Rozpoczął  się kolejny nabór wniosków o objęcie dopłatą z przewidzianej na 2020 rok puli środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Potrwa do 29 maja. Od 1 do 5 czerwca organizatorzy publicznego transportu zbiorowego będą rozpatrywać wnioski. Od 8 czerwca będą ogłaszać wyniki naboru oraz zawarcie z organizatorami umów o dopłatę.

Znowelizowana ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zwiększyła stawkę dopłaty do 1 wozokilometra przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z kwoty nie wyższej niż 1 zł do 3 zł. – Trzykrotnie zwiększona stawka dopłaty ma na celu zachęcenie jednostek samorządu terytorialnego do organizacji kolejnych linii komunikacyjnych i udziału w naborze. Pomoc  ta jest szczególnie istotna w czasie zmniejszonej mobilności obywateli spowodowanej epidemią koronawirusa, przyczyniając się do utrzymania linii komunikacyjnych w tym niezwykle trudnym okresie dla transportu autobusowego  – tłumaczy wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Czytaj więcej w: Pasażerowie wracają do kolei

16 maja 2020 r. weszła  w życie ustawa  o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

W ramach przeprowadzonych naborów wniosków o objęcie w 2019 roku dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wpłynęły łącznie 294 wnioski o dofinansowanie dla uruchomienia 1500 linii komunikacyjnych. Łączna liczba wozokilometrów linii objętych dofinansowaniem wynosi 17 243 199, a kwota wykorzystanych środków z funduszu 17,9 mln zł.

Czytaj więcej w: Tarcza dla kolejowych przewoźników pasażerskich

Natomiast w ramach naboru wniosków o objęcie w 2020 roku dopłatą z Funduszu wpłynęły 253 wnioski o dofinansowanie dla uruchomienia 1741 linii komunikacyjnych. Łączna liczba wozokilometrów linii objętych dofinansowaniem wynosi 60 547 342, a kwota wykorzystanych środków z funduszu 59,5 mln zł.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej został powołany ustawą z 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Jego celem jest likwidacja zjawiska wykluczenia komunikacyjnego w Polsce poprzez dofinansowanie przywracania lokalnych połączeń autobusowych.

Samorządy mogą uzyskać dofinansowanie z funduszu dla linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy powołującej fundusz i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po wejściu w życie tej ustawy. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinasowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w tym roku wynosi 800 mln zł.