Od 2035 roku zakaz rejestracji spalinowych samochodów

Unijni politycy zakładają, że elektryczne lub wodorowe ciężarówki zastąpią spalinowe po 2035 roku.

Publikacja: 14.07.2021 17:47

Od 2035 roku zakaz rejestracji spalinowych samochodów

Foto: Fot. Scania

Komisja Europejska przyjęła 14 lipca pakiet wniosków (nazwany Fit for 55), aby dostosować politykę UE w dziedzinie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu i opodatkowania w taki sposób, aby do 2030 roku obniżyć emisje gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. w porównaniu z 1990 rokiem.

Czytaj więcej w: Ciężarowe trolejbusy na zakręcie

Aby osiągnąć ten cel Komisja zaproponowała wycofanie bezpłatnych uprawnień do emisji dla lotnictwa i włączyć emisje z żeglugi po raz pierwszy do EU ETS.

Problem braku redukcji emisji w transporcie drogowym i w budynkach ma rozwiązać odrębny, nowy system handlu uprawnieniami do emisji w odniesieniu do dystrybucji paliwa dla transportu drogowego i budynków.

Czytaj więcej w: Elektryfikacja flot nie ruszy bez słonych dopłat

Specjalna część dochodów z nowego systemu dotyczącego transportu drogowego i budynków powinna „łagodzić ewentualne skutki społeczne dla gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw i użytkowników transportu znajdujących się w trudnej sytuacji”.

Dopłaty będą niezbędne, bo od 2035 roku przewoźnicy mają rejestrować jedynie bezemisyjne ciężarówki.

Czytaj więcej w: Przewoźnicy nie chcą ciężarówek na prąd i wodór

Rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego narzuca każdemu państwu członkowskiemu nowe, zaostrzone cele zmniejszenia emisji z transportu drogowego.  Państwa mają także zadbać o dofinansowanie budowy infrastruktury do ładowania elektrycznych i wodorowych pojazdów.

Przejście na nowe pojazdy ma być dofinansowane z opłat za emisje CO2. KE obiecuje, że łącznie dopłaty sięgną 2 bilionów euro.

Komisja Europejska przyjęła 14 lipca pakiet wniosków (nazwany Fit for 55), aby dostosować politykę UE w dziedzinie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu i opodatkowania w taki sposób, aby do 2030 roku obniżyć emisje gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. w porównaniu z 1990 rokiem.

Czytaj więcej w: Ciężarowe trolejbusy na zakręcie

Legislacja
Ministerstwo Infrastruktury chce harmonogramów pracy kierowcy
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Legislacja
Śmieci zalewają zachodnią Polskę
Legislacja
Nowe zasady wynagrodzeń kierowców nie do przyjęcia
Legislacja
Będą wyższe kary za przemyt imigrantów
Materiał Promocyjny
ORLEN Paczka ma 4000 automatów paczkowych i rośnie w imponującym tempie
Legislacja
Ekologiczne regulacje sparaliżują transport?
Legislacja
KAS zachęca do rejestracji w e-Toll dużą obniżką myta