Debatowana w parlamentarnych komisjach izby niższej ustawa o narodowości i granicach przewiduje, że przemytnikom może grozić nawet dożywotnie więzienie. Osoby, które świadomie nielegalnie przekraczają granicę mogą trafić za kraty na 4 lata.

Czytaj więcej w: Ekologiczne regulacje sparaliżują transport?

Procedowana ustawa przewiduje kary za nieprawidłowe zabezpieczenie ciężarówki przed nielegalnymi imigrantami. W razie stwierdzenia przemytu osób, karze podlegać będzie prowadzący ciężarówkę, niezależnie czy zatrudniony czy na umowie. Władze mogą zatrzymać pojazd (ciężarówkę lub samą naczepę z kontenerem). Zapowiadają także nowelizację przepisów technicznych, jakim powinny odpowiadać samochody.

Czytaj więcej w: Pandemia nie zniechęciła rabusiów

Londyn wskazuje, że w marcu br. ponad jedna trzecia samochodów wjeżdżających na wyspy nie była dostatecznie zabezpieczona przed wtargnięciem nielegalnych imigrantów. Ponad 55 proc. pojazdów z plandekami nie było odpowiednio zabezpieczonych. Brytyjski rząd obawia się, że wraz z rosnącymi utrudnieniami w szmuglu ludzi morzem, gangi mogą coraz częściej wykorzystać do przerzutu imigrantów ciężarówki.

Na wodach przybrzeżnych władze mogą dokonywać przeszukań statków w celu wykrycia nielegalnych imigrantów. Jeżeli przemyt zostanie wykryty, władze mogą zatrzymać jednostkę.

Czytaj więcej w: W Europie wielka afera z wyłudzeniami towaru

Brytyjski rząd walczy w ten sposób z falą imigrantów zalewających kraj. 4 sierpnia przez kanał La Manche przepłynęło na wyspy rekordowa liczba 482 imigrantów. W tym roku do Zjednoczonego Królestwa przedostało się nielegalnie ponad 10 tys. osób. To pięciokrotnie więcej niż w całym 2019 roku. W tym roku władze francuskie zapobiegły przepłynięciu kanału przez 8 tys. nielegalnych imigrantów, blisko trzy razy więcej niż w 2020 roku. Rząd znalazł także etaty dla ponad 9,8 tys. policjantów, a do 2023 roku chce zatrudnić łącznie 20 tys. dodatkowych funkcjonariuszy.