VAT w imporcie po nowemu

Rząd zastanowi się, czy w imporcie będzie można rozliczać VAT na zasadach ogólnych.

Publikacja: 30.05.2019 14:02

VAT w imporcie po nowemu

Foto: logistyka.rp.pl

Za kilka tygodni pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów trafi przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii projekt ustawy pozwalający rozliczać VAT od importu towarów na zasadach ogólnych.

W uzasadnieniu resort wyjaśnia, że propozycja zmierza do zwiększenia wolumenu i wartości importu odprawianego przez polskie porty przeładunkowe. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przyznaje, że w obecnym stanie prawnym polskie porty nie są konkurencyjne wobec portów niemieckich, holenderskich czy litewskich pod względem rozwiązań z zakresu rozliczania VAT. Niemcy, Holandia czy Litwa oferują możliwość odroczonej płatności VAT od importowanych towarów (tzn. że VAT jest płatny na zasadach ogólnych). Z kolei w Polsce, co do zasady, płatność musi nastąpić w 10 dni od odprawy celnej (albo od dnia wydania decyzji celnej). Propozycja polega na odejściu od tego restrykcyjnego terminu płatności podatku VAT od towarów importowanych. W zamian zaproponowano rozliczenia na zasadach ogólnych tj. wraz ze składaniem deklaracji podatkowej VAT-7, czyli co do zasady do 25 dnia następnego miesiąca.

Na podstawie obecnych przepisów ustawy VAT powyższe preferencyjne rozliczenie jest dostępne tylko dla części podmiotów (tj. podmiotów spełniających warunki procedury uproszczonej i dla tzw. upoważnionych przedsiębiorców, tzw. AEO, których w Polsce jest zarejestrowanych 874). MPiT wylicza, że z tej możliwości korzysta miesięcznie średnio ok. 4 tysiące importerów, głownie duże firmy polskie oraz zagraniczne, które stać na spełnienie warunków do dopuszczenia do procedury uproszczonej lub uzyskania statusu firmy upoważnionej AEO. Te firmy, ze względu na wartość realizują większość wpłat z tytułu VAT w imporcie z odpraw na polskiej granicy.

– Propozycja MPiT jest rewolucyjna. Pozwoliłaby uprościć zasady rozliczania VAT, zrezygnować z zabezpieczeń i ułatwić funkcjonowanie spedytorów – uważa przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński.

Podkreśla, że co trzeci ładunek importowany drogą morską do Polski jest odprawiany w zagranicznych portach. – Jest lepiej niż było, gdy funkcjonowało powiedzenie, że największym polskim portem jest Hamburg. Obserwujemy jednak, że Niemcy przygotowują dalsze uproszczenia procedur importowych, co może przyciągnąć klientów do ich portów – zaznacza Tarczyński.

Podsekretarz stanu w MPiT Marek Niedużak przypomina, że już w 2017 roku Bundestag zwrócił się do rządu Niemiec o przygotowanie regulacji, pozwalających niemieckim portom skuteczniej konkurować o importowane ładunki z portami Holandii oraz Belgii. Kwestie uproszczeń poboru VAT zostały wpisane nawet do umowy koalicyjnej.

W 2018 roku wpływ z cła sięgnęły rekordowej sumy 3,8 mld zł (dla porównania środki z unijnych wyniosły 2,1 mld zł), z tego większość została pobrana w portach. Jedna czwarta pobranych podatków pozostaje w kraju, który dokonał odprawy celnej, reszta trafia do UE.

Prace nad projektem trwają od kilku lat. Projekt przewiduje zmiany w ponad siedemdziesięciu ustawach, w tym w ustawie o podatku od towarów i usług. Ministerstwo Finansów obawia się o szczelność nowego systemu. Projekt jest dostępny od 20 marca na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Legislacja
Ministerstwo Infrastruktury chce harmonogramów pracy kierowcy
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Legislacja
Śmieci zalewają zachodnią Polskę
Legislacja
Nowe zasady wynagrodzeń kierowców nie do przyjęcia
Legislacja
Będą wyższe kary za przemyt imigrantów
Legislacja
Ekologiczne regulacje sparaliżują transport?