Od 2035 roku zakaz rejestracji spalinowych samochodów

Unijni politycy zakładają, że elektryczne lub wodorowe ciężarówki zastąpią spalinowe po 2035 roku.

Publikacja: 14.07.2021 17:47

Od 2035 roku zakaz rejestracji spalinowych samochodów

Foto: Fot. Scania

Komisja Europejska przyjęła 14 lipca pakiet wniosków (nazwany Fit for 55), aby dostosować politykę UE w dziedzinie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu i opodatkowania w taki sposób, aby do 2030 roku obniżyć emisje gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. w porównaniu z 1990 rokiem.

Czytaj więcej w: Ciężarowe trolejbusy na zakręcie

Aby osiągnąć ten cel Komisja zaproponowała wycofanie bezpłatnych uprawnień do emisji dla lotnictwa i włączyć emisje z żeglugi po raz pierwszy do EU ETS.

Problem braku redukcji emisji w transporcie drogowym i w budynkach ma rozwiązać odrębny, nowy system handlu uprawnieniami do emisji w odniesieniu do dystrybucji paliwa dla transportu drogowego i budynków.

Czytaj więcej w: Elektryfikacja flot nie ruszy bez słonych dopłat

Specjalna część dochodów z nowego systemu dotyczącego transportu drogowego i budynków powinna „łagodzić ewentualne skutki społeczne dla gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw i użytkowników transportu znajdujących się w trudnej sytuacji”.

Dopłaty będą niezbędne, bo od 2035 roku przewoźnicy mają rejestrować jedynie bezemisyjne ciężarówki.

Czytaj więcej w: Przewoźnicy nie chcą ciężarówek na prąd i wodór

Rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego narzuca każdemu państwu członkowskiemu nowe, zaostrzone cele zmniejszenia emisji z transportu drogowego.  Państwa mają także zadbać o dofinansowanie budowy infrastruktury do ładowania elektrycznych i wodorowych pojazdów.

Przejście na nowe pojazdy ma być dofinansowane z opłat za emisje CO2. KE obiecuje, że łącznie dopłaty sięgną 2 bilionów euro.

Legislacja
Ministerstwo Infrastruktury chce harmonogramów pracy kierowcy
Legislacja
Śmieci zalewają zachodnią Polskę
Legislacja
Nowe zasady wynagrodzeń kierowców nie do przyjęcia
Legislacja
Będą wyższe kary za przemyt imigrantów
Legislacja
Ekologiczne regulacje sparaliżują transport?