Grupa OTL i Grupa Rhenus zawarły porozumienie o współpracy w zakresie świadczenia wzajemnych usług w zakresie m.in.: masowych i drobnicowych przeładunków portowych, usług magazynowania i projektów logistycznych, a także spedycji i transportu w tym przede wszystkim z wykorzystaniem portów w Świnoujściu, Gdyni i Rijece. – Okazało się, iż obszary naszych aktywności są komplementarne i stwarzają szerokie możliwości synergiczne dla obu grup, zarówno jeśli chodzi o zakres oferowanych usług jak i obszary geograficzne działalności. Wspólnie liczymy teraz na otwarcie nowego rozdziału w zakresie naszej współpracy. Po sprzedaży CHG nie mamy już obszarów potencjalnej konkurencji, co daje nam większą możliwość oferowania usług portowych dla klientów obsługiwanych przez Grupę Rhenus. Dysponując silnymi aktywami portowymi, dzięki współpracy z globalną firmą logistyczną, będziemy mogli istotnie poszerzyć skalę świadczonych usług – stwierdził Wiceprezes Zarządu OT Logistics Kamil Jedynak. 

W tym roku OTL sprzedała Grupie Rhenus spółkę C.Hartwig Gdynia, zaś w 2020 roku Grupa Rhenus nabyła spółkę Deutsche Binnenreederei A.G. z siedzibą w Berlinie, specjalizującą się w żegludze śródlądowej. 

OTL przeznaczył wpływy ze sprzedaży CHG w większości na spłatę dotychczasowego zadłużenia wobec wierzycieli finansowych. Po rozliczeniu tej transakcji zadłużenie OTL wobec obligatariuszy zostało obniżone do łącznej kwoty 60,75 mln zł. 

Jednocześnie po spłacie zadłużenia bankowego spółki CHG w wysokości ponad 21 mln zł, łączna wartość zadłużenia Grupy OTL z tytułu kredytów bankowych uległa obniżeniu do wysokości 5,2 mln zł. W tej sytuacji łączna wartość zobowiązań Grupy OTL pozostałych do spłaty wobec wierzycieli finansowych wynosi obecnie 65,9 mln zł. Jeszcze w I kwartale 2020 r. Grupa OTL posiadała ponad 330 mln zł wymagalnego zadłużenia wobec wierzycieli finansowych. 

OT Logistics jest właścicielem morskich terminali portowych: OT Port Świnoujście oraz OT Port Gdynia z jedynym dedykowanym terminalem ro-ro w Polsce, a także operatorem portu śródlądowego we Wrocławiu. Od 2015 roku OT Logistics posiada także udziały w chorwackim porcie Rijeka.