Ruszają prace nad zmianą zasad wynagrodzeń kierowców

Ministerstwo Infrastruktury planuje odejście od definicji podróży służbowej kierowców w transporcie drogowym.

Publikacja: 11.06.2021 11:28

Ruszają prace nad zmianą zasad wynagrodzeń kierowców

Foto: Fot. DAF

Resort zaproponuje, aby zmiana została wprowadzona poprzez uchylenie w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców art. 2 pkt 7 zawierającego definicję podróży służbowej oraz art. 21a określającego należności przysługujące kierowcy będącemu w podróży służbowej.
Ministerstwo podkreśla, że w wyniku wprowadzonych zmian całość wynagrodzenia wypłacanego kierowcom zostanie opodatkowana i obciążona składkami na ubezpieczenie społeczne. – Przewidujemy, że w najbliższym czasie projekt ustawy wprowadzający ww. zmiany zostanie skierowany do konsultacji publicznych dodaje rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury Szymon Huptyś.

Lex specjalis

Rzecznik wskazuje, że powyższe propozycje mają na celu realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2016 r. – K11/15. Zmiany są także konieczne z uwagi na nowe regulacje, narzucone przez Pakiet Mobilności.

Czytaj więcej w: Trzy możliwości wynagradzania kierowców

Środowisko przewoźników domaga się zmian zasad wynagradzania kierowców w transporcie międzynarodowym. Od 2 lutego 2022 roku zmienione przez Pakiet Mobilności zasady delegowania obejmą także kierowców w przewozach międzynarodowych.

Na terenie wspólnoty kierowcom trzeba będzie płacić pełne wynagrodzenie minimalne adekwatne do kraju, w którym wykonują usługę. Zarazem dodatki z tytułu podróży służbowych nie będą uznawane za część wynagrodzenia chyba, że zostaną opodatkowane i ozusowane.

Czytaj więcej w: Przewoźników czeka gwałtowny wzrost kosztów wynagrodzeń kierowców

Komisja Europejska zgodziła się na specjalne potraktowanie kierowców i stworzyła lex specjalis. Zwolniła z zasad delegowania kierowców wykonujących przewozy dwustronne, tranzytowe, kombinowane o ile wykonywane są w ramach transportu bilateralnego oraz w przewozach typu cross-trade przy 1 lub 2 operacjach doładunku lub częściowego rozładunku w drodze powrotnej, pod warunkiem, że odbywają się przy okazji przewozu dwustronnego.

Duże podwyżki kosztów wynagrodzeń

Jeżeli zasady wynagrodzeń kierowców nie zmienią się, wówczas koszty pracy kierowców jeżdżących np. w kabotażu podwoją się. W przypadku firmy wykonującej głównie przewozy dwustronne wzrost nie przekroczy 20 proc.

Czytaj więcej w: Duzi przewoźnicy rozdają karty w Europie

Eksperci Inelo, firmy zajmującej się rozliczeniami czasu pracy kierowcy uważają, że jednym z rozwiązań byłoby uchylenie przepisów o podróży służbowej w przypadku kierowców, a także związanych z tym wypłat diet i ryczałtów, które jednak niekoniecznie będzie dobre dla przewoźników.

W takim przypadku całe wynagrodzenie zostanie opodatkowane i ozusowane. – Prowadzący nie będzie wtedy jeździł w podróży służbowej i nie będą przysługiwały mu świadczenia z tego tytułu. Przy zarobkach 7000 złotych „na rękę”, koszt pracodawcy stanie się stały i wyniesie 11800 zł brutto jak dla „zwykłego” pracownika – wylicza Kamil Wolański z Inelo.

Czytaj więcej w: Eksperci ujednolicą interpretację przepisów o delegowaniu

Ministerstwo może przyjąć, że kierowca jest pracownikiem delegowanym. Jednak tylko część pensji (do wysokości prognozowanego średniego wynagrodzenia w 2021 roku – około 5,5 tys. zł brutto), w zależności od czasu spędzonego za granicą, jest opodatkowana i odprowadzona do ZUS. Reszta jest zwolniona z części podatku i ZUS. Wtedy przy zarobkach 7000 zł „na rękę”, całkowity koszt pracodawcy wyniósłby około 10 tys. zł brutto.

Ludzie i firmy
Etyka i zysk: jak odpowiedzialny biznes staje się nieodłączną częścią nowoczesnej strategii przedsiębiorstw
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Ludzie i firmy
Efektywna sprzedaż wielokanałowa potrzebuje wsparcia profesjonalistów
Ludzie i firmy
Ponad 25 000 punktów DPD Pickup – DPD Polska tworzy największą sieć out-of-home w Polsce
Ludzie i firmy
Kto zostanie Człowiekiem Roku branży TSL?
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Ludzie i firmy
Rzeczpospolita nagrodziła wyróżniające się firmy branży TSL