W pierwszym tygodniu czerwca, w Polsce ruch pojazdów ciężkich był o 9 proc. mniejszy od normalnego, wynika z danych Webfleet Solutions, firmy oferującej usługi nadzoru nad pojazdami. W Niemczech był minimalnie wyższy od normalnego (101 proc.), zaś w Wielkiej Brytanii o 29 proc. mniejszy. Z danych Webfleet wynika, że normalnie pracuje budownictwo.

""

logistyka.rp.pl

GDDKiA informuje, że ruch pojazdów ciężkich było o 1 proc. mniejszy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Różnice wynikają ze sposobu pozyskiwania danych. Dyrekcja używa 37 automatycznych punktów pomiarowych ulokowanych w całym kraju. Webfleet pozyskuje dane z 3 mln jeżdżących po Europie pojazdów.