Szefowie trzech organizacji: przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego Piotr Litwiński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński i prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Jan Buczek uważają, że proponowane przepisy zamiast pomóc branży, dobiją przedsiębiorców.

Czytaj więcej w: Ruszają prace nad zmianą zasad wynagrodzeń kierowców

Wskazują, że „projekt nie zawiera żadnych rozwiązań mających na celu złagodzenie drastycznego wzrostu kosztów pracy w przewozach międzynarodowych od 2 lutego 2022 roku, a na dodatek przez nieodpowiedzialne majstrowanie w przepisach ustawy o czasie pracy kierowców wygeneruje, ze względu na specyfikę pracy w transporcie drogowym, dodatkowe, (niezależne od Pakietu Mobilności) olbrzymie koszty dla przewoźników zatrudniających kierowców w oparciu o umowę o pracę, a także utrudni wykonywanie pracy przewozowej!

Tajne prace

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się 29 lipca projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, który „ma dostosować polskie prawo krajowe do przepisów Pakiet Mobilności, a także rzekomo wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie K11/15 (diety i ryczałty za nocleg)”.
Przewoźników rozsierdził brak współpracy MI podczas przygotowania projektu nowelizacji ustawy. „Wbrew przepisom ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, które przewidują konsultacje założeń projektów aktów prawnych z organizacjami reprezentatywnymi w rozumieniu tej ustawy, prace nad założeniami i samym projektem zostały faktycznie utajnione przez urzędników Ministerstwa Infrastruktury.”

Czytaj więcej w: Trzy możliwości wynagradzania kierowców

Alarmują, że projekt „faktycznie wspiera wysiłki francuskich i niemieckich polityków”. Ostrzegają, że konsekwencją nowych przepisów będzie przeniesienie działalności gospodarczej przez dużych i średnich przewoźników do innych państw członkowskich UE, a w szczególności do Niemiec oraz upadłość lub drastyczne ograniczanie prowadzonej działalności gospodarczej przez przewoźników należących do kategorii MSP.

Kierowcy też stracą

Przedstawiciele stowarzyszeń przewoźników podkreślają, że pomimo uzasadniania nowelizacji przepisów ustawy o czasie pracy kierowców postulatami związków zawodowych, przyjęcie zaproponowanych przepisów odbije się także na kierowcach.

Czytaj więcej w: Przewoźników czeka gwałtowny wzrost kosztów wynagrodzeń kierowców

Przewidują masowe przekształcanie stosunku pracy na relacje B2B (m.in. samozatrudnienie lub relację operator-przewoźnik wykonujący samodzielnie przewozy), likwidację kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy w przewozach drogowych oraz pozbawienie dotychczasowych i niekwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny świadczeń związanych z kosztami utrzymania dla kierowców w przewozach krajowych.
Ministerstwo Infrastruktury dało organizacjom społecznym 30-dniowy okres na zgłaszanie uwag.