Nowe zasady wynagrodzeń kierowców nie do przyjęcia

Przewoźnicy odrzucają projekt wynagrodzeń kierowców zaproponowany przez Ministerstwo Infrastruktury.

Publikacja: 09.08.2021 12:53

Nowe zasady wynagrodzeń kierowców nie do przyjęcia

Foto: Fot. Mercedes-Benz

Szefowie trzech organizacji: przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego Piotr Litwiński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński i prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Jan Buczek uważają, że proponowane przepisy zamiast pomóc branży, dobiją przedsiębiorców.

Czytaj więcej w: Ruszają prace nad zmianą zasad wynagrodzeń kierowców

Wskazują, że „projekt nie zawiera żadnych rozwiązań mających na celu złagodzenie drastycznego wzrostu kosztów pracy w przewozach międzynarodowych od 2 lutego 2022 roku, a na dodatek przez nieodpowiedzialne majstrowanie w przepisach ustawy o czasie pracy kierowców wygeneruje, ze względu na specyfikę pracy w transporcie drogowym, dodatkowe, (niezależne od Pakietu Mobilności) olbrzymie koszty dla przewoźników zatrudniających kierowców w oparciu o umowę o pracę, a także utrudni wykonywanie pracy przewozowej!

Tajne prace

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się 29 lipca projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, który „ma dostosować polskie prawo krajowe do przepisów Pakiet Mobilności, a także rzekomo wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie K11/15 (diety i ryczałty za nocleg)”.
Przewoźników rozsierdził brak współpracy MI podczas przygotowania projektu nowelizacji ustawy. „Wbrew przepisom ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, które przewidują konsultacje założeń projektów aktów prawnych z organizacjami reprezentatywnymi w rozumieniu tej ustawy, prace nad założeniami i samym projektem zostały faktycznie utajnione przez urzędników Ministerstwa Infrastruktury.”

Czytaj więcej w: Trzy możliwości wynagradzania kierowców

Alarmują, że projekt „faktycznie wspiera wysiłki francuskich i niemieckich polityków”. Ostrzegają, że konsekwencją nowych przepisów będzie przeniesienie działalności gospodarczej przez dużych i średnich przewoźników do innych państw członkowskich UE, a w szczególności do Niemiec oraz upadłość lub drastyczne ograniczanie prowadzonej działalności gospodarczej przez przewoźników należących do kategorii MSP.

Kierowcy też stracą

Przedstawiciele stowarzyszeń przewoźników podkreślają, że pomimo uzasadniania nowelizacji przepisów ustawy o czasie pracy kierowców postulatami związków zawodowych, przyjęcie zaproponowanych przepisów odbije się także na kierowcach.

Czytaj więcej w: Przewoźników czeka gwałtowny wzrost kosztów wynagrodzeń kierowców

Przewidują masowe przekształcanie stosunku pracy na relacje B2B (m.in. samozatrudnienie lub relację operator-przewoźnik wykonujący samodzielnie przewozy), likwidację kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy w przewozach drogowych oraz pozbawienie dotychczasowych i niekwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny świadczeń związanych z kosztami utrzymania dla kierowców w przewozach krajowych.
Ministerstwo Infrastruktury dało organizacjom społecznym 30-dniowy okres na zgłaszanie uwag.

Szefowie trzech organizacji: przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego Piotr Litwiński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński i prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Jan Buczek uważają, że proponowane przepisy zamiast pomóc branży, dobiją przedsiębiorców.

Czytaj więcej w: Ruszają prace nad zmianą zasad wynagrodzeń kierowców

Pozostało 85% artykułu
Legislacja
Ministerstwo Infrastruktury chce harmonogramów pracy kierowcy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Legislacja
Śmieci zalewają zachodnią Polskę
Legislacja
Będą wyższe kary za przemyt imigrantów
Legislacja
Ekologiczne regulacje sparaliżują transport?
Legislacja
KAS zachęca do rejestracji w e-Toll dużą obniżką myta