w każdym roku obejmowały co najmniej 5 proc. łącznej liczby takich pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Między państwami Unii Europejskiej możliwa będzie wymiana informacji dotyczących stwierdzenia w pojeździe poważnych lub niebezpiecznych usterek bądź usterek prowadzących do ograniczenia lub zakazu użytkowania pojazdu. Nowe przepisy pozwolą na współpracę Inspekcji Transportu Drogowego z podobnymi organami kontroli innych państw członkowskich przy skoordynowanych drogowych kontroli technicznych. Działania te przyczynią się do zapobiegania nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym, związanej z różnymi poziomami kontroli stosowanymi przez poszczególne państwa członkowskie.

Nowe przepisy wejdą w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii Europejskiej. Proponowane zmiany przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. Nowe przepisy wprowadzają możliwość przeprowadzania szczegółowych drogowych kontroli technicznych w mobilnych stacjach kontroli drogowej i w wyznaczonych punktach. Skróci to to czas kontroli i zmniejszy koszty ponoszone przez przedsiębiorców. Dynamiczna kontrola umożliwi także wnikliwą ocenę poszczególnych elementów pojazdu, m.in. układu hamulcowego, kierowniczego czy zawieszenia.

Legislacja
Tachografy powstrzymają nielegalną konkurencję?
Legislacja
Ministerstwo Infrastruktury chce harmonogramów pracy kierowcy
Legislacja
Śmieci zalewają zachodnią Polskę
Legislacja
Nowe zasady wynagrodzeń kierowców nie do przyjęcia
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Legislacja
Będą wyższe kary za przemyt imigrantów