Czasowo wycofać z użytkowania można ciągniki siodłowe, samochody ciężarowe, pojazdy specjalne i autobusy. Po konsultacjach społecznych rząd poszerzył katalog o samochody osobowe. Pierwsze czytanie projektu znowelizowanej ustawy Prawo o ruchu drogowym odbyło się na plenarnym posiedzeniu Sejmu 19 czerwca.

Czytaj więcej w: Diler zarejestruje auto

Możliwość czasowego wycofania z eksploatacji jest zawarowana dla aut naprawianych. Samochody, które wymagają powypadkowej naprawy zasadniczych elementów nośnych mogą zostać wyrejestrowane na 3-12 miesięcy, ale nie częściej niż co 3 lata od daty poprzedniego wycofania z ruchu.

Przywrócenie do ruchu jest uwarunkowane przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego pojazdu po naprawie. – Ta zmiana pozwoli właścicielowi naprawianego i czasowo wycofanego z użytku samochodu maksymalnie ograniczyć koszty ubezpieczenia pojazdu – podkreśla Ministerstwo Infrastruktury.

Czytaj więcej w: Berlin faworyzuje pomocą przewoźników

Nowością jest także zwolnienie właścicieli aut z konieczności zwrotu do urzędów nieważnych czasowych pozwoleń (np. dotyczy przemieszczenia się pojazdu w celu wykonania badań technicznych).

Nowela przewiduje także skasowanie Karty Pojazdu, nalepek kontrolnych, likwidację obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy, konieczności wymiany tablic przy zmianie właściciela pojazdu. Pozwala także na rejestrację w miejscu stałego lub czasowego zamieszkania, czasową rejestrację w miejscu zakupu samochodu, a rejestracji będzie mógł dokonać diler.

Zniknie konieczność wymiany zastemplowanego pieczątkami badań technicznych dowodu rejestracyjnego. Służby skontrolują czy auto przeszło badanie w cyfrowej bazie danych.

Czytaj więcej w: http://Tarcza Antykryzysowa 4.0 ułatwi firmom restrukturyzację

Nastąpi także uporządkowanie rejestracji wywożonych pojazdów. W przypadku wydania pozwolenia czasowego na wywóz pojazdu za granicę Polski i złożenia przez właściciela pojazdu oświadczenia, że pojazd zostanie wywieziony, organ wyrejestruje ten pojazd z urzędu. Rozwiązanie wyeliminuje potrzebę składania oddzielnego wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, a jednocześnie usprawni gromadzenie faktycznych danych o wyrejestrowanym pojeździe w centralnej ewidencji pojazdów.

MI szacuje, że zaproponowane zmiany pozwolą zaoszczędzić właścicielom aut nawet kilkaset złotych. Projekt trafił do podkomisji, z których znów trafi pod plenarne obrady Sejmu, a następnie do Senatu.