Sejm uchwalił 20 maja 2021 roku ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadził ulgę w podatku dochodowym (tzw. ulgę e-Toll).

Czytaj więcej w: Prezentacja e-Toll nie działa, ale system ma ruszyć za 3 tygodnie

Umożliwia ona odliczenia od dochodu ustalonego za 2021 rok poniesionych w tym roku m. in. wydatków na nabycie zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego, do poboru opłat drogowych w systemie e-Toll, do wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 500 zł oraz liczby systemów lub urządzeń.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że liczba tych systemów lub urządzeń „nie może być większa niż liczba pojazdów, które wykonały w 2021 r. co najmniej jeden przejazd, za który podatnik uiścił opłatę elektroniczną z wykorzystaniem tego zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego”.

Czytaj więcej w: Jakim urządzeniem opłacić e-Toll?

Resort wyjaśnia, że jest to dodatkowa preferencja w podatku dochodowym mająca swoje umocowanie w odrębnej podstawie prawnej. Wynika z tego, że przedsiębiorca, który poniósł wydatek np. na nabycie zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego do poboru opłat drogowych w systemie e-Toll, może ten wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, a ponadto, ten sam wydatek, odliczyć od dochodu w ramach ulgi e-Toll.