Europejski problem: brakuje parkingów dla ciężarówek

Tiry parkujące na wjeździe na MOP-y świadczą o braku w Polsce kilku tysięcy miejsc parkingowych.

Publikacja: 31.08.2021 22:49

Europejski problem: brakuje parkingów dla ciężarówek

Foto: Fot. Robert Przybylski

Dla kierowców zobligowanych ustawowo do robienia przerw, brak parkingów to poważny problem. Brakuje miejsc oraz informacji o tym, czy miejsca są wolne. – Brak jest też parkingów buforowych umożliwiających bezpieczne przeczekanie kierowcy np. w przypadku występujących długich kolejek na granicach wschodnich – zaznacza Krzysztof Matuszewski z Departamentu Transportu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.

Budowane na bieżąco

Rzecznik GDDKiA Szymon Piechowiak przypomina, że „poziom napełnienia MOP jest analizowany zarówno w oparciu o bieżące obserwacje zapełnienia poszczególnych MOP, jak też w oparciu o metody analityczne bazujące na SDR [średni dobowy ruch pojazdów silnikowych]. W wypadku stwierdzenia istotnego deficytu miejsc postojowych na MOP zlokalizowanych na danej drodze, analizujemy możliwości rozbudowy MOP na konkretnym odcinku i występujemy o przyznanie środków na ewentualną rozbudowę. Taka sytuacja miała miejsce w zeszłym roku w przypadku opolskiego odcinka A4, gdzie przewiduje się rozbudowę trzech MOP kat. I (MOP Jankowice Wielkie, MOP Przysiecz, MOP Prószków)” podaje przykład rzecznik GDDKiA.

GDDKiA zarządza blisko 350 miejscami obsługi podróżnych (MOP), do tego są jeszcze parkingi przy drogach niższych kategorii oraz prywatne. – Przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, określają jedynie wymagania dla miejsc obsługi podróżnych (MOP) na drogach ekspresowych i autostradach. Parkingi na drogach pozostałych klas stosuje się fakultatywnie i nie są dla nich określone szczegółowe wymagania dotyczące liczby stanowisk postojowych – zaznacza rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury Szymon Huptyś.

Czytaj więcej w: Przewoźnicy żałują, że weszli w transport krajowy

Wymienia, że „Liczba stanowisk postojowych w części parkingowej jest określana indywidualnie przez zarządcę dróg ekspresowych i autostrad, czyli Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Przepisy te określają dodatkowo, że MOP II i MOP III powinny być wyposażone w parking ze stanowiskami postojowymi przeznaczonymi dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne”.

Przybędzie informacji

Generalna Dyrekcja buduje informatyczny „Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I”. Zapewni on bieżącą informację „o zajętości MOP, która to z jednej strony będzie stanowić bieżącą informację dla kierowców (o dostępności miejsc na MOP), z drugiej zaś dostarczać będzie zarządcy drogi (GDDKiA) informację o potrzebach inwestycyjnych w zakresie miejsc postojowych” informuje rzecznik GDDKiA.

Czytaj więcej w: Ministerstwo Infrastruktury chce harmonogramów pracy kierowcy

Dodaje, że GDDKiA opracowała „rozwiązanie pozwalające z wyprzedzeniem informować kierowców pojazdów ciężarowych, poprzez dedykowane znaki zmiennej treści, o stanie dostępności miejsc dla pojazdów ciężarowych na kilku kolejnych MOP. Informacja ta bazuje na pomiarach wykonywanych przez automatyczne czujniki zainstalowane na MOP” – opisuje Piechowiak. Rozwiązanie będzie sukcesywnie wdrażane w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem.

Kierowcy zarzucają złe zaplanowanie parkingów, na których ciężarówki stają przodem do jedni. Nie są one odgrodzone od szumu drogi i nie zapewniają kierowcy dobrego wypoczynku.

Czytaj więcej w: Projekt ministerstwa podniesie koszty wynagrodzeń kierowców o 40 proc.

Huptyś wyjaśnia, że „sposób wyznaczania różnych odmian stanowisk postojowych na parkingach określa rysunek 5.2.4.2 załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Przepisy te nie precyzują, czy pojazdy na stanowiskach postojowych powinny być usytuowane przodem, czy tyłem do drogi, dlatego też obydwa warianty ustawienia pojazdu są dopuszczalne”.

W Europie nie lepiej

Komisja Europejska zbadała, że w Unii brakuje 100 tys. miejsc parkingowych (na 300 tys. zbudowanych). Niemieckie Stowarzyszenie Właścicieli Autohofów VEDA szacuje, że w Niemczech brakuje 31 tys. miejsc parkingowych. Braki narastają, ponieważ budowa infrastruktury jest kosztowna i praktycznie nie zapewnia zwrotu nakładów. Niemcy obliczali w 2019 roku, że cena budowy miejsca wzrosła w ostatnich latach z 50 do 80 tys. euro.

W całej Europie brakuje także bezpiecznych parkingów. KE szacowała w 2019 roku wartość kradzionych każdego roku towarów na 8,2 mld euro.

Dla kierowców zobligowanych ustawowo do robienia przerw, brak parkingów to poważny problem. Brakuje miejsc oraz informacji o tym, czy miejsca są wolne. – Brak jest też parkingów buforowych umożliwiających bezpieczne przeczekanie kierowcy np. w przypadku występujących długich kolejek na granicach wschodnich – zaznacza Krzysztof Matuszewski z Departamentu Transportu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.

Budowane na bieżąco

Pozostało 91% artykułu
Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach