Kawalkada ciężarówek przejechała przed Bundestagiem. Spadek cen za przewozy zmusił niemieckich przewoźników do demonstracji w Berlinie. Domagają się 6-miesięcznego zakazu kabotażu wskazując, że pozwala na to unijne prawo. Artykuł 10 rozporządzenia 1072/2009 zezwala na przywrócenie równowagi popytu i podaży, aby uniknąć masowych bankructw przedsiębiorstw. Wniosek przesłali na ręce ministra transportu Niemiec Andreasa Scheuera.

Czytaj więcej w: Pierwsze zapisy Pakietu Mobilności zaczną obowiązywać już od września

Wraz z protestującymi był europoseł Ismail Ertug. To jeden z trzech sprawozdawców uchwalonego 8 lipca Pakietu Mobilności. Berlińskie centrum informacji drogowej szacuje, że w przejeździe uczestniczyło ponad 100 ciężarówek. Protest zorganizował związek pracodawców transportu drogowego BLV.

""

logistyka.rp.pl

Podobny protest odbył się w czerwcu. Wprowadzenia zakazu kabotażu domagali się także przewoźnicy francuscy.