Ciężarówki mogą poruszać się w Wielką Sobotę

Ministerstwo Infrastruktury zniosło zakaz tylko na jeden dzień. Przewoźnicy uważają, że transport powinien być dopuszczony na drogi przez całe święta oraz w długi weekend majowy.

Publikacja: 09.04.2020 13:52

Ciężarówki mogą poruszać się w Wielką Sobotę

Foto: logistyka.rp.pl

Resort zezwoli na ruch pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na obszarze całego kraju 11 kwietnia, czyli w Wielką Sobotę.

Resort spodziewa się, że przepis umożliwi wszystkim podmiotom wykonującym operacje transportowe pojazdami i zespołami pojazdów o dmc przekraczającej 12 ton ich zakończenie przed Świętami Wielkanocnymi.

Jednocześnie Ministerstwo Infrastruktury przypomina, że ograniczenia w ruchu niektórych pojazdów, obowiązujące w pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy w godzinach od 8.00 do 22.00, nie obejmują m.in. pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, usuwaniu awarii oraz używanych:

  • do  przewozu  artykułów  szybko  psujących  się  i środków  spożywczych,
  • do przewozu żywych zwierząt,
  • do przewozu lekarstw i środków medycznych,
  • w  związku  z niezbędnym  utrzymaniem  ciągłości  cyklu  produkcyjnego  lub  świadczenia  usług  przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
  • przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
  • dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych;

Czytaj więcej w: Prawa jazdy i badania ważne na czas stanu epidemii

Ograniczenia w ruchu nie obejmują ponadto:

  • pojazdów  powracających  z zagranicy  w celu  zakończenia  przewozu  drogowego  lub  do  odbiorcy  przewożonego  ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • pojazdów,  które  wjechały  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  poza  terminami  lub  godzinami  obowiązywania zakazu,  w odległości  do  50 km  od  miejsca  przekroczenia  granicy,
  • pojazdów oczekujących  na  granicy  na  wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Branża transportowa z zadowoleniem przyjęła podjętą inicjatywę. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych uważa, że   również 12 i 13 kwietnia należy zawiesić obowiązywanie ograniczeń ruchu. ZMPD podkreśla, że ze względu na obowiązujące ograniczenia epidemiczne w przemieszczaniu się osób, nie pojawiają się zagrożenia związane z bezpieczeństwem wynikające z dużego natężenia ruchu drogowego.

Zrzeszenie zwraca uwagę, że dużym problemem dla przedsiębiorców jest ułożenie odpowiednich harmonogramów wyjazdu kierowców w jazdach eksportowych z Polski. W liście do Ministerstwa Infrastruktury Zrzeszenie wskazuje, że „część przedsiębiorców w tym tygodniu będzie miała już załadowane pojazdy. Aby zrealizować te przewozy i dostarczyć towary po świętach muszą wysyłać kierowców w trasy jeszcze przed świętami. Tymczasem zawieszenie ograniczeń świątecznych spowoduje mniejsze obciążenie branży i kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe. Takie ułatwienia wprowadziło już kilka państw w UE (np. Niemcy, Słowacja, Austria,…).”

ZMPD uważa, że z podobnych powodów należy zawiesić majowe zakazy.

Resort zezwoli na ruch pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na obszarze całego kraju 11 kwietnia, czyli w Wielką Sobotę.

Resort spodziewa się, że przepis umożliwi wszystkim podmiotom wykonującym operacje transportowe pojazdami i zespołami pojazdów o dmc przekraczającej 12 ton ich zakończenie przed Świętami Wielkanocnymi.

Pozostało 89% artykułu
Legislacja
Ministerstwo Infrastruktury chce harmonogramów pracy kierowcy
Legislacja
Śmieci zalewają zachodnią Polskę
Legislacja
Nowe zasady wynagrodzeń kierowców nie do przyjęcia
Legislacja
Będą wyższe kary za przemyt imigrantów
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Legislacja
Ekologiczne regulacje sparaliżują transport?