Unia podłoży nogę inwestycjom kolejowym i drogowym?

BCC wieści czarny scenariusz dla polskich inwestycji drogowych i kolejowych.

Publikacja: 22.10.2021 11:15

Unia podłoży nogę inwestycjom kolejowym i drogowym?

Foto: PKP PLK

Raport gospodarczego gabinetu cieni BCC w rozdziale Infrastruktura i Budownictwo ocenia, że „plany PKP PLK ogłoszenia w tym roku co najmniej 60 przetargów na modernizację torów o wartości ponad 17 mld zł posypały się jak domek z kart. Wszystko wskazuje na to, że skończy się na przetargach za 3 mld zł”. 

Łukasz Bernatowicz z BCC zauważa, że „inwestycje kolejowe są uzależnione od środków unijnych, a ze względu na skonfliktowanie rządu z Unią Europejską pieniądze pewnie prędko się nie pojawią, o ile w ogóle”. 

Przypomina, że sytuację miały poprawić środki z KPO, które mogły być dostępne jeszcze w tym roku, ale już wiadomo, że ich nie będzie. Program Feniks, następca programu Infrastruktura i Środowisko, jest dopiero na etapie ogólnego projektu. „Część firm związanych z budowami kolejowymi nie ma już zamówień i od pewnego czasu zwalnia pracowników. W pierwszej kolejności są to dostawcy materiałów takich jak podkłady kolejowe czy rozjazdy niezbędne do budowy i modernizacji torów. Coraz większe problemy mają też biura projektowe” alarmuje Bernatowicz. 

Koleje na właściwych torach

Rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe Mirosław Siemieniec uspokaja, że planowane w tym roku inwestycje Polskich Linii Kolejowych mają zapewnione finansowanie i ewentualne wstrzymanie przez UE wypłat nie ma wpływu na ich realizację. – W realizacji, na różnych poziomach zaawansowania, są inwestycje o wartości 50,8 mld zł. Inwestycje te są realizowane średnio w ciągu 2-3 lat, oznacza to, że wykonawcy mają zapewniony front robót do połowy 2023 r. Na etapie przetargów są inwestycje o wartości 2,5 mld zł – wylicza rzecznik PKP PLK. 

Spółka nawet dokapitalizowała na 850 mln zł cztery spółki zależne Grupy Kapitałowej PKP Polskich Linii Kolejowych. Dzięki tym pieniądzom zakupiły specjalistyczny sprzęt do prac w branży energetyki i prac przy sieci trakcyjnej oraz urządzenia do robót torowych, a także nabyć nieruchomości.

BCC dodaje, że oprócz problemów z finansowaniem nowych projektów, część postępowań musi zostać przesunięta z powodu zmiany ustaw środowiskowych, które liberalizują przepisy pozwalające zaskarżyć przetargową dokumentację przyrodniczą. – To duże zagrożenie, bo w przypadku inwestycji kolejowych, dla których decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawane były w latach 2016 – 2020, odwołania złożone przez osoby prywatne i organizacje ekologiczne dotyczyły blisko jednej piątej przypadków. Obecnie ten odsetek będzie rósł – ostrzega Bernatowicz. 

GDDKiA nie zwalnia

Wskazuje także na skokowy wzrost cen materiałów i kosztów pracy. – Wykonanie wielu inwestycji infrastrukturalnych, korzystających ze środków unijnych może okazać się niemożliwe, a dofinansowanie może przepaść – obawia się przedstawiciel BCC.  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje w przyszłym roku ogłosić przetargi na budowę 252 kilometrów dróg. Do końca grudnia tego roku Generalna planuje jeszcze ogłosić przetargi na 11 odcinków dróg o łącznej długości ponad 100 km. – Biorąc pod uwagę, że większa część środków na finasowanie tych inwestycji pochodzi z funduszy unijnych, należy liczyć się z tym, że powyższe założenia okażą się nieaktualne – stwierdza Bernatowicz. 

Rzecznik prasowy GDDKiA Szymon Piechowiak zapewnia, że Generalna nie planuje w żaden sposób ograniczać planów przetargowych. – Jeszcze w tym roku ogłosimy postępowania na budowę ponad 100 km nowych dróg. Jeśli mówimy o przyszłym roku, wstępny plan zakłada przetargi na ponad 250 km, a liczymy na to, że ta wartość jeszcze wzrośnie – dodaje Piechowiak.

GDDKiA podkreśla, że realizacja Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej nie jest w żaden sposób zagrożona. – Jeszcze w tym roku planujemy zakończyć blisko 700 zadań na kwotę 400 mln zł. Bezpieczeństwo na drogach krajowych traktujemy priorytetowo i nie możemy pozwolić na to, aby inwestycje ujęte w Programie, nie zostały zrealizowane. To dzięki tym inwestycjom poprawiać się będzie bezpieczeństwo m.in. na przejściach dla pieszych. To oznacza mniej ofiar wypadków – rannych czy zabitych – podkreśla rzecznik GDDKiA.

Raport gospodarczego gabinetu cieni BCC w rozdziale Infrastruktura i Budownictwo ocenia, że „plany PKP PLK ogłoszenia w tym roku co najmniej 60 przetargów na modernizację torów o wartości ponad 17 mld zł posypały się jak domek z kart. Wszystko wskazuje na to, że skończy się na przetargach za 3 mld zł”. 

Łukasz Bernatowicz z BCC zauważa, że „inwestycje kolejowe są uzależnione od środków unijnych, a ze względu na skonfliktowanie rządu z Unią Europejską pieniądze pewnie prędko się nie pojawią, o ile w ogóle”. 

Pozostało 86% artykułu
Szynowy
Krok bliżej do rozbudowy terminala PKP w Małaszewiczach
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Lotniczy
Nadchodzą historyczne podwyżki cen w lotniczym cargo
Drogowy
W tym roku przetarg na trzeci pas A2 między Warszawą i Łodzią
Szynowy
PKP Polskie Linie Kolejowe zrealizują w całości Krajowy Program Kolejowy
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Szynowy
Pesa dostarczy tramwaje do drugiego największego miasta Izraela
Materiał Promocyjny
Perspektywy rozwoju towarowych przewozów kolejowych w obszarze Trójmorza