MSZ poinformowało Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, że minister Jacek Czaputowicz w rozmowie z ministrem M. Çavuşoğlu bezskutecznie domagał się zniesienia zakazu wjazdu do Turcji dla polskich kierowców ciężarówek.

Minister M. Çavuşoğlu tłumaczył, że Turcja była zmuszona do podjęcia takich kroków w obliczu rosnącej liczby przypadków zakażeń koronawirusem. Wskazał na możliwość wjazdu na teren Turcji ciężarówek z państw objętych zakazem, pod warunkiem zamiany kierowcy (na granicy, lub wcześniej) na obywatela Turcji lub przekazanie naczepy z ładunkiem przewoźnikowi tureckiemu.

Czytaj więcej w: Turcja zamknęła granice

ZMPD otrzymało liczne sygnały od polskich kierowców, którzy utknęli na bułgarsko-tureckim przejściu granicznym Kapitan Adriejewo – Kapikuła. Przed epidemią odprawiało ono 1,2 tys. ciężarówek dziennie (Koroszczyn na granicy polsko-ukraińskiej odprawiał tysiąc).

Polscy przewoźnicy domagają się zakazu wjazdu do Polski dla tureckich kierowców.

Natychmiastowych działań Komisji Europejskiej domaga się Unia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych IRU. Organizacja podkreśla, że nakaz 14-dniowej kwarantanny dla kierowców z 66 krajów jest nieproporcjonalny do zagrożenia. IRU podkreśla, że turecki zakaz uderza w wymianę handlową między Bliskim Wschodem i EU. Przypomina, że rocznie unijno-turecką granicę przejeżdża milion ciężarówek, z których co trzecia ma unijną rejestrację.