Komisja Europejska przyjęła 14 lipca pakiet wniosków (nazwany Fit for 55), aby dostosować politykę UE w dziedzinie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu i opodatkowania w taki sposób, aby do 2030 roku obniżyć emisje gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. w porównaniu z 1990 rokiem.

Czytaj więcej w: Ciężarowe trolejbusy na zakręcie

Aby osiągnąć ten cel Komisja zaproponowała wycofanie bezpłatnych uprawnień do emisji dla lotnictwa i włączyć emisje z żeglugi po raz pierwszy do EU ETS.

Problem braku redukcji emisji w transporcie drogowym i w budynkach ma rozwiązać odrębny, nowy system handlu uprawnieniami do emisji w odniesieniu do dystrybucji paliwa dla transportu drogowego i budynków.

Czytaj więcej w: Elektryfikacja flot nie ruszy bez słonych dopłat

Specjalna część dochodów z nowego systemu dotyczącego transportu drogowego i budynków powinna „łagodzić ewentualne skutki społeczne dla gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw i użytkowników transportu znajdujących się w trudnej sytuacji”.

Dopłaty będą niezbędne, bo od 2035 roku przewoźnicy mają rejestrować jedynie bezemisyjne ciężarówki.

Czytaj więcej w: Przewoźnicy nie chcą ciężarówek na prąd i wodór

Rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego narzuca każdemu państwu członkowskiemu nowe, zaostrzone cele zmniejszenia emisji z transportu drogowego.  Państwa mają także zadbać o dofinansowanie budowy infrastruktury do ładowania elektrycznych i wodorowych pojazdów.

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ

Przejście na nowe pojazdy ma być dofinansowane z opłat za emisje CO2. KE obiecuje, że łącznie dopłaty sięgną 2 bilionów euro.