Jak dzielić deficytowe zezwolenia?

Przewoźnicy podzieleni w sprawie nowych zasad dystrybucji zezwoleń zagranicznych.

Publikacja: 14.01.2020 22:33

Jak dzielić deficytowe zezwolenia?

Foto: logistyka.rp.pl

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, które odbyło się 14 stycznia okazało się bardzo burzliwe. Było poświęcone nowym regulacjom dystrybucji zezwoleń zagranicznych z kontyngentu 2020 dla transportu międzynarodowego, czyli w praktyce podziałowi deficytowychzezwoleń reglamentowanych – limitowych Rosja kraje trzecie.

Okazało się, że części przewoźników nowe zasady pasują, a wielu było zdecydowanie przeciwnych. Emocje szczególnie podgrzał brak zezwoleń na początku roku. – Moje chłodnie stoją załadowane, a ja nie mam zezwoleń – alarmuje Lucjan Boryszczyk z Ostrołęki. – Pojechałem po nie specjalnie do Warszawy do Biura Transportu Międzynarodowego i czekałem od ósmej do piętnastej. Dostałem tylko 10 zezwoleń, a mam 20 chłodni – zarzuca.

Podobne uwagi ma wielu innych przedsiębiorców.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber tłumaczy, że sytuacja z początku stycznia jest nietypowa. Dopiero 20 grudnia okazało się, że ubiegłoroczne zezwolenia będą ważne do końca stycznia. Zatem Komisja Społeczna przyjęła, że w podziale miesięcznym limit powinien wynosić 5 proc. puli całorocznej.

Dyrektor Biura ds. Transportu Międzynarodowego Małgorzata Wojtal-Białaszewska podkreśla że 5-procentowy limit dotyczy tylko stycznia.

Przewoźnicy uważają, że brak zezwoleń wynika z wprowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury personalizacji zezwoleń oraz z wprowadzenia kwartalnego rozliczania zezwoleń.

Czytaj więcej w: Przewoźnicy ze wschodu przenoszą się do Polski

Minister podkreśla, że personalizacja zezwoleń nie zmienia wypracowanego przez Komisję Społeczną podziału zezwoleń. Przypomina, że zezwoleń jest za mało, choć i tak liczba najbardziej potrzebnych zezwoleń Rosją-kraje trzecie wzrosła z 45 tys. w 2015 roku do 64 tys. w roku 2019. 
Tłumacząc powód personalizacji wskazuje, że 858 podmiotów transportowych odbiera zezwolenia w BTM, które są personalizowane. Natomiast 898 podmiotów odbiera zezwolenia przez stowarzyszenia, które personalizują zezwolenia w momencie odbioru.

Dyrektor BTM uspokoiła także przedsiębiorców, że składane podania dotyczą dodatkowych zezwoleń, a nie limitów ustalonych przez Komisję Społeczną, których nikt nie obniża.  Miesięczne i kwartalne limity wynikają tylko z chęci pełnego wykorzystania puli zezwoleń.

Poruszona została także kwestia kontroli polskich zezwoleń dla zagranicznych przewoźników. Z 700 tys. polskich zezwoleń dla zagranicznych przewoźników, polskie służby skontrolowały 55 proc. Posiedzenie prowadził poseł MarcinDuszek.

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, które odbyło się 14 stycznia okazało się bardzo burzliwe. Było poświęcone nowym regulacjom dystrybucji zezwoleń zagranicznych z kontyngentu 2020 dla transportu międzynarodowego, czyli w praktyce podziałowi deficytowychzezwoleń reglamentowanych – limitowych Rosja kraje trzecie.

Okazało się, że części przewoźników nowe zasady pasują, a wielu było zdecydowanie przeciwnych. Emocje szczególnie podgrzał brak zezwoleń na początku roku. – Moje chłodnie stoją załadowane, a ja nie mam zezwoleń – alarmuje Lucjan Boryszczyk z Ostrołęki. – Pojechałem po nie specjalnie do Warszawy do Biura Transportu Międzynarodowego i czekałem od ósmej do piętnastej. Dostałem tylko 10 zezwoleń, a mam 20 chłodni – zarzuca.

Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach
Przewozy
Złe prognozy dla transportu