Europejski problem: brakuje parkingów dla ciężarówek

Tiry parkujące na wjeździe na MOP-y świadczą o braku w Polsce kilku tysięcy miejsc parkingowych.

Publikacja: 31.08.2021 22:49

Europejski problem: brakuje parkingów dla ciężarówek

Foto: Fot. Robert Przybylski

Dla kierowców zobligowanych ustawowo do robienia przerw, brak parkingów to poważny problem. Brakuje miejsc oraz informacji o tym, czy miejsca są wolne. – Brak jest też parkingów buforowych umożliwiających bezpieczne przeczekanie kierowcy np. w przypadku występujących długich kolejek na granicach wschodnich – zaznacza Krzysztof Matuszewski z Departamentu Transportu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.

Budowane na bieżąco

Rzecznik GDDKiA Szymon Piechowiak przypomina, że „poziom napełnienia MOP jest analizowany zarówno w oparciu o bieżące obserwacje zapełnienia poszczególnych MOP, jak też w oparciu o metody analityczne bazujące na SDR [średni dobowy ruch pojazdów silnikowych]. W wypadku stwierdzenia istotnego deficytu miejsc postojowych na MOP zlokalizowanych na danej drodze, analizujemy możliwości rozbudowy MOP na konkretnym odcinku i występujemy o przyznanie środków na ewentualną rozbudowę. Taka sytuacja miała miejsce w zeszłym roku w przypadku opolskiego odcinka A4, gdzie przewiduje się rozbudowę trzech MOP kat. I (MOP Jankowice Wielkie, MOP Przysiecz, MOP Prószków)” podaje przykład rzecznik GDDKiA.

GDDKiA zarządza blisko 350 miejscami obsługi podróżnych (MOP), do tego są jeszcze parkingi przy drogach niższych kategorii oraz prywatne. – Przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, określają jedynie wymagania dla miejsc obsługi podróżnych (MOP) na drogach ekspresowych i autostradach. Parkingi na drogach pozostałych klas stosuje się fakultatywnie i nie są dla nich określone szczegółowe wymagania dotyczące liczby stanowisk postojowych – zaznacza rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury Szymon Huptyś.

Czytaj więcej w: Przewoźnicy żałują, że weszli w transport krajowy

Wymienia, że „Liczba stanowisk postojowych w części parkingowej jest określana indywidualnie przez zarządcę dróg ekspresowych i autostrad, czyli Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Przepisy te określają dodatkowo, że MOP II i MOP III powinny być wyposażone w parking ze stanowiskami postojowymi przeznaczonymi dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne”.

Przybędzie informacji

Generalna Dyrekcja buduje informatyczny „Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I”. Zapewni on bieżącą informację „o zajętości MOP, która to z jednej strony będzie stanowić bieżącą informację dla kierowców (o dostępności miejsc na MOP), z drugiej zaś dostarczać będzie zarządcy drogi (GDDKiA) informację o potrzebach inwestycyjnych w zakresie miejsc postojowych” informuje rzecznik GDDKiA.

Czytaj więcej w: Ministerstwo Infrastruktury chce harmonogramów pracy kierowcy

Dodaje, że GDDKiA opracowała „rozwiązanie pozwalające z wyprzedzeniem informować kierowców pojazdów ciężarowych, poprzez dedykowane znaki zmiennej treści, o stanie dostępności miejsc dla pojazdów ciężarowych na kilku kolejnych MOP. Informacja ta bazuje na pomiarach wykonywanych przez automatyczne czujniki zainstalowane na MOP” – opisuje Piechowiak. Rozwiązanie będzie sukcesywnie wdrażane w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem.

Kierowcy zarzucają złe zaplanowanie parkingów, na których ciężarówki stają przodem do jedni. Nie są one odgrodzone od szumu drogi i nie zapewniają kierowcy dobrego wypoczynku.

Czytaj więcej w: Projekt ministerstwa podniesie koszty wynagrodzeń kierowców o 40 proc.

Huptyś wyjaśnia, że „sposób wyznaczania różnych odmian stanowisk postojowych na parkingach określa rysunek 5.2.4.2 załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Przepisy te nie precyzują, czy pojazdy na stanowiskach postojowych powinny być usytuowane przodem, czy tyłem do drogi, dlatego też obydwa warianty ustawienia pojazdu są dopuszczalne”.

W Europie nie lepiej

Komisja Europejska zbadała, że w Unii brakuje 100 tys. miejsc parkingowych (na 300 tys. zbudowanych). Niemieckie Stowarzyszenie Właścicieli Autohofów VEDA szacuje, że w Niemczech brakuje 31 tys. miejsc parkingowych. Braki narastają, ponieważ budowa infrastruktury jest kosztowna i praktycznie nie zapewnia zwrotu nakładów. Niemcy obliczali w 2019 roku, że cena budowy miejsca wzrosła w ostatnich latach z 50 do 80 tys. euro.

W całej Europie brakuje także bezpiecznych parkingów. KE szacowała w 2019 roku wartość kradzionych każdego roku towarów na 8,2 mld euro.

Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach