List otwarty stowarzyszenia „Tak dla CPK” do kandydatów na prezydenta m. st. Warszawy

Przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi stowarzyszenia „Tak dla CPK” wysłało list otwarty do kandydatów na prezydenta m. st. Warszawy.

Publikacja: 22.03.2024 09:14

Tak ma wyglądać Centralny Port Komunikacyjny

Tak ma wyglądać Centralny Port Komunikacyjny

Foto: CPK/ materiały prasowe

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia „Tak dla CPK” pragniemy zwrócić Państwa uwagę na szereg zagadnień związanych z programem Centralny Port Komunikacyjny („CPK”) oraz jego fundamentalnym znaczeniem dla przyszłości Miasta Stołecznego Warszawy. W imieniu własnym oraz wszystkich potencjalnych wyborców chcielibyśmy uprzejmie prosić o odniesienie się przez Państwa do kwestii poruszonych w niniejszym piśmie, tak aby każdy wyborca mógł poznać Państwa jednoznaczne stanowisko w kwestii tego strategicznego projektu. 

Centralny Port Komunikacyjny to projekt o znaczeniu cywilizacyjnym. Polska wciąż nie jest dostatecznie skomunikowana ze światem w zakresie transportu lotniczego, co rzutuje na tempo jej wzrostu gospodarczego, napływu inwestycji oraz rozwoju szeregu branż, np. turystyki. Polska jako blisko 40-milionowy kraj oraz 21-sza gospodarka świata pod względem nominalnego PKB powinna posiadać znacznie gęstszą sieć połączeń lotniczych oraz liczący się hub lotniczy, będący głównym punktem węzłowym dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. 

Pomimo ogromnego wzrostu w tym zakresie, zrealizowanego głównie za sprawą Polskich Linii Lotniczych LOT w latach 2016-2023, dalszy rozwój zablokowany jest przez niemożliwe do pokonania ograniczenia infrastrukturalne na Lotnisku Chopina w Warszawie.

Stołeczny port lotniczy w 2024 r. obsłuży ponad 20 mln pasażerów i jest to górny pułap jego obecnej przepustowości. Owszem, nieznaczna rozbudowa infrastruktury lotniska do poziomu 27-28 mln pasażerów rocznie jest teoretycznie możliwa, jednak wiązałoby się to z wydatkiem kilku miliardów złotych, kilkuletnim istotnym zakłóceniem pracy portu oraz miernym efektem końcowym – wskazana powiększona przepustowość zostałaby niemal natychmiast skonsumowana. Dość wskazać, że prognoza Urzędu Lotnictwa Cywilnego dla aglomeracji warszawskiej na 2035 r. wskazuje 39 mln pasażerów, a na 2040 r. aż 45 mln.

Nierozwiązany pozostaje również problem dobowego ograniczenia liczby operacji lotniczych, który w przypadku Lotniska Chopina wynosi 600 operacji na dobę i został on osiągnięty już w 2019 r. oraz powtórnie obecnie w 2024 r. Podniesienie przepustowości dobowej wiązałoby się z koniecznością zmiany decyzji środowiskowej, a także naraziłoby dziesiątki tysięcy mieszkańców Warszawy oraz okolicznych miejscowości na znaczące zwiększenie już teraz bardzo dotkliwego hałasu lotniczego.

Jako Stowarzyszenie całkowicie odrzucamy koncepcje rozwoju alternatywnego lotniska dla Warszawy w Modlinie. Jest to rozwiązanie prowizoryczne, oparte na niepewnych odstawach (limit środowiskowy wynosi tam tylko 66 operacji na dobę, a sam port z każdej strony otoczony jest terenami chronionymi), jak również obecna oraz planowana jakość tamtejszej infrastruktury uwłacza powadze państwa polskiego oraz jego Stolicy. Wyrażamy obawę, iż uporczywie promowana idea tzw. duoportu oparta jest w istocie na przesłankach nie merytorycznych, związanych z prywatnym interesem wąskiej grupy osób oraz dominującego (jedynego) przewoźnika operującego z portu lotniczego Warszawa-Modlin. Dodatkowo należy wskazać, że sama lokalizacja Modlina jest dalece mniej optymalna i w mniejszym stopniu służąca interesom całego regionu Polski Centralnej niż planowana lokalizacja CPK pomiędzy Warszawą i Łodzią, tuż przy kluczowej autostradzie A2 oraz na osi projektowanych Kolei Dużych Prędkości. Ze względu na nieoptymalną lokalizację, Modlin został odrzucony jako potencjalne miejsce nowego hubu lotniczego dla Warszawy już w 2006 r., w analizie zrealizowanej dla polskiego rządu przez konsorcjum Ineco-Sener.

Pojawiające się koncepcje przymusowej relokacji części przewoźników niskokosztowych czy czarterowych z Lotniska Chopina do rozbudowanego lotniska w Modlinie lub do Radomia, tzw. administracyjny podział ruchu, są niemożliwe do realizacji z powodów prawnych. Wszelkie próby ich realizacji spotkałyby się z ogromnym sprzeciwem przewoźników i zostałyby natychmiast skutecznie zaskarżone.

W obliczu przedstawionych powyżej argumentów jasnym staje się, że nie istnieje dla Warszawy i Polski alternatywna ścieżka rozwoju komunikacji lotniczej ze światem niż poprzez budowę całkowicie nowego portu lotniczego, predysponowanego również do pełnienia funkcji wiodącego hubu lotniczego dla Europy Środkowo-Wschodniej. Inwestycja ta jest kluczem nie tylko do dalszego dynamicznego rozwoju rynku lotniczego w Polsce, ale również do przekierowania do naszego kraju istotnych strumieni cargo lotniczego, które obecnie obsługiwane jest w portach zachodnich.

Oznacza to potencjalnie wielomiliardowe korzyści celno-podatkowe w skali roku dla polskiego budżetu. Nie bez znaczenia pozostaje wreszcie kwestia bezpieczeństwa – zdaniem wielu ekspertów od spraw wojskowych, CPK jako intermodalny port przeładunkowy o wysokiej przepustowości może pełnić kluczową funkcję w logistyce wojsk sojuszniczych w obliczu kryzysu bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.

Powstanie CPK zaowocuje rozbudową krajowych sieci kolejowych oraz powstaniem Kolei Dużych Prędkości pomiędzy Warszawą a Łodzią. Stwarza unikalną szansę na włączenie Łodzi oraz innych okolicznych miejscowości w jeden układ metropolitarny z Warszawą. Taka rozszerzona metropolia o populacji ponad 4 mln ludzi miałaby zupełnie inną rangę w skali globu, jak również znakomicie większą siłę przyciągania inwestycji i biznesu.

Warunkiem niezbędnym dla sukcesu projektu CPK jest likwidacja Lotniska Chopina w momencie otwarcia nowego portu lotniczego. Warszawa nie posiada wciąż dostatecznego potencjału biznesowego i turystycznego, który uzasadniałby funkcjonowanie lotniska miejskiego na kształt portu lotniczego London-City. Pozostawienie Lotniska Chopina w jakiejkolwiek formie groziłoby katastrofą całego projektu CPK, tak jak to miało miejsce niegdyś w przypadku portu lotniczego Montreal-Mirabel. Jesteśmy jednocześnie przekonani, że komfortowy dojazd autostradą oraz planowane szybkie połączenie kolejowe, zapewniające możliwość dostania się do centrum Warszawy w 15-20 minut, skutecznie rozwieje wszelkie obawy mieszkańców Stolicy w zakresie wyniesienia portu lotniczego poza granice administracyjne miasta.

Pragniemy wreszcie zwrócić Państwa uwagę na unikalną szansę, jaką dla Miasta Stołecznego Warszawy oznacza potencjalna likwidacja Lotniska Chopina. Uwalnia się w ten sposób ponad 8 km2 niezbudowanej, doskonale skomunikowanej przestrzeni w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta. Likwidacja Lotniska Chopina rodzi potencjał na powstanie całkowicie nowej dzielnicy Warszawy, 4-krotnie większej od Miasteczka Wilanów, która wydatnie pomóc może rozwiązać istotne dla Stolicy problemy, takie jak niedobór mieszkań komunalnych. Projekt nowoczesnej, ekologicznej dzielnicy mógłby stanowić przedmiot międzynarodowego konkursu urbanistycznego i bazować na najnowocześniejszych rozwiązaniach i trendach w dziedziny kształtowania przestrzeni miejskiej. W naszej ocenie jest to całkowicie unikalna szansa dla Stolicy, a także okazja dla Prezydenta Warszawy na pozostawienie po sobie trwałego dziedzictwa.

Brak realizacji programu CPK to zamrożenie możliwości rozwoju Warszawy w roli wiodącego hubu dla Europy Środkowo-Wschodniej oraz znaczące zahamowanie wzrostu łączności lotniczej Stolicy ze światem. Dokonując nieznacznej rozbudowy Lotniska Chopina oraz inwestując w rozwój portu lotniczego w Modlinie, Warszawa oraz Polska świadomie skazuje się na rolę ledwie dostawcy pasażerów dla linii niskokosztowych oraz zachodnich przewoźników sieciowych. Utrwalony zostanie w ten sposób półperyferyjny charakter państwa polskiego w Unii Europejskiej, zaś długoterminowe szanse dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki będą ograniczone.

W nawiązaniu do powyższego, będziemy wdzięczni za odniesienie się przez Państwa do przedstawionych poniżej pytań:

- Czy wyrażają Państwo poparcie dla budowy nowego portu lotniczego dla Warszawy według koncepcji przedstawionej w programie Centralny Port Komunikacyjny?

W przypadku odpowiedzi NIE:

- Czy wyrażają Państwo poparcie dla rozbudowy Lotniska Chopina oraz inwestycji w Port Lotniczy Warszawa-Modlin, pomimo przedstawionych powyżej argumentów przeciwko tego typu decyzjom? 

W przypadku odpowiedzi TAK:

- Czy wyrażają Państwo poparcie dla likwidacji Lotniska Chopina w momencie oddania do eksploatacji nowego portu lotniczego?

- Czy wyrażają Państwo poparcie dla utworzenia nowoczesnej dzielnicy mieszkaniowo-usługowej w miejscu zlikwidowanego Lotniska Chopina?

Liczymy na Państwa odpowiedź oraz merytoryczną dyskusję w przedmiotowej sprawie.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Stowarzyszenia „TAK dla CPK”

Andrzej Banucha

Michał Czernik

Rafał Milczarski

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia „Tak dla CPK” pragniemy zwrócić Państwa uwagę na szereg zagadnień związanych z programem Centralny Port Komunikacyjny („CPK”) oraz jego fundamentalnym znaczeniem dla przyszłości Miasta Stołecznego Warszawy. W imieniu własnym oraz wszystkich potencjalnych wyborców chcielibyśmy uprzejmie prosić o odniesienie się przez Państwa do kwestii poruszonych w niniejszym piśmie, tak aby każdy wyborca mógł poznać Państwa jednoznaczne stanowisko w kwestii tego strategicznego projektu. 

Pozostało 94% artykułu
Lotniczy
CPK będzie o 20 mld zł tańsze i wiemy kiedy powstanie
Lotniczy
CPK przechodzi pod skrzydła Ministerstwa Infrastruktury
Lotniczy
Zapchane niebo i lotniska
Lotniczy
Ryanair zarobił prawie 2 mld euro
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Lotniczy
Rośnie popyt na przesyłki lotnicze, a wraz z nim ceny i opóźnienia